Serveis

SERVEIS ALS USUARIS

La Biblioteca Pública Municipal ofereix un fons documental divers com: llibres, dvds, cds revistes, premsa diària, així com activitats de formació d’usuaris i de promoció de la lectura.

Informació i referència

Consisteix en oferir i localitzar informació del fons de la pròpia biblioteca o d’altres fons mitjançant els catàlegs o recursos electrònics.

El servei proporciona:
– Assessorament sobre com i on trobar la informació necessària.
– Ajuda per buscar i obtenir aquells documents que la biblioteca no té.
– Accés en línia a les fonts d’informació electrònica.
– Servei d’informació local.

Consulta i lectura

Ofereix la consulta i lectura en sala del fons documental en qualsevol tipus de suport, tant per a adults com per a joves i infants.

Préstec de documents

Permet emportar-se a casa gratuïtament els materials disponibles en préstec. Només s’ha de tindre el carnet de la biblioteca. Per obtenir-lo cal portar el DNI o el passaport i una fotografia.

Estan excloses de préstec: les obres de referència, alguns exemplars de la col·lecció local, el darrer número de les publicacions periòdiques i qualsevol altra obra que la biblioteca considere necessari.

El carnet de préstec és personal i permet disposar simultàniament d’un total de 8 documents (4 llibres, 2 dvds i 2 cds musicals).

El llibres els pot tindre 15 dies renovables pel mateix període, i els dvds i cds 7 dies no renovables.

S’ha de tenir en compte que els documents no es podran renovar fora del termini de préstec.

Les renovacions també es poden fer per telèfon, indicant-nos el número de registre del llibre que trobaras a la portada i a la contraportada.

El carnet de préstec obliga el seu titular a mantindre els materials en bon estat i a reposar l’obra perduda o deteriorada, és personal i intransferible i necessari per a realitzar els préstecs.

Préstec col·lectiu

Es facilitaran lots de llibres als col·lectius que ho sol·liciten: escoles, instituts i associacions, els quals hauran de designar una persona responsable de la gestió i custòdia del préstec.

Secció local

Aquest servei ofereix un fons bibliogràfic i fotogràfic relacionat amb la memòria històrica del nostre poble.

Per altra part, també es pot consultar la versió digitalitzada de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs i de l’arxiu Imatges per al Futur, format per un recull de 4.416 imatges fotogràfiques.

Accés a Internet

Disposem de connexió Wi-fi a Internet i de 4 ordinadors d’accés gratuït.

Les condicions bàsiques d’ús són:

.L’ús dels ordinadors és individual i per a majors de 16 anys.

. És necessari registrar-se al taulell d’atenció a l’usuari abans d’iniciar la sessió.

. El temps màxim de connexió és de 60 minuts per usuari i dia.

. Cal donar-se d’alta al servei municipal de wi-fi per a accedir.

«Vine a conèixer la teua biblioteca»

Consisteix en l’organització de visites didàctiques col·lectives amb l’objectiu de familiaritzar els usuaris en l’ús de la biblioteca.

Campanya d’animació lectora

Edició anual d’activitats per al foment de la lectura concertades amb els centres educatius locals.

Un comentario en “Serveis

Los comentarios están cerrados.