Com funciona?

Qui pot ser usuari/ària?

Qualsevol persona major d’edat i qualsevol que tinga entre 14 i 17 anys, autoritzats prèviament pel seu pare, mare o tutor responsables, en última instància de l’ús que efectue el menor.

Com funciona?

Localitzar una bicicleta en alguna de les bases.

Per a retirar la bicicleta:
1. Apropar la targeta Móbilis al panell d’informació d’HORTASUDENBICI.
2. Introduir el PIN facilitat en el moment d’efectuar l’alta.
3. Es pot canviar el PIN seleccionant “canviar pin” en el panell.
4. Per a desbloquejar una bicicleta, seleccione SELECCIONAR BICICLETA.
5. Acceptar les normes d’ús.
6. Triar el nombre de la bicicleta a utilitzar.
7. Retirar la bicicleta en els 30 segons posteriors.

Per a retirar el tancament:

Cal alliberar el frontal de la bicicleta, estirant d’ella.

Per a retornar la bicicleta:

1. Apropar el manillar a qualsevol dels tancaments lliures del punt de préstec triat i ancorar la bicicleta.
2. Comprovar que la bicicleta queda bloquejada.