Com donar-se d’alta?

Per a poder utilitzar HORTASUDENBICI haurà de posseir la corresponent targeta Móbilis personalitzada.

Per a procedir a l’alta en HORTASUDENBICI haurà de seguir els següents passos:

1. Emplenar el formulari.

2. En els casos en que l’usuari siga menor d’edat (de 14 a 17 anys), el pare/mare/tutor deurà autoritzar per a la utilització del sistema HORTASUDENBICI.

Per a més informació, consultar en la web www.hortasudenbici.es o en el Centre Juvenil El Passatge.