Daily Archives: 3 de marzo de 2014

Contracte Família-Tutor.

contractUs comunique que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport mitjançant el Decret 30/2014 de data 14 de febrer, ha regulat la declaració de Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l’alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

                  Aquest compromís Família-Escola estarà d’acord amb el que estableix el Projecte Educatiu del Centre, el Pla de Convivència i el Reglament de Règim Intern del Centre.

                  El compromís serà una eina més de col·laboració família-escola i formalitzarà per escrit compromisos educatius aconseguits voluntàriament entre les famílies o els seus representants legals i el centre educatiu, en la figura del tutor o tutora o al Cap d’Estudis del col·legi.

                  Podeu consultar el Decret picant el següent enllaç

3r. de Primaria : Mini-Olimpiades al Terç

Els alumnes de 3r. participaren el divendres 14 de febrer en la Jornada d’ Atletisme al Poliesportiu El Terç
Els xiquets i xiquetes de Tercer  protagonistes d’aquesta  activitat i competidors 100 % …

Jornada d’Atletisme   Tots els xiquets varen participar i competir contra els demés i contra ells mateixos …
Carreres de Tanques:
«Un té èxit perquè algú, alguna vegada, li va donar una oportunitat.»


Salt de Llargària:

Carreres de Velocitat:
«Mai et rendisques. La meta pot estar més a prop del que imagines.»

Equips de Relleus :


Somos ganadores      TOD@S 3er

«La  CARRERA  no la guanyen sempre els més ràpids sino aquells que segueixen corrent»