Daily Archives: 29 de septiembre de 2014

Última hora sobre les beques del menjador!!!

beques_menjadorSegons informació rebuda hores d’ara, les beques del menjador per al present curs seran donades amb la següent puntuació:

Sol·licituds amb puntuació de 20 i 19 punts obtenen l’ajuda al 100% i pagaran per menú i dia 0,31€
Sol·licituds amb puntuació de 18, 17, 16 i 15 punts obtenen l’ajuda al 70% i pagaran per menú i dia 1,49 €

Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la present informació.

Informació sobre l’horari del curs 2014-2015

imageshA partir del proper dia 01 d’octubre iniciem un nou horario escolar aquest curs. 
Seguidament us relacionem cada dia de la setmana indicant les entradas i les eixides:

DILLUNS: de 09:00 a 13:15 hores i per la vesprda de 15:30 a 17:00 hores.
DIMARTS: de 09:00 a 12:30 hores i per la vesprda de 15:30 a 17:00 hores.
DIMECRES: de 09:00 a 12:30 hores i per la vesprda de 15:30 a 17:00 hores.
DIJOUS: de 09:00 a 12:30 hores i per la vesprda de 15:30 a 17:00 hores.
DIVENDRES: de 09:00 a 13:15 hores. Per la vesprada no hi ha classe.  

Aquest horari va ser aprovat en Consell Escolar del centre i està aprovat per la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport de València.