Daily Archives: 29 mayo, 2015

El menjador informa…

menjadorUs informem que al llarg del cap de setmana rebreu al vostre correu electrònic informació sobre el rebut a pagar pels usuaris o usuàries del menjador escolar.
Aquest correu informa de la quantitat a pagar si el teu fill o filla és usuari fixe per al mes de juny o si ha utilitzat el menjador amb caràcter ocasional durant el mes de maig.
Si no t’aplega la informació per correu electrònic quedem a la teua disposició per informar-te del rebut del menjador d’aquest mes el proper dilluns de 09:00 a 10:00 hores a la Secretaria del centre.
Pot donar-se la circumstància que el rebut indique que cal abonar una quantitat negativa, alló indica que són diners que el servei de menjador us té que retornar.
Aquesta circumstància sols es presenta si el vostre fill o filla ha segut usuari fixe del menjador al mes de maig i algun dia heu informat que no es quedava a menjar per qualsevol motiu i a més no es queda dinar al menjador durant el mes de juny.

Si la quantitat a retornar és superior a 12,50 euros vos la retornarem directament al vostre compte bancari entre el dia 01 i 10 de juny.
Si la quantitat és menor o igual de 12,50 euros vos la retornarem en metàl·lic entre el 02 i el 05 de juny de 09:10 a 10:00 hores o de 13:10 a 13:30 hores.
Passat aquest termini no podrem retornar-vos cap quantitat per aquest concepte.
Si tens dos o més fills et farem un ingrés sumant-te les quantitats.

Al llarg del mes de juny enviarem nota escrita per tal de que demaneu els menús per al proper mes de setembre, si voleu que el vostre fill o filla es quede al menjador durant aquell mes.
Recordeu que durant eixe mes no hi ha beques de menjador i, per tant, caldrà pagar el menú complet; hores d’ara desconeguem quin serà el preu que marque la Conselleria, del qual us informarem tan prompte com es faça públic.

Les beques de menjador per al proper curs encara no han segut convocades per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport; quan disposem de qualsevol informació vos la farem aplegar mitjançant els procediments establerts.