Daily Archives: 7 de junio de 2020

Informació sobre com s’avaluarà la tercera i l’avaluació final en Educació Primària.

Reunit el Claustre de Docents del CEIP Maestro Sanchis Almiñano en sessió extraordinària el passat dijous va acordar per unanimitat informar les famílies d’Educació Primària de com es va a avaluar a l’alumnat la tercera i l’avaluació final del present curs 2019-2020 atenent la situació de pandèmia que hi estem vivint.

La tercera avaluació reflexarà l’actitud, interés i esforç de l’alumne durant el temps de confinament.

L’avaluació final es calcularà amb la mitjana de la primera i segona avaluació, més l’increment de la qualificació de la tercera avaluació, si així ho estima la tutora, el tutor o l’especialista que imparteix classe al seu fill o filla.

#OrgullamblesfamiliesdelSanchis