Daily Archives: 15 de junio de 2020

Sobre el Banc de Llibres del Sanchis.

Alaquàs, a 15 de juny de 2020.
Vos informem que de cara al proper curs escolar 2020-2021 continuem utilitzant al nostre centre el Banc de Llibres.
L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.
L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.


Si el seu fill o filla hi és matriculat o matriculada a la classe de cinc anys el present curs escolar 2019-2020 amb Carla o Anna, o aquell alumne que aquest curs no ha participat al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2020-2021 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari i ens l’envie per correu electrònic a: menjadorsanchis@gmail.com, abans del dilluns dia 22 de juny.

Si no disposa d’ordinador, demanant cita prèvia amb la tutora o amb el centre, podrà complimentar la petició a l’escola.

L’adreça electrònica des de la que cal complimentar la sol·licitud és:
(Cal picar en «Tramitar Telemàticament»)
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

El NIA de l’alumne el pots trobaren els rebuts del menjador, en els butlletins de qualificacions o cridant al centre al 962 566 540. 

SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.
Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.


Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.


Si el seu fill o filla aquest curs 2019-2020 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de lliurament de llibres que cada família va signar, seguint el següent calendari:

Dia 16 de juny lliurarà els llibres l’alumnat del tercer curs.
Dia 17 de juny lliurarà els llibres l’alumnat del cinquè curs.
Dia 18 de juny lliurarà els llibres l’alumnat del sisé curs.
Dia 19 de juny lliurarà els llibres l’alumnat de quart curs.

Cal respectar les normes i les hores comunicades a les famílies per les tutores i tutor de cada grup.


Si no era membre del Banc de Llibres la seua filla o fill i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2019-2020 en perfectes condicions d’ús, si és alumne de tercer, quart, cinquè o sisè de primària.


Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs i ho indicarà a peu de pàgina del document de lliurament de llibres que cada família va signar quan va rebre el lot de llibres.


El fet de no tornar els llibres prestats, tornar-los deteriorats per mala utilització i sense folrar o sense cantoneres, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres.

(No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat).


No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.
En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.


Atentament,
La Comissió del Banc de Llibres.