Les Educadores del menjador de la nostra escola, durant la passada setmana han dedicat quinze hores a millorar la seua formació personal en benefici del nostre alumnat que hi es queda al menjador.

Durant tot aquest temps han gaudit de l’experiència de dues formadores del Centre d’Estudis «Espadà», centre contractat per IRCO, SL per a la formació, les quals les han mostrades estratègies per augmentar la creativitat al menjador com agent de canvi i creixement del nostre alumnat. 

Les activitats sobre les que ha versada la formació han girat al voltant de la creativitat i les seues característiques, les etapes del procés creatiu i la seua relació amb l’autoestima, la comunicació i la motivació.

A més, també s’ha treballat el pensament divergent i el convergent relacionat amb la creativitat, amb la intenció de compendre més i millor el nostre alumnat.

Tots els dies s’han realitzades sessions teòriques i altres pràctiques destacant-se les emocions viscudes, el bon humor i les relacions positives que hi ha entre les nostres educadores del menjador i més encara després de la formació rebuda.