Benvolgudes famílies,
Us informem que ahir per la vesprada vam celebrar un Consell Escolar i entre altres coses es va aprovar la Programació General Anual, document que recull:
– La organització i el funcionament general de l’escola.
– La coordinació de les diferents estructures organitzatives entre el personal docent, les famílies i l’alumnat afavorint la participació de tota la comunitat educativa al procés d’ensenyament i aprenentatge.
– L’adaptació dels plans del centre (menjador, foment de la lectura…) a les necessitats i característiques del curs.
– Es presenten les programacions didàctiques, encara que aquest curs, per la introducció de la nova Llei educativa aquestes, s’ajornen.
Es van aprovar tant el Pla anual del menjador, com el Pla anual de foment lector.
Salutacions.