El passat dia 27 de setembre de 2023 es va publicar la Resolució de 22 de setembre de 2023, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

El dia fixat per celebrar les eleccions al Consell Escolar és dijous 23 de novembre i al nostre col·legi es renovarà la primera meitat de les persones que conformen el Consell Escolar.
Es triaran quatre representants pel sector de les famílies i quatre altres representants pel sector del personal docent. A més l’alumnat triarà tres representants al tercer cicle d’Educació Primària, els quals podran participar a les reunions amb veu, però sense vot. 

Per tal de poder realitzar aquestes eleccions es fixa el següent calendari electoral: 

 • S’informa que el dia 06 d’octubre a les 13:10 hores es farà el sorteig per formar la Junta Electoral
 • 16 d’octubre: constitució de la Junta Electoral
 • 18 d’octubre: Aprovació i publicació dels censos electorals. 
 • 07 de novembre: finalitza el termini per admetre candidatures. 
 • 08 de novembre: publicació de la llista provisional de candidatures. 
 • 10 de novembre: finalitza el termini de reclamacions a les llistes de candidatures presentades
 • 14 de novembre: resulució de les reclamacions presentades i publicació de les llistes definitives.
 • 15 de novembre: inici de la campanya electoral i sorteig de titulars i suplents de la mesa electoral.
 • 16 de novembre: Posada a disposició de les famílies  de les paperetes de votació i s’inicia el vot no presencial.
 • 21 de novembre: finalitza la campanya electoral.
 • 22 de novembre: jornada de reflexió.
 • 23 de novembre: jornada de votació.
 • 14 de desembre: sessió constitutiva del renovat Consell Escolar

L’AMPA del centre ja ha rebuda la informació sobre aquesta renovació al darrer Consell Escolar celebrat el passat dia 28 de setembre. 

Animem les famílies del centre a que participen de manera directa presentant, si així el consideren, la seua candidatura com a representant independent al sector de les famílies dins el nostre Consell Escolar, ja que qualsevol persona, a més de la llista que presente l’AMPA, pot presentar la seua candidatura com a independent i utilitzarà el model que pot descarregar-se des d’ACÍ.

Salutacions ben cordials.