Benvolgudes famílies,

Us informem que els Consells Escolars són els principals òrgans de participació a través dels quals es democratitza la gestió educativa, es controla democràticament el sistema escolar i es modernitzen les estructures dels centres educatius sostinguts amb fons públics.

Segons la Resolució de 22 de setembre de l’any 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (DOGV 27/09/2023), es convoquen eleccions a Consells Escolars de centres docents públics no universitaris de la Comunitat per la renovació de la primera meitat del Consell Escolar del nostre Centre.

Esta renovació afecta a quatre representants del sector de les famílies i també a quatre representants del personal docent.

La composició del Consell Escolar del nostre Centre és la següent:

El Director, la Cap d’Estudis, el Secretari amb veu i sense vot, 7 docents, 9 persones representants de les famílies, (una d’elles designada directament per l’AMPA), una persona del sector d’administració i serveis, un representant o regidor de l’Ajuntament i 3 alumnes del tercer cicle de Primària.

Les atribucions que té el Consell Escolar són les següents:

El 16 d’octubre es va constituir la Junta Electoral que s’encarrega d’organitzar el procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar en les condicions que millor asseguren la participació de tots els sectors de la comunitat educativa, així com les corresponents meses electorals.

En el tauler d’anuncis del Centre, a partir del dia 18 d’octubre, serà exposat el cens electoral per tal de que comproveu si sou inscrits de forma correcta. Si hi hagués qualsevol dada errònia o incompleta cal ho comuniqueu en Secretaria el més aviat possible.

Fins al dia 07 de novembre podreu presentar la vostra candidatura al Consell Escolar si desitgeu formar part del mateix, el model podeu descarregar-lo directament picant ACÍ i entregant-lo complimentat al Director del Centre.

Les eleccions es celebraran el 23 de novembre en la Sala de Docents del col·legi en horari ininterromput de 09:00 del matí fins les 20:00 hores.

Podràs emetre el teu vot de forma no presencial seguint les següents instruccions:

* Per mitjà de missatger, familiar o mandatari que entregue el sobre tancat a la mesa electoral.

* Doble sobre: en el de fora l’electora o elector, signarà en la solapa, i contindrà la fotocopia del DNI, passaport o permís de conduir i un altre sobre marró on contindrà el vot.

* Haurà de ser rebut per la mesa electoral abans de l’inici de l’escrutini.
El 16 de novembre es publicaran les paperetes de votació amb les corresponents candidatures i es podran votar com a màxim fins a 3 persones.
Donada la importància d’aquest tema esperem participeu en estes eleccions, tant exercint el vostre dret al vot, com presentant la vostra candidatura, si així el consideres. Per a qualsevol aclariment quedem a la vostra disposició en l’horari de visites.

La Junta Electoral del Centre.