ADM Llistat d’alumnat d’Admés i no Admés.

 Llistat definitiva d’alumnat admés i no admés el curs 2019-2020

Alumnat admés.

Alumnat no admés.

És molt important comproves el número que hi té assignat per fer la matrícula (està a la dreta del nom escrit en roig) i el dia que li correspon fer-la. Gràcies.
Informem a les famílies amb alumnat admés en tres anys que el dia 21 de juny a les 10:00 hores hi estan convocades a una reunió informativa amb l’equip educatiu d’Educació Infantil al menjador de l’escola.

Si necessita més informació passe pel col·legi.

CADA ALUMNE TÉ QUE FORMALITZAR LA MATRÍCULA SEGONS EL NOMBRE QUE HI HA EN ROIG AL COSTAT DEL SEU NOM, ENTRE EL  13 DE JUNY I EL 03 DE JULIOL PEL MATÍ.

Les famílies de tres anys mantindran una reunió amb la tutora del seu fill o filla el proper dia 21 de juny a les 10:00 hores al menjador del centre.

El calendari, l’horari i el torn per tal de matricular els i les alumnes de nou ingrés és aquest:

QUAN LI TOQUE MATRICULAR AL SEU FILL O FILLA NECESSÀRIAMENT CAL VINGA EL PARE, MARE O TUTOR DE L’ALUMNE I CALDRÀ DUR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

 • 4 Fotografies de tamany carnet de l’alumne.
  – Certificat mèdic complimentat pel pediatre.
  – Fotocòpia de la targeta SIP a nom de l’alumne.
  – Fotocòpia de la primera pàgina del banc a nom de pare, mare o tutor on calga fer els càrrecs bancaris del menjador.
  – Si hi estava matriculat en altra escola és necessari dur el  CERTIFICAT DE BAIXA indicant si promociona o no l’alumne.
  (És molt important que figure si promociona o no i que siga un certificat)
  -Números de telèfon i correues electrònics per tal de poder posar-nos en contacte amb vostés.
  – Tenir decidit si vol matricular el seu fill o filla en «Religió i Moral Catòlica» o en «Activitats alternatives a la Religió».

Quedem a la seua disposició per tal d’aclarir qualsevol dubte que aquesta informació li puga ocassionar.