ADM Vol visitar el Col·le o parlar amb el Director?

Té qualsevol dubte o necessita una atenció més personalitzada?

El Sanchis hi està a la seua disposició en la figura del Director.
gregorio
Si vol passar-se per l’escola i parlar directament amb el director sols cal cride al 962 566 540 i ens indique el dia que vol mantenir una entrevista amb el director.
El director hi és a la seua disposició tots els dies de 17:00 a 19:00 hores.
També pot indicar-nos la seua visita mitjançant el correu electrònic de l’escola: 46016117@gva.es .