ADM Sol·licitud telemàtica.

admision_alumnos (1)Les famílies podem omplir la sol·licitud per a l’admissió de forma telemàtica seguint aquestos enllaços:

Sol·licitud telemàtica per demanar plaça en Educació Infantil.
Sol·licitud telemàtica per demanar plaça en Educación Primària.

Els participants que en els ensenyaments d’infantil i/o primaria emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d’admissió.

Una vegada connectats, hauran les famílies de seguir el procés d’identificació: registrar-se amb usuari i contrasenya (o amb Certificat Digital si el tenen) i verificar l’accés. Tot seguit, podreu procedir a omplir la sol·licitud del vostre fill o filla. Si tens dos o més fills caldrà omplir una per cada fill o filla. Tot i que l’assistent telemàtic és molt intuïtiu, s’ha elaborat una guia que es pot consultar des de la mateixa aplicació, polsant l’ajuda o descarregar des d’ACÍ.

El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com vullga, però només podrà presentar UNA (prèviament confirmada en l’aplicació telemàtica) que durà impresa al centre. En esta sol·licitud apareix un número d’identificació, que és el que el centre usarà per tramitar-la a través d’ITACA.

El centre retornarà segellada la còpia al sol·licitant i es quedarà amb l’original imprés.

Si opta per omplir la Sol·licitud mitjançant aquesta eina recorde que obligatòriament ha de presentar la petició impresa en la Secretaria del centre i cal demane torn via telèfon o correu electrònic.