Calendari, normativa vigent i Sol·licitud.

CALENDARI DEL PROCÉS ADMISSIÓ:
A) Enguany, la reunió amb les famílies de nou ingrés que organitza l’Ajuntament de la localitat no serà possible realitzar-la per la situació de pandèmia que hi estem sofrint i seran les pròpies escoles quí informem.

B) Publicació de les vacants en Educació Infantil i Primària:
24 de maig de 2021.

C) Presentació de les sol·licituds d’admissió i documentació corresponent: des de les 09:00 hores del 25 de maig fins el 02 de juny de 2021.

LA PRESENTACIÓ SERÀ DE FORMA TELEMÀTICA

Per complimentar i presentar la sol·licitud és necessari disposar d’una «clau d’admissió«, la qual podràs crear-te amb certificat digital, Cl@ve, DNI amb IDESP, NIE amb IXESP o Certificat de ciutadania europea.

SI NO DISPOSES DEL CERTIFICAT DIGITAL EL POTS ACONSEGUIR A L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS, PERÒ CAL RESERVAR CITA CRIDANT AL TELÈFON: 961 519 400.

Si vols més informació sobre què és l’IDESP, l’IXESP o sobre el Certificat de Registre de ciutadania europea pica ACÍ i en les descàrregues del teu ordinador obtindràs la informació. 

Si disposes únicament de Passaport o no no tens possibilitats d’accés a mitjans electrònics cal crides al 962 566 540 i reserves cita prèvia per ser atés al centre entre el 25 de maig i el 02 de juny.

QUAN SIGA ACTIU ACÍ TROBARÀS L’ENLLAÇ PER OMPLIR DE FORMA TELEMÀTICA LA SOL·LICITUD.
Les famílies participants rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten el resultat del procés d’admissió.

NO CAL APORTAR CAP DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES A LA SOL·LICITUD.
SI LA SITUACIÓ SANITÀRIA HO PERMET S’ENTREGARÀ AL MOMENT DE LA MATRÍCULA.

D) Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos:  16 de juny.

E) Presentació de reclamacions front el Consell Escolar: del 16 al 18 de juny.

F) Publicació de les llistes definitives d’admesos: 30 de juny.

G) Formalització de matrícula: de l’01 al 16 de juliol.

EL NÚMERO EN ROIG QUE HI ÉS AL COSTAT DEL NOM DEL TEU FILL O FILLA INDICA EL DIA I HORA QUE CAL HO MATRICULES SEGONS EL SEGÜENT CALENDARI:
ACÍ hi és el calendari per matricular el vostre fill o filla. (Encara per determinar)

RECULL LEGISLATIU SOBRE EL PROCÉS ADMISSIÓ:

A) Decret 40/2016, pel que es regula l’admissió en els centres públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.

B) Decret 35/2020, de modificació del Decret 40/2016, pel qual es regula l’admissió en els centres públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.

C) Ordre 7/2016 que regula el procediment d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

D) Ordre 5/2020, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, substituint determiunats punts de l’Ordre 7/2016.

D.- Resolució 29 de març de 2021, per la qual es dicten instruccions respecte el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021.

Documentació d’interés publicada a les Ordres i a la Resolució vigent:

Criteris de puntuació per al procés d’admissió per al curs 2021-2022:


L’IPREM de l’any 2019 que correspon a 14 pagues és de 7.519,59€

Les lletres que dirimiran els empats en cas de obtenir la mateixa puntuació a la baremació de les peticions, segons sorteig celebrat davant notari el dia 07 d’abril de 2021,  són EV per al primer cognom i per al segon cognom si es que continua l’empat ÑY. En cas de que l’alumne o alumna no tinga un segon cognom es considerarà que aquest comença per AA.