ADM Calendari, normativa vigent i Sol·licitud.

CALENDARI DEL PROCÉS ADMISSIÓ:
A) La reunió amb les famílies de nou ingrés a l’Auditori Municipal organitzada per l’Ajuntament ha segut substituïda per la informació oferida per les escoles. Pots veure-la picant ACÍ

B) Publicació de les vacants en Educació Infantil i Primària:
05 de juny de 2020.

C) Presentació de les sol·licituds d’admissió i documentació corresponent: del 08 al 16 de juny.

LA PRESENTACIÓ SERÀ DE FORMA TELEMÀTICA

Per complimentar i presentar la sol·licitud és necessari disposar d’una «clau d’admissió«, la qual podràs crear-te amb certificat digital, Cl@ve, DNI amb IDESP, NIE amb IXESP o Certificat de ciutadania europea.

SI NO DISPOSES DEL CERTIFICAT DIGITAL EL POTS ACONSEGUIR A L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS, PERÒ CAL RESERVAR CITA CRIDANT ALS TELÈFONS: 961 519 400.

Si vols més informació sobre què és l’IDESP, l’IXESP o sobre el Certificat de Registre de ciutadania europea pica ACÍ i en les descàrregues del teu ordinador obtindràs la informació. 

Si disposes únicament de Passaport o no no tens possibilitats d’accés a mitjans electrònics cal crides al 962 566 540 o al 686 723 750 i reserves cita prèvia per ser atés al centre entre el 08 i el 16 de juny entre les 10:00 i les 13 hores.

ENLLAÇ PER OMPLIR DE FORMA TELEMÀTICA LA SOL·LICITUD:
EL TENS PICANT ACÍ
Les famílies participants rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten el resultat del procés d’admissió.

NO CAL APORTAR CAP DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES A LA SOL·LICITUD.
SI LA SITUACIÓ SANITÀRIA HO PERMET S’ENTREGARÀ AL MOMENT DE LA MATRÍCULA.

D) Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: 01 de juiol.

E) Presentació de reclamacions front el Consell Escolar: de l’01 al 03 de juliol.

F) Publicació de les llistes definitives d’admesos: 10 de juliol.

G) Formalització de matrícula: del 13 al 29 de juliol.

EL NÚMERO EN ROIG QUE HI ÉS AL COSTAT DEL NOM DEL TEU FILL O FILLA INDICA EL DIA I HORA QUE CAL HO MATRICULES SEGONS EL SEGÜENT CALENDARI:
ACÍ hi és el calendari per matricular el vostre fill o filla. (Encara per determinar)

RECULL LEGISLATIU SOBRE EL PROCÉS ADMISSIÓ:

A) Decret 40/2016, pel que es regula l’admissió en els centres públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.

B) Decret 35/2020, de modificació del Decret 40/2016, pel qual es regula l’admissió en els centres públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.

C) Ordre 7/2016 que regula el procediment d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

D) Ordre 5/2020, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, substituint determiunats punts de l’Ordre 7/2016.

D.- Resolució de 15 de maig de 2020, per la qual es dicten instruccions respecte el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021.

E.- Correcció d´errades a la Resolució de 15 de maig de 2020 on es publica l´annex de puntuació del procés d´admissió per al curs 2020-2021.

F.- Resolució de 21 de maig de 2020 que determina el calendari del procés d’admissió per al curs 2020-2021.

Documentació d’interés publicada a les Ordres i a la Resolució vigent:

Criteris de puntuació per al procés d’admissió per al curs 2019-2020:


L’IPREM de l’any 2018 és de 7.519,59€

Les lletres que dirimiran els empats en cas de obtenir la mateixa puntuació a la baremació de les peticions seran per al primer cognom «QU» i si continua l’empat es mirarà el segon cognom i s’ordenarà aquest segon cognom a partir de les lletres «OO«, segons sorteig públic davant notari celebrat el 26 de maig de 2020