Archive for the ‘Sin categoría’ Category

Bases del XXIV Certamen de poemes (2014)

sábado, mayo 17th, 2014

CONVOCATÒRIA

MODALITAT A: Poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar.

MODALITAT B: Poemes inspirats en el poble d’Alaquàs i/o en qualsevol lloc de la comarca de l’Horta Sud.

MODALITAT INFANTIL-JUVENIL: Poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar i al poble d’Alaquàs.

BASES

1. Els poemes seran originals i es podran presentar en valencià o castellà.

2. L’extensió màxima serà de dos folis escrits a una cara i a doble espai.

3. Cada participant podrà presentar com a màxim DOS POEMES inèdits en cada modalitat.

4. El jurat no acceptarà poemes que hagen sigut presentats en anteriors convocatòries.

5. L’Associació organitzadora es reserva el dret de publicar els poemes que considere oportuns.

6. Poden participar persones de qualsevol edat i condició, exceptuant els membres de la Junta Directiva. En la Modalitat Infantil-Juvenil, podran participar escolars fins els 16 anys (4t d’ESO).

7. Es concediran els següents premis:

1er Premi de 125 € en cada modalitat.

2n  Premi de 75 € en cada modalitat.

3er Premi de 50 € en cada modalitat.

Els premis de la Modalitat Infantil-Juvenil consistiran en vals de material escolar. També es concediran accèssits, fins un màxim de tres per cada modalitat, consistents en un obsequi-recordatori.

A més, es donarà un recordatori del certamen a tots aquells participants que no obtinguen premi o accèssit.

8. Els premis no són acumulables, i serà imprescindible que l’autor premiat o una persona autoritzada assistisquen al lliurament a recollir-lo.

9. El termini de presentació d’originals finalitza el dia 29 de juny de 2014 a les 24 hores. El poemes s’enviaran en suport informàtic (format word) a l’adreça de correu electrònic: poemesolivar@gmail.com Excepcionalment, també podran ser depositats en la bústia instal·lada a la parròquia de l’Olivar, o remesos per correu postal a: XXIVé CERTAMEN DE POEMES MARE DE DÉU DE L’OLIVAR, Apartat de Correus núm. 159, 46970 ALAQUÀS (València). En aquests casos, és imprescindible adjuntar-hi còpia digital.

10. Amb la finalitat de mantenir l’anonimat fins el moment del lliurament de premis, els organitzadors garanteixen la confidencialitat dels poemes enviats per correu electrònic. Els enviats per correu postal aniran sense signar, només amb el títol i en SOBRE TANCAT, INDICANT SI ÉS PER A LA MODALITAT A, B o Infantil-Juvenil. Dins d’aquest sobre se n’afegirà un altre més menut amb el títol del poema i en el seu interior el nom, cognoms, adreça postal i telèfon de l’autor.

11. Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pel jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 2 de setembre de 2014 a les 20 hores en l’església parroquial de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs. Per a més informació, seguiu-nos a Facebook i consulteu el lloc web: http://blogs.alaquas.net/poemesolivar.

ALAQUÀS, abril de 2014

Bases del XXIII Certamen de poemes (2013)

jueves, marzo 28th, 2013

CONVOCATÒRIA

MODALITAT A: Poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar.

MODALITAT B: Poemes inspirats en el poble d’Alaquàs i/o en qualsevol lloc de la comarca de l’Horta Sud.

MODALITAT INFANTIL-JUVENIL: Poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar i al poble d’Alaquàs.

BASES

1. Els poemes seran originals i es podran presentar en valencià o castellà.

2. L’extensió màxima serà de dos folis escrits a una cara i a doble espai.

3. Cada participant podrà presentar com a màxim DOS POEMES inèdits en cada modalitat.

4. El jurat no acceptarà poemes que hagen sigut presentats en anteriors convocatòries.

5. L’Associació organitzadora es reserva el dret de publicar els poemes que considere oportuns.

6. Poden participar persones de qualsevol edat i condició, exceptuant els membres de la Junta Directiva. En la Modalitat Infantil-Juvenil, podran participar escolars fins els 16 anys (4t d’ESO).

7. Es concediran els següents premis:

1er Premi de 125 € en cada modalitat.

2n  Premi de 75 € en cada modalitat.

3er Premi de 50 € en cada modalitat.

Els premis de la Modalitat Infantil-Juvenil consistiran en vals de material escolar. També es concediran accèssits, fins un màxim de tres per cada modalitat, consistents en un obsequi-recordatori.

A més, es donarà un recordatori del certamen a tots aquells participants que no obtinguen premi o accèssit.

8. Els premis no són acumulables, i serà imprescindible que l’autor premiat o una persona autoritzada assistisquen al lliurament a recollir-lo.

9. El termini de presentació d’originals finalitza el dia 30 de juny de 2013 a les 24 hores. El poemes s’enviaran en suport informàtic (format word) a l’adreça de correu electrònic: poemesolivar@gmail.com Excepcionalment, també podran ser depositats en la bústia instal·lada a la Parròquia de l’Olivar, o remesos per correu postal a: XXIIIé CERTAMEN DE POEMES MARE DE DÉU DE L’OLIVAR, Apartat de Correus núm. 159, 46970 ALAQUÀS (València). En aquests casos, és imprescindible adjuntar-hi còpia digital.

10. Amb la finalitat de mantenir l’anonimat fins el moment del lliurament de premis, els organitzadors garanteixen la confidencialitat dels poemes enviats per correu electrònic. Els enviats per correu postal aniran sense signar, només amb el títol i en SOBRE TANCAT, INDICANT SI ÉS PER A LA MODALITAT A, B o Infantil-Juvenil. Dins d’aquest sobre se n’afegirà un altre més menut amb el títol del poema i en el seu interior el nom, cognoms, adreça postal i telèfon de l’autor.

11. Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pel jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 2 de setembre de 2013 a les 20 hores en l’església parroquial de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs.

CONVOCATORIA

MODALIDAD A: Poemas dedicados a la Mare de Déu de l’Olivar.

MODALIDAD B: Poemas inspirados en el pueblo de Alaquàs y/o en cualquier lugar de la comarca de l’Horta Sud.

MODALIDAD INFANTIL-JUVENIL: Poemas dedicados a la Mare de Déu de  l’Olivar y al pueblo de Alaquàs.

BASES

1. Los poemas serán originales y podrán presentarse en valenciano o castellano.

2. La extensión máxima será de dos folios escritos a una cara y a doble espacio.

3. Cada participante podrá presentar como máximo DOS POEMAS en cada modalidad.

4. El jurado no aceptará poemas que hayan sido presentados en anteriores convocatorias.

5. La Asociación organizadora se reserva el derecho de publicar los poemas que considere oportunos.

6. Pueden participar personas de cualquier edad y condición, a excepción de los miembros de la Junta Directiva. En la Modalidad Infantil-Juvenil, podrán participar escolares hasta los 16 años (4º de ESO).

7. Se concederán los siguientes premios:

1er Premio de 125 € en cada modalidad.

2º  Premio de 75 € en cada modalidad.

3er  Premio de 50 € en cada modalidad.

Los premios de la Modalidad Infantil-Juvenil consistirán en vales de material escolar. También se concederán accésits, hasta un máximo de tres por cada modalidad, consistentes en un obsequio-recordatorio.

Además, se dará un recordatorio a todos aquellos participantes que no obtengan premio o accésit.

8. Los premios económicos no son acumulables, y será imprescindible que el autor premiado o, en su defecto, una persona autorizada asistan a la entrega a recogerlo.

9. El plazo de presentación finaliza el día 30 de junio de 2013 a las 24 horas. Los poemas se enviarán en soporte informático (formato word) y por internet a la dirección: poemesolivar@gmail.com Excepcionalmente, también podrán ser depositados en el buzón ins­talado en la Parroquia de l’Olivar o remitidos por correo a: XXIIIé CERTA­MEN DE POEMES MARE DE DÉU DE L’OLIVAR, Apartado de Correos núm. 159, 46970 ALAQUÀS (València). En estos casos, es imprescindible adjuntar copia digital.

10. Con la finalidad de mantener el anonimato hasta el momento de la entrega de premios, los organizadores garantizan la confidencialidad de los poemas enviados por correo electrónico. Los enviados por correo postal irán sin firmar, sólo con el título y en SOBRE CERRADO, INDICANDO SI ES PARA LA MODALIDAD A, B o Infantil-Juvenil. Dentro de este sobre se colocará otro más pequeño con el título del poema y en su interior el nombre, apellidos, dirección postal y teléfono del autor.

11. Cualquier incidencia no prevista en las bases será resuelta por el jurado, el veredicto del cual será inapelable. La entrega de premios tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2013 a las 20 horas en la iglesia parroquial de la Mare de Déu de l’Olivar de Alaquàs.

Sopar de confraternització

jueves, marzo 28th, 2013

Sopar de confraternització Poemes-Porrat

Feliç 2013

lunes, diciembre 31st, 2012

A la taula i al certamen...

El poema de la setmana

lunes, octubre 8th, 2012

Tot discorre en un quart d'hora...

Tot discorre en un quart d’hora.

Va, ve i torna. Dóna gràcies, tanca amb clau.

I encara té temps d’esmorzar,

ni que siga un cantellet de pa amb oli i sal.

III Festa Estellés

miércoles, septiembre 19th, 2012

III Festa Estellés a Alaquàs (15-IX-2012)

Sobre el certamen d’enguany

sábado, septiembre 8th, 2012

Levante-EMV (edició de l'Horta) del 5-IX-2012

XXII certamen (2012) celebrat

viernes, septiembre 7th, 2012

Foto de grup amb els premiats en el XXII certamen de poemes

El passat 2 de setembre celebràrem el lliurament de premis de la XXII edició del Certamen de Poemes a la Mare de Déu de l’Olivar.

El concurs, com cada any, s’ha dividit en tres categories. En la ‘modalitat A’, poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar, ha estat guanyadora l’obra «Canción del Olivar«, de M. José Ferré Prieto, seguit de Maria Andrés i Sito Sanchis.

En la ‘modalitat B’, poemes dedicats a ressaltar els valors humans i l’estima a la nostra terra, la guanyadora ha estat Maria Andrés Martí, per l’obra «Arrels«, ha quedat en segon lloc Ramón Tarín i en el tercer Amparo Cervera.

En la ‘modalitat juvenil’, guanyà el premi Laura Martínez Ruiz per la seua obra «Amb Tu jo vaig somiar». I en la ‘infantil’, els premis han estat per a Vicent Cervera Usedo, Mónica Martí Andreu, Cèlia Marí Valencoso, Estela Esteban García i Antonio González Minuesa.

L’enhorabona als guanyadors, moltes gràcies a tots i totes, i fins l’any que ve!

El certamen ja té guanyadors

lunes, julio 30th, 2012

Els membres del jurat i de l'Associació després de la deliberació

La nit del dijous 26 de juliol tingué lloc la reunió del jurat qualificador del XXII Certamen de poemes a la Mare de Déu de l’Olivar i el poble d’Alaquàs, corresponent a 2012, en les seues tres modalitats: A (poemes a la Mare de Déu), B (poemes al poble d’Alaquàs i la tradició cultural) i Infantil-Juvenil. La deliberació fou relativament ràpida, ja que l’índex de coincidència entre els membres del jurat, pel que a les seues preferències respecta, fou prou elevat. Així, doncs, podem dir que el certamen ja té guanyadors/es, el nom dels quals, tanmateix, es mantindrà en secret fins el proper dia 2 de setembre, en què es donaran a conéixer durant la cerimònia de lliurament de premis que tindrà lloc, a les 20 hores, al temple parroquial de la Mare de Déu de l’Olivar. No hi falteu. Bon estiu!

Bases certamen 2012

miércoles, mayo 16th, 2012

Descarregueu les bases del Certamen de Poemes 2012