ADM Llistat d’alumnat d’Admés i no Admés.

 Llistat definitiu d’alumnat admés i no admés el curs 2017-2018

Alumnes Admesos en:
EducacióInfantil 3 anys
Educació Infantil 4 anys
Educació Infantil 5 anys
Educació Primària 2n curs C
Educació Primària 2n curs V

És molt important comprove el número que hi té assignat per fer la matrícula (està a la dreta del nom escrit en roig) i el dia que li correspon fer-la. Gràcies.
Informem a les famílies amb alumnat admés en tres anys que el dia 05 de juliol a les 10:00 hores hi estan convocades a una reunió informativa amb l’equip educatiu d’Educació Infantil al menjador de l’escola.

Alumnes No Admesos en:
Educació Infantil 3 anys
Educació Infantil 4 anys
Educació Primària 1r curs V
Educació Primària 1r curs C
Educació Primària 3r curs
Educació Primària 6é curs

Si necessita més informació passe pel col·legi.


LA MATRICULACIÓ DELS ALUMNES DE NOU INGRÉS PER AL PROPER CURS ES REALITZARÀ PER ORDRE.
L’ORDRE VINDRÀ FIXAT PEL NÚMERO EN COLOR ROIG QUE ESTARÀ A LA DRETA DEL NOM DE L’ALUMNE EN LES LLISTES DEFINITIVES.
CADA ALUMNE TÉ QUE FORMALITZAR LA MATRÍCULA SEGONS EL NOMBRE QUE HI HA EN ROIG AL COSTAT DEL SEU NOM SEGUINT EL QUADRANT QUE FIGURA AL CALENDARI PER MATRICULAR ELS I LES ALUMNES DE NOU INGRÉS QUE FIGURA AL SEGÜENT PUNT, ENTRE EL  20 I EL 29 DE JUNY PEL MATÍ.

El calendari i l’horari per tal de matricular els i les alumnes de nou ingrés està: ACÍ.

QUAN LI TOQUE MATRICULAR AL SEU FILL O FILLA NECESSÀRIAMENT CAL VINGA EL PARE, MARE O TUTOR DE L’ALUMNE I CALDRÀ DUR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

– 4 Fotografies de tamany carnet de l’alumne.
-Certificat mèdic complimentat pel pediatre.
-Fotocòpia de la targeta SIP a nom de l’alumne.
– Fotocòpia de la primera pàgina del banc a nom de pare, mare o tutor on calga fer els càrrecs bancaris del menjador.
– Si hi estava matriculat en altra escola és necessari dur el  CERTIFICAT DE BAIXA indicant si promociona o no l’alumne.
(És molt important que figure si promociona o no i que siga un certificat)
-Números de telèfon i correues electrònics per tal de poder posar-nos en contacte amb vostés.
– Tenir decidit si vol matricular el seu fill o filla en “Religió i Moral Catòlica” o en “Activitats alternatives a la Religió”.

Quedem a la seua disposició per tal d’aclarir qualsevol dubte que aquesta informació li puga ocassionar.