L’Associació

L’Associació de Venedors del Mercat d’Alaquàs és una associació creada en octubre de 2000 en la qual estan tots els venedors del Mercat.

Associació del Mercat

Les finalitats de l’Associació són les de promoure la cooperació entre els venedors, fomentar i impulsar les vendes del mercat, establir pautes comuns de funcionament del Mercat, establir les necessitats tant individual com colectives de les parades i els seus titulars salvaguardant els interesos i procurant el suport de tots els associats.

Les principals activitats de l’Associació són la realització de campanyes de promoció comercial i realització d’actuacions de difusió del Mercat.

La presidenta de l’Associació és Isabel Mesa Redondo.