Informació sobre el Banc de Llibres per al curs 2017-2018.

Vos informem que de cara al proper curs escolar 2017-2018 continuem utilitzant al centre el nostre Banc de Llibres.

L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.

L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

 FUNCIONAMENT DEL BANC DE LLIBRES:
Si el seu fill o filla hi és matriculat a la classe de cinc anys el present curs escolar 2016-2017 amb Eva o amb Sofia/Anna o el curs passat no va participar al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2017-2018 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari, siga imprès, signat i el retorne a la tutora o tutor del seu fill o filla abans del divendres dia 16 de juny .

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.

Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.

Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla aquest curs 2016-2017 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de  lliuramentde  llibres que té ACÍ degudament complimentat, els dies 16 o 19 de juny.

Les tutores i tutors concretaran la forma i dates de recepció dels llibres.

Si no era membre del Banc de Llibres i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2016-2017 en perfectes condicions d’ús.

Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs, el document de lliurament de llibres que pot descarregar-se ACÍ i marcarà la casella de renúncia en el document.

El fet de no tornar els llibres prestats, o tornar-los deteriorats per mala utilització, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres. (No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat).

No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.

En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.

Atentament,

La Comissió del Banc de Llibres.

Informació sobre el menjador i les beques.

Us tornem a informar que les beques de menjador del present curs 2016-2017 també serveixen, i per tant continuen vigents, per al mes de juny.
Tot aquell alumne o alumna que ha gaudit d’una beca per al menjador també la té per al mes de juny.
Si vols que el teu fill o filla es quede al menjador el que queda del mes de juny passa a les 09:00 hores i parla amb Paca o Salva.

La Conselleria no ens ha facilitat encara els esborranys de les beques de menjador presentades el curs passat. Al moment que siguen al nostre abast vos les farem aplegar mitjançant les tutores i tutors dels vostres fills i filles.
Aquest document sols pot ser entregat al pare o mare de l’alumne.

El procediment per demanar les beques de menjador enguany és el següent:
a) Si vas demanar beca el curs passat et donarem l’esborrany, si continua sent correcte sols cal signes l’exemplar per l’administració i el retornes a Secretaria o al tutor o tutora de la teua filla o fill.

b) Si l’esborrany no és correcte cal presentes una nova sol·licud, la qual et pots descarregar picant ACÍ.

c) Si no vas demanar l’ajuda el curs passat i ara vols demanar-la cal òmpligues la sol·licitud, la qual pots descarregar picant ACÍ.
(Si presentes una nova sol·licitud no oblides adjuntar la documentació corresponent)

 L’entrega de les noves sol·licituds serà a partir de les 13:00 hores en Secretaria seguint l’horari ja publicat a l’anterior entrada.

Convocades les beques de menjador per al proper curs.

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocades les “ajudes de menjador per al proper curs escolar 2017-2018”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i a la web del centre.

                       Si vostès ja van demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2016-2017, els entregarem un esborrany amb les dades que obren en poder de l’administració. Si estan d’acord amb ells, sols cal signen i retornen al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No cal aporte cap documentació.

            Si les dades de l’esborrany no són correctes, o no han demanada l’ajuda per aquest curs cal presenten una nova Sol·licitud de menjador per al curs 2017-2018, la qual estarà en Consergeria, a l’horari que s’especifica i amb la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:
Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
La resta de circumstàncies: amb certificats oficials.
No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

CURS:REPARTIMENT ESBORRANY:RECOLLIDA DE LA SOL·LICITUD I DE L’ESBORRANY CONFIRMAT:
Infantil 3 anys:2 de juny

2 de juny

2 de juny

5 i 6 de juny

5 i 6 de juny

5 i 6 de juny

Infantil 4 anys:
Infantil 5 anys:
1r de Primària:5 de juny

5 de juny

7 i 8 de juny

7 i 8 de juny

2n de Primària:
3r de Primària:5 de juny

5 de juny

5 de juny

9 i 12 de juny

9 i 12 de juny

9 i 12 de juny

4t de Primària:
5é de Primària:

Els esborranys els repartiran les tutores o tutors a les famílies.
Les sol·licituds s’entregaran en Secretaria de 07:50 a 08:50 i de 13:00 a 15:00 hores.

La Secretaria del Centro.

Ja hi són actius els enllaços per omplir la sol·licitud d’admissió de forma telemàtica.

Ja està actiu l’enllaç de l’assistent telemàtic per omplir la sol·licitud del procés d’admissió per al proper curs escolar.
Podeu accedir a ell picant als següents enllaços:

Enllaç a l’assistent telemàtic per Educació Infantil
Enllaç a l’assistent telemàtic per Educació Primària

Els participants que en els ensenyaments d’infantil i/o primaria emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d’admissió.

Moltes gràcies.

Vacants per al proper curs i assistent telemàtic per omplir la sol·licitud:

Des d’avuí, dia 22 fins el 29 de maig, s’obri el termini per sol·licitar places escolars per al proper curs escolar als centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana.

Seguidament els informem del nombre de vacants que hi ha de cara al proper curs al nostre centre escolar:
Pot consultar-les picant sobre la imatge superior o ACÍ.

Si vostés volen que el seu fill o filla vinga al nostre centre en primera opció recorden que han de demanar cita per entregar la documentació, si és que encara no ho han fet ja…
A més, i per reduir-los el temps d’espera a la Secretaria del centre, els demanem utilitzen l’assistent telemàtic per omplir la sol·licitud.
Poden accedir a ell picant als següents enllaços:

Enllaç a l’assistent telemàtic per Educació Infantil
Enllaç a l’assistent telemàtic per Educació Primària

Els participants que en els ensenyaments d’infantil i/o primaria emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d’admissió.

Salutacions cordials.

 

Sirena musical del 22 al 26 de maig.

El curs passat ens va visitar durant tota una setmana el Rei del Rock… el gran Elvis Presley!!!
I recordeu, que fins i tot, va actuar al final de cada pati al hall de l’edifici de Primària.
I tot gràcies al nostre conserge David, el qual té mà amb molts artistes….

Aquest curs també ha volgut participar en la nostra particular Sirena Musical, però s’ha trobat amb un greu problema… 
com poder superar a tot un Rei?
La solució l’ha trobada en tot un cavaller britànic, amb el Sir Thomas John Woodward:
Si aquesta imatge no et diu molt, tal vegada aquesta et done més informació de quí és: …el gran TOM JONES.

La cançó que ens animarà a entrar i eixir de l’escola serà:

Ens habrà prerada David alguna altra sorpresa i també tindren actuació en directe al final de qualsevol pati?
El que sí queda clar és que aquesta setmana serem una de les escoles amb més ritme!!!

Gràcies David, tot un luxe tenir-te de company al Sanchis!!!

 

Sobre el menjador en juny.

Us informem que hem actualitzada la informació dels menús del menjador i ja hi és a la vostra disposició el menú del mes de juny.

Pots consultar-lo picant sobre la imatge superior o picant ACÍ.

Us recordem que el proper dilluns dia 22 finalitza el termini per informar-nos sobre com es quedaran els vostres fills i filles al menjador durant el mes de juny.
Preguem respecteu aquest termini per un normal funcionament del menjador.

Molts gràcies.

 

 

18/05/2017: Segon dia en Olocau.

A les 08:30 hores s’ha iniciat el dia per a totes les persones que hi som en Olocau.
El dia comença amb un cel ennuvolat, però el Sol ens acompanya.
Ens han dit que a partir de l’hora del dinar possiblement ploga, així que farem a primera hora les activitats a l’aire lliure.

Vols vindre a fer un poc de bicicleta amb nosaltres?:

Res millor que un bon esmorzar per tal de recuperar forces després del passeig amb les bicicletes.
Una vegada recuperats de l’esforç hem fet tir amb l’arc, ja t’assegure que pareix fàcil, però no hi ho és…

Hem finalitzat el matí amb altra prova d’habilitat, força, resistència i molta concentració:

El pont Hood!

Com era d’esperar la pluja va fent el cel cada vegada més negre, però com l’alberg está molt bé preparat nosaltres no ens hem banyat res de res!!!!

Una vegada passada la tormenta hem continuat amb un joc d’orientació. Després toca berenar i anar pensant-se quina roba es posem aquesta nit, perquè tenim discomòbil!!!

Demà divendres ja tornem… i vos contarem!!!!

 

Segon de Primària es va dos dies a Parque Adai.

Els xiquets i les xiquetes de Segon de Primària, acompanyats de Sònia i de Maria Jesús es van dos dies al Parque Adai en Nàquera.

Dos dies i una nit!!!! (valents i valentes que hi són).

Parque Adai és molt divertit i destaca per la gran quantitat d’activitats que es fan dins d’aquest recinte preparat per als més menuts.

Una vegada ja hem esmorzat hem començades les activitats i abans de dinar hem fet dos tallers, un per saber com es fa el pa i altre per saber com es fa el most. Ens han dit que ens ha quedat molt bé i que demà vos portarem algun detallet:

El dinar en Parque Adai és distint del menjador del Sanchis, ací dinem en safates:

El dinar estava quasi tan bó com el que ens fa Maria al menjador… i en la fam que tots teniem!!!
Després de dinar ens hem preparat el llit i hem tret el nostre sac de dormir:
Com feia molt bona vesprada hem eixit a veure els animals que hi ha pel parc i hem jugant a un joc que consistia en buscar les petjades de distintos animals; pareixia fàcil, però ens ha costat i molt trobar-les totes…
Després de berenar ens han presentat al pirata Cara-Pata. Tota la resta de la vesprada i abans de dormir hem estat amb ell.
Saps que era un pirata francés i molt divertit?
Ara toca ja dormir…