Sin categoría

Xec-Llibre per a primer i segon de primària.

 

Demà dia dimarts dia 18 i el dimecres dia 19 de juliol es repartiran els xecs-llibres a l’alumnat de primer i segon d’Educació Primària.

El dimarts 18 es repartiran de 12:00 a 13:00 hores els Xec-Llibres del primer curs.

El dimecres 19 es repartiran al mateix horari els Xecs-Llibres del segon curs.

En qualsevol altre horari no vos podem atendre.

Si no pot passar el pare o la mare a recollir-lo sols ho donarem si autoritza el familiar per escrit a una persona major d’edat.

Calendari escolar per al curs 2017-2018.

Hui, dia 13 de juliol de 2017, s’ha celebrat un Consell Escolar Municipal on s’ha tractat el calendari escolar per al proper curs.

Per majoria de vots el calendari aprovat és el següent:

AVÍS IMPORTANT sobre els llibres d’anglés en Primària.

Des de l’editorial MacMillan ens informen que les famílies poden trobar a les papereries, llibreries o grans superfícies dues edicions distintes del llibre de l’alumne (Pupil’s Book) d’anglés per al proper curs escolar; una edició és del 2014 i l’altra és del 2017.

Les dues són igual de vàlides, ja que el contingut del llibre és el mateix.

Les famílies del primer i segon curs compraran el llibre d’anglés amb l’ajuda del Xec-Llibre, si és el cas, i el poden trobar amb les següents ISBN:
PRIMER CURS: Edició del 2014:  978-0-230-47545-8  Edició del 2017: 978-1-380-01460-3
SEGON CURS: Edició del 2014: 978-0-230-47546-5 Edició del 2017: 978-1-380-01461-0
Comprareu sols l’edició del 2014 o del 2017 del llibre de l’alumne del vostre curs corresponent.

Les famílies que no pertanyen al Banc de Llibres del Sanchis de tercer a sisé de primària poden trobar el llibre de l’alumne (Pupil’s Book) d’anglés amb dos ISBN distints segons l’any d’edició, però qualsevol dels dos és vàlid.
Els ISBN que vos podeu trobar i que són igual de vàlids són:
TERCER CURS: Edició del 2014:  978-0-230-47631-8 Edició del 2017: 978-1-380-01462-7
QUART CURS: Edició del 2014: 978-0-230-47633-2 Edició del 2017: 978-1-380-01463-4
CINQUÉ CURS: Edició anterior:  978-0-230-43130-0 Edició del 2017: 978-1-380-01464-1
SISÉ CURS: Edició anterior: 978-0-230-43143-0 Edició del 2017: 978-1-380-01465-8

Les famílies de tercer a sisé curs de primària, siguen o no del Banc de Llibres del Sanchis, compraran el llibre d’activitats d’anglés (Activity Book A pack) segons el curs on està matriculat el seu fill o filla, ja que aquests llibres no poden formar part del Banc de Llibres al no ser reutilitzables.
L’ISBN d’aquests llibres figura a la nota que es va repartir el darrer dia de classe.

Recordem que no hi ha que obrir els llibres, ni folrar-los, ni posar-los el nom fins que el tutor o tutora no done el vist i plau sobre els llibres, per tal de que les famílies puguen canviar-los si és que no foren els correctes.

Al llarg de la propera setmana publicarem al tauler d’anuncis i a la web el llistat complet de llibres de text del centre per al proper curs escolar.

Salutacions.

Informació sobre el menjador

Us informem que al llarg d’aquesta vesprada enviarem al vostre correu electrònic el rebut del menjador corresponent als dinars de l’alumnat que ha utilitzat el servei de menjador de forma ocasional al llarg del mes de juny o si hi ha al vostre favor qualsevol quantitat econòmica per menús no servits i comunicats abans de les 09:30 hores.

Demà dimecres, 21 de juny, de 09:00 a 10:00 hores hi estarà Paca al col·legi per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el rebuts enviats.

Si la quantitat que figura al rebut enviat indica que és a pagar negativa, vol dir que són diners que nosaltres us anem a tornar. Si la quantitat a tornar és igual o superior a 10,00 euros vols farem un transferència al vostre compte bancari entre els dies 26 i 30 de juny.
Si la quantitat a tornar-vos és menor de 10,00 euros, vos la donarem en mà el dilluns 26 i el dimarts 27 de 09:00 a 10:00 hores.

Aprofitem el correu per recordar-vos que cal deixar avís en Secretaria o per correu electrònic de la forma que es quedarà a dinar el vostre fill o filla el proper curs durant el mes de setembre.
Si no trobes el paper a complimentar pots descarregar-te’l picant ACÍ.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

 

Sobre el menjador en Setembre de 2017.

Amb el present escrit els comuniquem que al mes de setembre no hi haurà classe per la vesprada i el servei del menjador escolar funcionarà fins les 15:30 hores, podent les famílies arreplegar els usuaris de 15:00 a 15:30 hores.

                  Si el servei del menjador té que retornar-los diners per menús no consumits al llarg d’aquest curs 2016-2017 se’ls tornarem per transferència bancària si l’import és superior a 30 euros entre els dies 26 i 30 de juny. Si la quantitat fora inferior a 30 euros s’ho tornarem en metàl·lic eixos mateixos dies de 09:00 a 10:00 hores en el col·legi.

                  Sabrem si tenen beca de menjador per al proper curs abans de l’inici de les classes el dia 11 de setembre.

                  Per tal de fer una previsió d’usuaris al mes de setembre del proper curs demanem compliment la fitxa que pot descarregar-se des d’ACÍ i la dipositen a la bústia del menjador o l’envien per correu electrònic a menjadorsanchis@gmail.com informant-nos del dies que es quedarà a dinar el seu fill o filla durant el mes de setembre.

             També es podrà quedar al menjador al llarg del mes de setembre, de forma ocasional, deixant avís a la bústia del menjador.

Quedem a la seua disposició per aclarir qualsevol dubte que li puga ocasionar aquest escrit.

L’Encarregat del menjador.

Informació sobre el Banc de Llibres per al curs 2017-2018.

Vos informem que de cara al proper curs escolar 2017-2018 continuem utilitzant al centre el nostre Banc de Llibres.

L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.

L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

 FUNCIONAMENT DEL BANC DE LLIBRES:
Si el seu fill o filla hi és matriculat a la classe de cinc anys el present curs escolar 2016-2017 amb Eva o amb Sofia/Anna o el curs passat no va participar al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2017-2018 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari, siga imprès, signat i el retorne a la tutora o tutor del seu fill o filla abans del divendres dia 16 de juny .

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.

Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.

Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla aquest curs 2016-2017 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de  lliuramentde  llibres que té ACÍ degudament complimentat, els dies 16 o 19 de juny.

Les tutores i tutors concretaran la forma i dates de recepció dels llibres.

Si no era membre del Banc de Llibres i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2016-2017 en perfectes condicions d’ús.

Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs, el document de lliurament de llibres que pot descarregar-se ACÍ i marcarà la casella de renúncia en el document.

El fet de no tornar els llibres prestats, o tornar-los deteriorats per mala utilització, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres. (No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat).

No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.

En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.

Atentament,

La Comissió del Banc de Llibres.

Informació sobre el menjador i les beques.

Us tornem a informar que les beques de menjador del present curs 2016-2017 també serveixen, i per tant continuen vigents, per al mes de juny.
Tot aquell alumne o alumna que ha gaudit d’una beca per al menjador també la té per al mes de juny.
Si vols que el teu fill o filla es quede al menjador el que queda del mes de juny passa a les 09:00 hores i parla amb Paca o Salva.

La Conselleria no ens ha facilitat encara els esborranys de les beques de menjador presentades el curs passat. Al moment que siguen al nostre abast vos les farem aplegar mitjançant les tutores i tutors dels vostres fills i filles.
Aquest document sols pot ser entregat al pare o mare de l’alumne.

El procediment per demanar les beques de menjador enguany és el següent:
a) Si vas demanar beca el curs passat et donarem l’esborrany, si continua sent correcte sols cal signes l’exemplar per l’administració i el retornes a Secretaria o al tutor o tutora de la teua filla o fill.

b) Si l’esborrany no és correcte cal presentes una nova sol·licud, la qual et pots descarregar picant ACÍ.

c) Si no vas demanar l’ajuda el curs passat i ara vols demanar-la cal òmpligues la sol·licitud, la qual pots descarregar picant ACÍ.
(Si presentes una nova sol·licitud no oblides adjuntar la documentació corresponent)

 L’entrega de les noves sol·licituds serà a partir de les 13:00 hores en Secretaria seguint l’horari ja publicat a l’anterior entrada.

Convocades les beques de menjador per al proper curs.

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocades les “ajudes de menjador per al proper curs escolar 2017-2018”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i a la web del centre.

                       Si vostès ja van demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2016-2017, els entregarem un esborrany amb les dades que obren en poder de l’administració. Si estan d’acord amb ells, sols cal signen i retornen al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No cal aporte cap documentació.

            Si les dades de l’esborrany no són correctes, o no han demanada l’ajuda per aquest curs cal presenten una nova Sol·licitud de menjador per al curs 2017-2018, la qual estarà en Consergeria, a l’horari que s’especifica i amb la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:
Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
La resta de circumstàncies: amb certificats oficials.
No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

CURS:REPARTIMENT ESBORRANY:RECOLLIDA DE LA SOL·LICITUD I DE L’ESBORRANY CONFIRMAT:
Infantil 3 anys:2 de juny

2 de juny

2 de juny

5 i 6 de juny

5 i 6 de juny

5 i 6 de juny

Infantil 4 anys:
Infantil 5 anys:
1r de Primària:5 de juny

5 de juny

7 i 8 de juny

7 i 8 de juny

2n de Primària:
3r de Primària:5 de juny

5 de juny

5 de juny

9 i 12 de juny

9 i 12 de juny

9 i 12 de juny

4t de Primària:
5é de Primària:

Els esborranys els repartiran les tutores o tutors a les famílies.
Les sol·licituds s’entregaran en Secretaria de 07:50 a 08:50 i de 13:00 a 15:00 hores.

La Secretaria del Centro.