Monthly Archives: septiembre 2020

Menú del menjador per al mes d’octubre.

Us informem que al llarg de la nit us enviarem el rebut del menjador a carregar-vos el proper dia 10 d’octubre si la vostra filla o fill ha segut usuari del menjador al llarg del mes de setembre o si el farà el proper mes d’octubre.

Si voleu consultar el menú del mes d’octubre el podeu descarregar picant ACÍ.

Salutacions.

Publicada la puntuació mínima per obtenir la beca de menjador.

Estimades famílies,

Us informem que la Conselleria ja ha publicada la Resolució que estableix la puntuació mínima per obtenir beca de menjador el presente curs escolar:

Amb les dades de les puntuacions ja comunicades  i aquestes dades preparem la propera setmana el rebut del menjador corresponent al mes de setembre, si és que la vostra filla o fill es queda al menjador aquest mes de setembre.

Salutacions ben cordials.

La direcció del centre.

 

#AulaSegura.

Ja està en marxa, i a l’abast de tota la comunitat educativa valenciana, un nou número d’atenció telefònica que pretén donar resposta a les preguntes relacionades amb l’inici del curs 2020-2021 per part de les famílies.

Pots trobar més informació sobre l’organització de l’inici del present curs escolar picant ACÍ.

Salutacions ben cordials.

Informació sobre l’horari del menjador.

Us informem que l’horari del menjador al mes de setembre i juny serà des de la finalització de les classes del matí fins les 15:30 hores com a màxim, depenent de l’hora a la que va entrar la vostra filla o fill pel matí al centre.

Aquest curs, per l’actual situació de pandèmia i per evitar aglomeracions a les portes, les eixides estan també escalonades i l’alumnat eixirà per la mateixa porta per on va entrar pel matí a l’escola.

Seguidament us informem de les hores en que finalitza el servei de menjador segons l’horari d’entrada de cada grup:

Per facilitar també l’eixida i evitar aglomeracions podreu recollir a les vostres filles i/o fills des de les 15:00 hores.

Us recordem les portes per on eixirà l’alumnat que es quede al menjador, la qual és la mateixa per on va entrar al matí:

Salutacions ben cordials.

 

 

 

Iniciem un curs diferent: normes d’obligat compliment i informacions del curs 2020-2021 per a les famílies. (Actualitzat a 07/09/2020)

Benvolgudes famílies, us donem la benvinguda i vos informem de qüestions bàsiques i d’obligat compliment per al present curs escolar a respectar per l’estat de pandèmia que hores d’ara hi estem vivint.  

MESURES BÀSIQUES PER A UN BON FUNCIONAMENT DEL CURS.

Què fer abans de vindre al centre?:

Si l’alumne presenta en casa  qualsevol simptomatologia associada a la COVID-19 (tos, febre de més de 37´5º C, dificultat de respirar, diarrea o vòmits) caldrà posar-se en contacte amb el vostre centre de salut o amb el telèfon 900 300 555 i no es podrà acudir al centre escolar fins que el personal sanitari confirme l’absència de risc per a la pròpia persona i la resta de personal del centre.

Si qualsevol alumne ha estat en contacte estret, amb una distància inferior a 1,5 metres i durant més de 15 minuts, amb qualsevol persona que presente símptomes de COVID-19 caldrà fer-li un seguiment de 14 dies per si mostra qualsevol signe de la malaltia i no podrà assistir al centre fins que personal sanitari confirme l’absència de risc.

Les famílies quedaran obligades a signar una declaració responsable de compromís per complir amb totes les condicions anteriorment informades que podreu descarregar-vos picant ACÍ i a més vos serà donada en paper el primer dia de classe.

Sobre les entrades (i les eixides) al centre:

S’estableixen 3 accessos diferenciats al centre, amb horaris distints, per tal d’evitar aglomeracions:

Cap familiar podrà accedir al recinte escolar, si és que no té cita prèvia confirmada, demanada prèviament al següent enllaç: 

https://calendly.com/ceipsanchis

També podràs demenar  cita prèvia als següents correus electrònics: preferiblement al de: menjadorsanchis@gmail.com o al del centre: 46016117@gva.es.

Una vegada tingues la cita ja confirmada accediràs al centre a l’hora convenida i quan tot l’alumnat ja siga en classe i amb mascareta.

Cada grup accedirà i eixirà del recinte escolar segons els següents horaris i les portes que s’indiquen, havent en cadascuna d’elles una bústia per al menjador:

Als mesos d’octubre a maig les entrades per les vesprades seran a les 15:15 hores per 3INFA, 5INFA, 5INFB, 1PRIA, 1PRIB i 1PRIC. A les 15:20 hores pels grups 3INFB, 2PRIA, 2PRIB, 3PRIA i 3PRIB. A les 15:25 hores entrarà 4INFA, 4INFC, 5PRIA, 5PRIB i 5PRIC i a les 15:30 hores els grups de 4INFB, 4PRIA, 4PRIB, 6PRIA i 6PRIB.

Les entrades sempre són per les mateixes portes d’accés al recinte escolar.

El personal docent que a primera hora done classe a la teua filla o fill el recollirà a la porta d’entrada corresponent abans indicada a la tabla anterior.

L’alumnat que no entre amb el seu grup ho farà a les 09:05 hores pel matí i si és el cas, a les 15:35 per les vesprades, una vegada tot l’alumnat ja siga a la seua classe.

Tot l’alumnat, a partir de 1r de primària, entrarà al recinte escolar duen la seua mascareta, sense ella no es podrà accedir. L’alumnat d’infantil, voluntàriament, podrà accedir al centre amb la seua mascareta.

Cal posar el nom de l’alumne i el grup a les mascaretes amb retolador per la banda interior en una de les costures.

Com entrem a classe?:

S’han creat grups estables de convivència (GEC) des de 3 anys fins a 2n de primària. Aquests grups tenen un nombre inferior a vint-i-cinc alumnes per classe i sempre estaran acompanyats per la seua tutora. Rebran les especialitats de música, educació física i anglés pel personal docent especialista, sempre acompanyats per la tutora i complint les mesures sanitàries establertes d’estar sempre amb mascareta i respectant la distància d’1,5 metres respecte l’alumnat.  

L’alumnat dels grups estables de convivència podran socialitzar-se i jugar entre sí; no cal mantinguen distància mínima de seguretat, però duran la mascareta dins la classe o el pati. Evitaran la interacció amb altres grups del col·legi i limitaran al màxim el contacte amb altres persones.

Disposarà cada grup estable de convivència d’una monitora de menjador, la qual sols actuarà amb ells en un espai concret ja establert per a dinar, descansar o realitzar activitats durant el temps de menjador.

Els grups des de 3r fins a 6é de primària rebran docència de la seua tutora o tutor i del personal especialista que imparteix música, educació física o anglés, els quals podran quedar-se a soles amb el grup complint les mesures sanitàries establertes d’estar sempre amb mascareta i respectant la distància d’1,5 metres respecte les xiques i xics. L’alumnat estarà assegut de forma individual dins la classe i es podran llevar la mascareta sols per esmorzar o dinar, guardant-la en una borsa de tela preferentment, ja que pot ser rentada i es redueix la producció de residus a reciclar o en sobre de paper que es durà de casa.  

Desplaçaments pel centre educatiu:

Es reduirà al mínim els desplaçaments dels grups escolars pel centre. El trànsit de l’alumnat pel centre es farà de forma ordenada, mantenint la distància de seguretat i sempre caminarem el més a la dreta possible al nostre sentit de la marxa.

Si qualsevol alumne de primària ix de la seua aula ho farà sempre amb la mascareta posada.

Utilització dels banys:

Cada bany serà utilitzat per dos aules a l’edifici d’infantil i per quatre aules a l’edifici de primària. S’establiran torns per a la seua utilització. Sols es podran utilitzar acompanyats per personal docent i tot el grup alhora.

Una vegada s’haja utilitzat el bany, aquest serà desinfectat per personal de neteja tantes vegades com grups l’utilitzen, ja que prioritzem la seguretat sanitària de tot el personal del centre.

Mesures d’actuació al pati:

L’esmorzar als grups estables de convivència serà sempre dins les aules abans d’eixir al pati. Cada aula disposarà d’una zona concreta per poder jugar, la qual anirà rotant-se segons un calendari ja establert.

Les zones de pati establertes per a Educació Infantil són les següents:

i les zones de pati per a Educació Primària són les que ara s´indiquen:

Es realitzaran dos torns de pati, tant en infantil com en primària. Els grups des de 3r fins a 6é eixiran amb la seua mascareta personal posada i podran jugar dins la seua zona establerta i acotada.

Mesures de funcionament del menjador:

Des del centre s’ha incrementat el nombre de personal monitor per al menjador en cinc persones per al curs 2020-2021 i així poder atendre en grups reduïts les i els comensals dels grups estables de convivència, ja que disposarà cada grup d’una monitora i d’un lloc concret durant el temps del dinar i de la resta d’activitats a realitzar.

A més s’ha subdividit el menjador amb paravents i s’han creat 7 espais més reduïts dins d’ell. Cada grup estable de convivència utilitzarà sempre la mateixa zona delimitada.

Com ja és habitual, abans d’accedir al menjador es farà una neteja de les mans amb aigua i sabó en profunditat i baix la supervisió de la monitora de cada grup.

Cap persona usuària del servei de menjador no compartirà en cap moment ni aliments, ni cap utensili, ni cap beguda.

Per accedir al menjador els grups de primària duran la seua mascareta personal posada. Una vegada ja asseguts al seu lloc se la llevaran i la guardaran al sobre de paper o preferiblement d’una borsa de tela que cada comensal durà.

És molt recomanable personalitzar la borsa de tela per guardar la mascareta amb el nom de cada alumne i amb el seu grup, per tal de poder-les identificar el més aviat possible en cas de pèrdua.

A la finalització de cada torn, el menjador serà netejant i desinfectat pel personal de neteja, ja que la nostra prioritat és la salut i el benestar de totes les persones del col·legi que utilitzen o treballen al menjador escolar.

Les monitores de menjador faran ús de mascareta de forma obligatòria durant tota la seua activitat i mentre siguen dins el menjador duran guants homologats per servir aliments.

Informació sobre les eixides:

A la finalització de les classes l’alumnat serà arreplegat per l’adult encarregat de la seua custòdia a la porta exterior del recinte escolar per on ha entrat, llevat que els seus familiars directes hagen autoritzat per escrit que es pot anar a soles a casa.

Si es produïren retards injustificats bé a l’entrada o l’eixida i aquesta situació es repetira amb certa assiduïtat, es donarà compte als Servicis Socials de l’Ajuntament.

Mesures preventives personals a respectar:

La rentada de mans es realitzarà de forma freqüent i meticulosa amb aigua i sabó dins el centre. Si no fora possible la rentada utilitzarem gel hidroalcohòlic. Es practicarà amb l’alumnat la forma de com realitzar-la, al igual de com actuar amb la mascareta una vegada ja assegudes o asseguts dins la classe o el menjador.

Explicarem que no hi ha de tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que facilita la transmissió del virus i si tirem secrecions respiratòries utilitzarem mocadors d’un sols ús que dipositarem amb una paperera amb tapa.

És més que recomanable canviar-se i netejar la roba que duem a l’escola.

Al centre disposem d’un lloc on s’aïllarà l’alumnat que presente qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19 i siga a l’espera del seu trasllat per la família, la qual es posarà en contacte amb el seu centre de salut  i s’actuarà segons les indicacions que li donen.

El trasllat de l’alumne amb possibles símptomes, a ser possible, es realitzarà en cotxe particular per la família.

Comunicacions de les famílies amb el centre: 

És molt recomanable comproves que pots accedir a l’aplicació ITACA FAMÍLIA sense cap dificultat, ja que tant el centre com les tutores o tutors es posaran en contacte amb les famílies per aquest mitjà. Per tant és fonamental disposar dels nombres de telèfon i correus electrònics de les famílies actualitzats. Si canvies de nombre telèfon o correu electrònic informe a la tutora o tutor de la teua filla o fill i a la secretaria del centre per tal de que les teues dades siguen actualitzades. El pots fer mitjançant l’aplicació ITACA FAMÍLIA o per correu electrònic.

Podeu descarregar-vos l´aplicació d’ITACA FAMÍLIA per utilitzar-la des del vostre propi mòbil, si és que el vostre telèfon és «android».
Properament eixirà la versió per a telèfons iOS.

L’hora de tutoria serà dilluns de 12:45 a 13:30 hores. (Al setembre i juny de 13:00 a 14:00 hores el mateix dia), donat que les famílies no poden accedir al centre lliurement es recomana vos poseu en contacte amb la tutora o tutor de la vostra filla o fill mitjançant l’aplicació ITACA FAMÍLIA o l’agenda personal de cada alumne, per tal de fer la reserva de la cita i poder ser atesos amb totes les mesures de seguretat establertes.

Si necessites parlar amb qualsevol persona de l’equip directiu podeu utilitzar igualment l’aplicació ITACA FAMÍLIA, l’aplicació https://calendly.com/ceipsanchis  o els correus electrònics del centre per demanar cita i vos la donarem el més aviat possible.

Al llarg del curs es realitzaran diverses reunions col·lectives amb les i els docents de les teues filles o fills mitjançant l’aplicació informàtica Cisco WebEx Meetings preferiblement, evitant així accedir al centre i possibles situacions de risc. Si no es fera de forma telemàtica la tutora o tutor vos citarà prèviament i sols podrà acudir un familiar de cada xiqueta o xiquet i es faran tantes reunions com siguen necessàries amb un aforament màxim de quinze persones per reunió.

Altra informació important d’interés:

Aquest curs l’alumnat de primària disposarà de tots els llibres a la seua casa durant tot el curs. Als llibres del Banc caldrà posar-li les cantoneres i folrar-los tal i com figura a les normes.

Una vegada finalitze cada trimestre tornareu eixos llibres a la classe.

Es recorda que l’alumnat NO PODRÀ dur telèfon mòbil ni altres aparells electrònics com són gravadores de veu o imatge, mp3 ni durà de casa balons o qualsevol altre material esportiu. Tampoc al temps del menjador escolar.

Es recorda l’obligació de dur mascareta i una borsa de tela amb el nom i curs de l’alumne per tal de guardar-la.

BUTLLETINS INFORMATIUS A LES FAMÍLIES:

Els butlletins es repartiran i enviaran per ITACA FAMÍLIA tres vegades durant el curs: el 23 de desembre (1a avaluació); 01 d’abril (2a avaluació) i el 23 de juny (3a avaluació).

CALENDARI ESCOLAR:

Les classes s’imparteixen des del 07 de setembre de 2020 fins el 23 de juny de 2021 ambdós inclosos.

Seran festius els dies 08 i 09 de setembre, 09 i 12 d’octubre; 07 i 08 de desembre i del 17 al 19 de març.

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2020 al 06 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Les vacances de Pasqua seran del 01 al 12 d’abril, ambdós inclosos.

Esperem i agraïm la seua col·laboració.

Alaquàs, a 01 de setembre de l’any 2020.

L’equip directiu de l’escola

Pots descarregar-te tota aquesta informació en valencià ACÍ.
Pots descarregar-te tota aquesta informació en castellà ACÍ.

 

 

(2.2v 07/09/2020)