Monthly Archives: julio 2017

Xec-Llibre per a primer i segon de primària.

 

Demà dia dimarts dia 18 i el dimecres dia 19 de juliol es repartiran els xecs-llibres a l’alumnat de primer i segon d’Educació Primària.

El dimarts 18 es repartiran de 12:00 a 13:00 hores els Xec-Llibres del primer curs.

El dimecres 19 es repartiran al mateix horari els Xecs-Llibres del segon curs.

En qualsevol altre horari no vos podem atendre.

Si no pot passar el pare o la mare a recollir-lo sols ho donarem si autoritza el familiar per escrit a una persona major d’edat.

Calendari escolar per al curs 2017-2018.

Hui, dia 13 de juliol de 2017, s’ha celebrat un Consell Escolar Municipal on s’ha tractat el calendari escolar per al proper curs.

Per majoria de vots el calendari aprovat és el següent:

AVÍS IMPORTANT sobre els llibres d’anglés en Primària.

Des de l’editorial MacMillan ens informen que les famílies poden trobar a les papereries, llibreries o grans superfícies dues edicions distintes del llibre de l’alumne (Pupil’s Book) d’anglés per al proper curs escolar; una edició és del 2014 i l’altra és del 2017.

Les dues són igual de vàlides, ja que el contingut del llibre és el mateix.

Les famílies del primer i segon curs compraran el llibre d’anglés amb l’ajuda del Xec-Llibre, si és el cas, i el poden trobar amb les següents ISBN:
PRIMER CURS: Edició del 2014:  978-0-230-47545-8  Edició del 2017: 978-1-380-01460-3
SEGON CURS: Edició del 2014: 978-0-230-47546-5 Edició del 2017: 978-1-380-01461-0
Comprareu sols l’edició del 2014 o del 2017 del llibre de l’alumne del vostre curs corresponent.

Les famílies que no pertanyen al Banc de Llibres del Sanchis de tercer a sisé de primària poden trobar el llibre de l’alumne (Pupil’s Book) d’anglés amb dos ISBN distints segons l’any d’edició, però qualsevol dels dos és vàlid.
Els ISBN que vos podeu trobar i que són igual de vàlids són:
TERCER CURS: Edició del 2014:  978-0-230-47631-8 Edició del 2017: 978-1-380-01462-7
QUART CURS: Edició del 2014: 978-0-230-47633-2 Edició del 2017: 978-1-380-01463-4
CINQUÉ CURS: Edició anterior:  978-0-230-43130-0 Edició del 2017: 978-1-380-01464-1
SISÉ CURS: Edició anterior: 978-0-230-43143-0 Edició del 2017: 978-1-380-01465-8

Les famílies de tercer a sisé curs de primària, siguen o no del Banc de Llibres del Sanchis, compraran el llibre d’activitats d’anglés (Activity Book A pack) segons el curs on està matriculat el seu fill o filla, ja que aquests llibres no poden formar part del Banc de Llibres al no ser reutilitzables.
L’ISBN d’aquests llibres figura a la nota que es va repartir el darrer dia de classe.

Recordem que no hi ha que obrir els llibres, ni folrar-los, ni posar-los el nom fins que el tutor o tutora no done el vist i plau sobre els llibres, per tal de que les famílies puguen canviar-los si és que no foren els correctes.

Al llarg de la propera setmana publicarem al tauler d’anuncis i a la web el llistat complet de llibres de text del centre per al proper curs escolar.

Salutacions.