Des de l’editorial MacMillan ens informen que les famílies poden trobar a les papereries, llibreries o grans superfícies dues edicions distintes del llibre de l’alumne (Pupil’s Book) d’anglés per al proper curs escolar; una edició és del 2014 i l’altra és del 2017.

Les dues són igual de vàlides, ja que el contingut del llibre és el mateix.

Les famílies del primer i segon curs compraran el llibre d’anglés amb l’ajuda del Xec-Llibre, si és el cas, i el poden trobar amb les següents ISBN:
PRIMER CURS: Edició del 2014:  978-0-230-47545-8  Edició del 2017: 978-1-380-01460-3
SEGON CURS: Edició del 2014: 978-0-230-47546-5 Edició del 2017: 978-1-380-01461-0
Comprareu sols l’edició del 2014 o del 2017 del llibre de l’alumne del vostre curs corresponent.

Les famílies que no pertanyen al Banc de Llibres del Sanchis de tercer a sisé de primària poden trobar el llibre de l’alumne (Pupil’s Book) d’anglés amb dos ISBN distints segons l’any d’edició, però qualsevol dels dos és vàlid.
Els ISBN que vos podeu trobar i que són igual de vàlids són:
TERCER CURS: Edició del 2014:  978-0-230-47631-8 Edició del 2017: 978-1-380-01462-7
QUART CURS: Edició del 2014: 978-0-230-47633-2 Edició del 2017: 978-1-380-01463-4
CINQUÉ CURS: Edició anterior:  978-0-230-43130-0 Edició del 2017: 978-1-380-01464-1
SISÉ CURS: Edició anterior: 978-0-230-43143-0 Edició del 2017: 978-1-380-01465-8

Les famílies de tercer a sisé curs de primària, siguen o no del Banc de Llibres del Sanchis, compraran el llibre d’activitats d’anglés (Activity Book A pack) segons el curs on està matriculat el seu fill o filla, ja que aquests llibres no poden formar part del Banc de Llibres al no ser reutilitzables.
L’ISBN d’aquests llibres figura a la nota que es va repartir el darrer dia de classe.

Recordem que no hi ha que obrir els llibres, ni folrar-los, ni posar-los el nom fins que el tutor o tutora no done el vist i plau sobre els llibres, per tal de que les famílies puguen canviar-los si és que no foren els correctes.

Al llarg de la propera setmana publicarem al tauler d’anuncis i a la web el llistat complet de llibres de text del centre per al proper curs escolar.

Salutacions.