Monthly Archives: septiembre 2021

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, es troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (personal docent, alumnat, pares i mares, personal no docent), que trien els seus representants en un procés electoral que es celebra cada dos anys.
L’alumnat del Centre ja hem celebrat les seues eleccions per a triar els representants de l’alumnat al Consell Escolar. Aquests van ser els nostres candidats:

Tot l’alumnat del 3r. Cicle va exercir el seu dret al vot per a elegir els seus representants…

L’alumnat de 5é i 6é  ha elegit als nostres representants  :
+ Daniel  Sanz Labrador
+ Celia  García Porta
+ Adrián Jiménez  Valverde


ARA  ET  TOCA  A  TU  !!!

BENVINGUDES I BENVINGUTS AL SANCHIS

 


Aquest curs 2021-2022 al SANCHIS anem a pintar-ho amb el nostre COLOR  FAVORIT
Encara que la «mascareta» ens tape el SOMRIURE, nosaltres anem a riure en els COLORS de l’ARC de SANT MARTÍ !!!
El nostre alumnat d’INFANTIL ha arribat aquest Curs per a donar-li «nous colors»  al nostre Col·le…

Al 1r CICLE podem trobar als artistes més xicotets de Primària que ens van acolorir la nostra escola …

En el  2n CICLE les xiquetes i els xiquets són diferents, com l’intensitat de l’Arc de Sant Martí,
cada volta que en ix després de la pluja …

Al 3r CICLE, l’alumnat de 5é i 6é volen deixar empremta amb el COR i els colors del nostre particular Arc de Sant Martí …


El nostre  SANCHIS  està  en obres, els COLORS de l’Arc de Sant Martí han pintat les nostres finestres i de segur invadiran més llocs de la Nostra Escola … Però el més important és que  TOTS TREBALLEM  AMB  EL COR


La Nostra Comunitat Educativa vol que cadascú pinte amb el seu COLOR  FAVORIT

Informació del menjador per al curs 2021-2022.

Alaquàs, a 07 de setembre de 2021

Estimada família:

            Us informem que les beques de menjador aquest curs són des de setembre fins a juny i que les llistes definitives de beques de menjador es publicaran en breu. Al moment de la publicació sabrem en quants punts donen la beca. Vos informarem properament.

            L’horari del menjador als mesos de setembre i juny serà de 13:00 a 15:30 hores. Entre els mesos d’octubre a maig serà de dilluns a dijous de 12:45 a 15:30 hores i divendres serà de 13:00 a 15:30 hores.

Per al present curs el preu del menú i dia és de 4,25 euros. Els i les alumnes becats i becades abonaran la quantitat que determine Conselleria i el pagament es realitzarà únicament domiciliant el rebut en tots els casos, tant pels alumnes becats, fixes o ocasionals.

            L’alumnat fixe (es considera fixe tot alumne que vaja a utilitzar el menjador mes de cinc voltes en un mes) i les i els becats pagaran el servei de menjador el dia 10 de cada mes. Se’ls carregarà al compte que determinen un rebut per tots els dies que hi ha menjador durant el mes mitjançant domiciliació bancària. Si el vostre fill o filla no es queda a dinar un dia determinat cal avisar-lo abans de les 09:15 hores per telèfon, correu electrònic o nota escrita dipositada a la bústia del menjador, per tal de que no siga encomanat el menú i vos retorne la Comissió del Menjador, al mes següent, les quantitats dels menús no consumits. Si un alumne es posa malalt al llarg del matí i no es quedara al menjador eixe dia, NO RETORNAREM el preu d’aquest dinar, ja que hi està encomanat en la cuina el seu servei.

Al llarg de la primera setmana del curs us repartirem un full amb la informació que la Comissió del Menjador té sobre el vostre fill o filla, els dies previstos que es quedarà a la setmana i la quantitat a pagar per vosaltres per dia, seguint allò marcat sobre la puntuació de les beques del curs passat, ja que hores d’ara no tenim informació definitiva sobre la concessió de les beques; a més de les dades telefòniques, de correu electrònic i informació sobre el número de compte bancari on carregar els rebuts.

            ÉS MOLT IMPORTANT QUE SI NO VA A QUEDAR-SE AL MENJADOR, O EL FARÀ EN ALTRES DIES DISTINTS ALS INDICATS,  ENS HO COMUNIQUEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE PER FER ELS CANVIS I AJUSTAR CORRECTAMENT EL REBUT A CARREGAR-VOS, SI ÉS QUE VOS CORRESPON PAGAR QUANTITAT ALGUNA.  

            L’alumnat ocasional dipositarà a la bústia del menjador un paper indicant que vol quedar-se a dinar, el qual vos podeu descarregar des del web o en qualsevol paper ja complimentat des de casa. Hi ha bústia en totes les portes exteriors per on entra l’alumnat fins les 09:05 hores. Passada aquesta hora no es podrà sol·licitar cap menú més.

El pagament dels menús servits a l’alumnat ocasional es realitzarà igualment mitjançant domiciliació bancària a mes vençut, el dia 10 de cada mes,  amb un preu de 4,25 euros per menú servit.

            Si per qualsevol raó es deixa de pagar un rebut, de forma automàtica, es deixarà de fer ús del servei i l’alumne no podrà quedar-se al menjador fins que la família no abone el mes no cobrat. Els rebuts tornats es pagaran per finestreta al banc que vos indicarem.

            Tot alumne que necessite d’una dieta especial, bé per motius religiosos o problemes mèdics, cal que la demane al servei de menjador per escrit, en aquest darrer cas adjuntant, l’informe del metge.

Si el seu fill o filla necessita un dia concret “dieta blana” per prescripció mèdica, caldrà adjuntar escrit del metge on s’especifique aquesta dieta i la duració; sense aquest document no es canviarà cap menú.

            Si hi haguera qualsevol tipus d’incident amb el vostre fill o filla, les monitores es posaran en contacte el més ràpidament possible. La coordinadora de les monitores, Paca, de 09:15 a 10:00 hores, vos pot atendre.

Quedem a la vostra disposició per tal de poder aclarir qualsevol dubte que puga sorgir relacionat amb el servei oferit pel menjador de l’escola.

L’Encarregada del menjador.

 

Ens han fet un bon regal!!!

Enrique, iaio de Carolina, Aitana i Tomás Matoses Collado, ens ha pintat un quadre molt bonic que representa l’arbre de la nostra escola amb els xiquets i les xiquetes jugant.

El nostre estimat ombú!

Enrique, que ha fet diverses exposicions de les seues pintures al Castell d’Alaquàs, està molt agraït a la nostra escola. 

Quan entreu a l’edifici d’Educació Primària ja el podeu contemplar.

Moltes gràcies Enrique per formar part de la nostra família del Sanchis!!!

Informació general sobre l’inici del curs 2021-2022.

Benvolgudes famílies, us donem la benvinguda i vos informem de qüestions bàsiques i d’obligat compliment per al present curs escolar a respectar per l’estat de pandèmia que hores d’ara hi estem vivint.  

MESURES BÀSIQUES PER A UN BON FUNCIONAMENT DEL CURS.

Què fer abans de vindre al centre?

Si l’alumne presenta en casa  qualsevol simptomatologia associada a la COVID-19 (tos, febre de més de 37,5º C, dificultat de respirar, diarrea o vòmits) caldrà posar-se en contacte amb el vostre centre de salut o amb el telèfon 900 300 555 i no es podrà acudir al centre escolar fins que el personal sanitari confirme l’absència de risc per a la pròpia persona i la resta de personal del centre.

Si qualsevol alumne ha estat en contacte estret, amb una distància inferior a 1,5 metres i durant més de 15 minuts, amb qualsevol persona que presente símptomes de COVID-19 caldrà fer-li un seguiment de 14 dies per si mostra qualsevol signe de la malaltia i no podrà assistir al centre fins que personal sanitari confirme l’absència de risc.

Sobre les entrades (i les eixides) al centre:

S’estableixen 3 accessos diferenciats al centre, amb horaris distints, per tal d’evitar aglomeracions:

Cap familiar podrà accedir al recinte escolar, si és que no té cita prèvia confirmada, demanada prèviament  a https://calendly.com/ceipsanchis o a menjadorsanchis@gmail.com o al telèfon de l’escola 962 566 540.  
En aquest cas accedirà a les 09:10 hores amb mascareta.

Cada grup accedirà i eixirà del recinte escolar segons els següents horaris i les portes que s’indiquen, havent en cadascuna d’elles una bústia per al menjador.

Als mesos d’octubre a maig les entrades per les vesprades seran a les 15:15 hores per 3INFA, 5INFA, 5INFB, 1PRIA i 1PRIB. A les 15:20 hores pels grups 3INFB, 2PRIA, 2PRIB, 3PRIA i 3PRIB. A les 15:25 hores entrarà 4INFA, 4PRIA, 4PRIB, 5PRIA i 5PRIB i a les 15:30 hores els grups de 4INFB, 6PRIA, 6PRIB i 6PRIC.

Les entrades sempre són per les mateixes portes d’accés al recinte escolar. 

El personal docent que a primera hora done classe a la seua filla o fill el recollirà a la porta d’entrada corresponent abans indicada a la tabla anterior.

L’alumnat que no entre amb el seu grup ho farà a les 09:05 hores, una vegada tot l’alumnat ja siga a la seua classe.

Tot l’alumnat, a partir de 1r de primària, entrarà al recinte escolar duen la seua mascareta, sense ella no es podrà accedir. L’alumnat d’infantil, voluntàriament, podrà accedir al centre amb la seua mascareta.

Entrem a classe:

Totes les aules són grups de convivència estables (GCE) des de 3 anys fins a 2n de primària. Rebran les especialitats de música, educació física i anglés pel personal docent especialista, no sent necessari que la tutora o tutor siga dins la classe. El professorat mantindrà les mesures sanitàries establertes: ús sempre de la seua mascareta i respectant la distància d’1,2 metres respecte l’alumnat.  

L’alumnat podrà socialitzar-se i jugar entre sí; no cal mantinguen distància mínima de seguretat, però duran la mascareta dins la classe o el pati l’alumnat de primària. Evitaran la interacció amb altres grups del col·legi i limitaran al màxim el contacte amb altres persones.

Cada grup de convivència estable tindrà assignada una monitora de menjador, la qual podrà actuar amb un altre grup de convivència  del mateix nivell respectant la distància d’1,2 metres en ells. Es disposarà d’un espai concret ja establert per a dinar, descansar o realitzar activitats durant el temps del dinar.

L’alumnat de primària sols es podrà llevar la mascareta per esmorzar o dinar, guardant-la en una borsa de tela preferentment, ja que pot ser rentada i es redueixen la producció de residus a reciclar o en sobre de paper que es durà de casa.  

Desplaçaments pel centre educatiu:

Es reduirà al mínim els desplaçaments dels grups escolars pel centre. El trànsit de l’alumnat pel centre es farà de forma ordenada, mantenint la distància de seguretat i sempre caminarem el més a la dreta possible al nostre sentit de la marxa.

Si qualsevol alumne de primària ix de la seua aula ho farà sempre amb la mascareta posada.

Utilització dels banys:

Cada bany serà utilitzat per dos aules a l’edifici d’infantil i per quatre aules a l’edifici de primària. S’establiran torns per a la seua utilització. Sols es podran utilitzar acompanyats per personal docent i tot el grup alhora.

Una vegada s’haja utilitzat el bany, aquest serà desinfectat per personal de neteja tantes vegades com grups l’utilitzen, ja que prioritzem la seguretat sanitària de tot el personal del centre.

Mesures d’actuació al pati:

Tots els grups esmorzaran dins les aules abans d’eixir al pati. Cada aula disposarà d’una zona concreta per poder jugar, la qual anirà rotant segons el calendari ja establert.

Es realitzaran dos torns de pati, tant en infantil com en primària.

 Mesures de funcionament del menjador:

Conselleria ha incrementat en cinc el nombre de personal monitor habitual per al menjador en aquest  curs 2021-2022 per millorar l’atenció de l’alumnat seguint les recomanacions sanitàries per la COVID-19.  

A més s’ha subdividit el menjador amb paravents i s’han creat 6 espais més reduïts dins d’ell. Cada grup estable de convivència utilitzarà sempre la mateixa zona delimitada.

Com ja és habitual, abans d’accedir al menjador es farà una neteja de les mans amb aigua i sabó en profunditat i baix la supervisió de la monitora de cada grup.

Cap persona usuària del servei de menjador no compartirà en cap moment ni aliments, ni cap utensili, ni cap beguda.

Per accedir al menjador els grups de primària duran la seua mascareta personal posada. Una vegada ja asseguts al seu lloc se la llevaran i la guardaran al sobre de paper o preferiblement d’una borsa de tela que cada comensal durà.

És molt recomanable personalitzar la mascareta i la borsa de tela per guardar la mascareta amb el nom de cada alumne i amb el seu grup, per tal de poder-les identificar el més aviat possible en cas de pèrdua.

A la finalització de cada torn el menjador serà netejant i desinfectat pel personal de neteja, ja que la nostra prioritat és la salut i el benestar de totes les persones del col·legi que utilitzen o treballen al menjador escolar.

Les monitores de menjador faran ús de mascareta de forma obligatòria durant tota la seua activitat i mentre siguen dins el menjador duran guants homologats per servir aliments.

Informació sobre les eixides:

A la finalització de les classes l’alumnat serà arreplegat per l’adult encarregat de la seua custòdia a la porta exterior del recinte escolar per on ha entrat, llevat que els seus familiars directes hagen autoritzat per escrit que es pot anar a soles a casa.

Si es produïren retards injustificats bé a l’entrada o l’eixida i aquesta situació es repetira amb certa assiduïtat, es donarà compte als Servicis Socials de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Mesures preventives personals a respectar:

La rentada de mans es realitzarà de forma freqüent i meticulosa amb aigua i sabó dins el centre. Si no fora possible la rentada utilitzarem gel hidroalcohòlic. Es practicarà amb l’alumnat la forma de com realitzar-la, al igual de com actuar amb la mascareta una vegada ja assegudes o asseguts dins la classe o el menjador.

Explicarem que no hi ha de tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que facilita la transmissió del virus i si tirem secrecions respiratòries utilitzarem mocadors d’un sols ús que dipositarem amb una paperera amb tapa.

És més que recomanable canviar-se i netejar la roba que duem a l’escola.

Al centre disposem d’un lloc on s’aïllarà l’alumnat que presente qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19 i siga a l’espera del seu trasllat per la família, la qual es posarà en contacte amb el seu centre de salut  actuarà segons les indicacions que li donen.

El trasllat de l’alumne amb possibles símptomes, a ser possible, es realitzarà en cotxe particular per la família.

Comunicacions de les famílies amb el centre: 

És molt recomanable comproves que pot accedir a l’aplicació ITACA FAMÍLIA sense cap dificultat, ja que tant el centre com les tutores o tutors es posaran en contacte amb les famílies per aquest mitjà. Per tant és fonamental disposar dels nombres de telèfon i correus electrònics de les famílies actualitzats. Si canvies de telèfon o correu electrònic informa a la tutora o tutor de la teua filla o fill i a la secretaria del centre per tal de que les teues dades siguen actualitzades. El pots fer mitjançant l’aplicació ITACA FAMÍLIA o per correu electrònic.

L’hora de tutoria serà dilluns de 12:45 a 13:30 hores. (Al setembre i juny de 13:00 a 14:00 hores el mateix dia), donat que les famílies no poden accedir al centre es recomana posar-se en contacte amb la tutora o tutor de la seua filla o fill mitjançant l’aplicació ITACA FAMÍLIA o l’agenda personal de cada alumne, per tal de fer la reserva de la cita prèvia i ser atès amb totes les mesures de seguretat establertes.

Si necessites parlar amb qualsevol persona de l’equip directiu podeu utilitzar igualment l’aplicació ITACA FAMÍLIA, l’aplicació https://calendly.com/ceipsanchis, el correu electrònic del centre o cridant al telèfon del centre
962 566 540 per demanar cita i vos la donarem el més aviat possible.

Al llarg del curs es realitzaran diverses reunions col·lectives amb les i els docents de les seues filles o fills mitjançant l’aplicació informàtica Cisco WebEx Meetings, evitant així accedir al centre i possibles situacions de risc. Si no es fera de forma telemàtica la tutora o tutor vos citarà prèviament i sols podrà acudir un familiar de cada xiqueta o xiquet respectant la distància de 1,2 metres.

Altra informació important d’interés:

Aquest curs l’alumnat de primària disposarà de tots els llibres a la seua casa durant tot el curs. Als llibres del Banc caldrà posar-li les cantoneres i folrar-los tal i com figura a les normes. Una vegada finalitze cada trimestre tornareu eixos llibres a la classe.

Es recorda que l’alumnat NO PODRÀ dur telèfon mòbil ni altres aparells electrònics com són gravadores de veu o imatge, mp3… ni durà de casa balons o qualsevol altre material esportiu. Tampoc al temps del menjador escolar.

Es recorda l’obligació de dur mascareta per l’alumnat d’Educació Primària i una borsa de tela amb el nom i curs de l’alumne per tal de guardar-la.

BUTLLETINS INFORMATIUS A LES FAMÍLIES.

Els butlletins no es repartiran en paper i enviaran per ITACA FAMÍLIA tres vegades durant el curs, el 23 de desembre (1a avaluació); 02 d’abril (2a avaluació) i el 23 de juny (3a avaluació).

CALENDARI ESCOLAR.

Les classes s’imparteixen des del 10 de setembre de 2021 fins el 22 de juny de 2022 inclosos.

Seran festius els dies 08 i 09 de setembre, 11 i 12 d’octubre; 01 de novembre; 06, 07 i 08 de desembre i el 17 i el 18 de març.

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2021 al 07 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Les vacances de Pasqua seran del 14 al 25 d’abril, ambdós inclosos.

Esperem i agraïm la seua col·laboració.

Alaquàs, a 01 de setembre de l’any 2021.

L’equip directiu de l’escola.