Monthly Archives: julio 2020

Reunió amb les famílies de tres anys del proper curs 2020-2021.

(Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Estimades famílies que el proper curs 2020-2021 portareu a les vostres filles o fills al Sanchis volem donar-vos les gràcies per la vostra elecció primerament, també volem donar-vos la benvinguda i volem aprofitar aquest espai per recordar-vos que dijous dia 30 de juliol a les 10:30 hores es celebrarà la primera reunió amb les tutores de tres anys María José i Anna.

Aquesta reunió és molt important, ja que es donaran pautes per a l’inici del curs, a més les tutores vos explicaran com serà l’entrada progressiva de les xiquetes i dels xiquets a l’escola i també hi estaran a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Donada la importància d’aquesta reunió hi esperem comptar amb totes les famílies que el proper curs inicien les seues filles i fills el curs de tres anys al nostre centre.

La reunió es farà al menjador del centre que es troba a la planta baixa de l’edifici d’Educació Primària.

No oblideu dur la vostra mascareta!!!

Moltes gràcies per la confiança dipositada a la nostra escola.

 

Xec-Llibres per al curs 2020-2021.

Us informem que a partir del proper dimarts dia 28 de juliol podeu passar per Secretaria a recollir els
xec-llibres de l’alumnat de primer i segon d’Educació Primària del proper curs 2020-2021.

El calendari i horari per recollir-los serà:

Dimarts 28 de juliol de 09:30 a 11:00 hores l’alumnat de 1PRI-A
(Classe de Carla el passat curs).

Dimarts 28 de juliol de 12:00 a 13:30 hores l’alumnat de 1PRI-B
(Classe d’Anna Primo el passat curs).

Dimecres 29 de juliol de 09:30 a 11:00 hores l’alumnat de 2PRI-A
(Classe de Begoña).
Dimecres 29 de juliol de 12:00 a 13:30 hores l’alumnat de 2PRI-B
(Classe d’Isabel).

Podrà recollir el xec-llibre qualsevol altra persona que siga autoritzada per escrit pel pare o la mare.

És molt important respectar aquestes dates i hores i per la situació de pandèmia que hi estem vivint respectarem les mesures de seguretat establertes.

Salutacions ben cordials.

 

 

Mar Zamora i Daniel López són Premis Extraordinàris del curs 2018-2019.

MOLTES FELICITATS!!!

Aquest curs 2019-2020 va a ser molt especial per a tots i també ho serà per a Mar i Daniel, els quals no han pogut anar a rebre el seu diploma on se’ls reconeix com a Premi Extraordinari al rendiment acadèmic del passat curs 2018-2019.

Daniel i Mar són especials, i no sols per haver obtingut la millor qualificació en el curs passat, sino perquè com a persones han sabut encaixar molt bé totes les dificultats que la COVID-19 ens ha deixat aquest any 2020.

En cap moment han perdut el seu somriure i en lloc de rebre el diploma al Palau de la Reina Sofia ho han rebut damunt el podi de les arrels del nostre ombú.

La ceremònia no habrà segut tan espectacular, ni els vestits tan ampul·losos, però la gent del Sanchis no necessita tant de glamour per reconèixer-vos com a les magnífiques persones que ho sou. 

Ara sols vos queda continuar treballant de valent durant tota la Secundària i amb el cap ben alt mostrar i demostrar que el vostre orige és del Sanchis, que sou una fulla més del nostre arbre!

Gràcies Mar i Daniel pel vostre esforç i la nostra felicitació també per a les vostres famílies.

 

Novetats al Banc de Llibres

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT PER LES FAMÍLIES DE CINQUÈ I SISÈ DEL PROPER CURS 2020-2021:

Us informem que el proper curs 2020-2021 estarà al Banc de Llibres del nostre centre el llibre d’anglés de cinquè i sisé curs Pupil`s Book;  per tant les famílies d’aquest alumnat sols cal compren el llibre d’anglés Activity Book:

5é curs: Tiger 5 Activity Book amb ISBN 978-0-230-43133-1

6é curs: Tiger 6 Activity Book amb ISBN 978-0-230-43146-1

Si alguna família ja ha comprat el llibre d’anglés Pupil’s Book per a cinquè o sisé d’Educació Primària cal ho torne i si el té encomanat, no cal ho  compre al moment de recollir-lo.

Salutacions ben cordials.

 

Aclaracions sobre les beques de menjador.

Us informem que hi està a la vostra disposició l’esborrany de les beques del menjador per al proper curs escolar, si és que el passat curs la vas demanar per a la teua filla o fill.

Enguany pots aconseguir l’esborrany des del teu ITACA Família dins la pestanya de «Tràmits» o bé també acostant-te per la secretaria del centre de 10:00 a 13:00 hores respectant el torn d’entrada seguint les marques establertes.

Si el curs passat no vas demanar la beca per a la teua filla o fill cal òmpligues la petició que pots descarregar-te picant ACÍ i adjuntar tota la documentació necessària per justificar les situacions sociofamiliars.

Una vegada disposes del teu esborrany cal comproves que totes les teues situacions sociofamiliars hi estan correctament ja marcades. Si eixes situacions ja hi estan reconegudes per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives apareixeran ja marcades a l’esborrany i no cal aportes cap tipus de documentació.

Si eres víctima de violència de gènere, o de terrorisme, o qualsevol persona de la teua família té una discapacitat major o igual del 33%, o eres família monoparental, o família nombrosa o tant la mare com el pare sou aturats sense percebre cap tipus de subsidi i no hi està ja marcat a l’esborrany cal ho marques a l’apartat G; però a més caldrà adjuntar la següent documentació:

Víctima de violència de gènere: Còpia de l’Ordre de protecció o sentència condemnatòria vigent a data d’avuí.

Víctima de terrorisme: Còpia de la resolució corresponent del Ministeri de l’Interior.

Alumant destinatari de la Renda Valenciana d’Inclusió: Document oficial o còpia de la resolució de la persona titular de la prestació.

Situació d’atur de les persones sol·licitants: Documentat d’ofici per l’Administració.

Condició de persona refugiada: Còpia de la documentació facilitada pel Ministeri de l’Interior.

Filla o fill de família monoparental: Els títols emesos en la Comunitat Valenciana seran d’ofici o amb còpia de la sol·licitut de renovació o títol temporal  de família monoparental.

Si no hi ha títol es podrà justificar si és per:

  • Viduïtat: Llibre de Família i certificat de defunció.
  • Separació o divorci: Sentència judicial o conveni regulador
  • Família de mare o pare solter: Llibre de Família.

En estos tres casos, a més, cal adjuntar certificat municipal de convivència, informe dels Serveis Socials o certificat d’empadronament col·lectiu.

Filla o fill de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: certificat emés per un metge especialista o del director o directora del centre penitenciari.

Família nombrosa: Els títols emesos en la Comunitat Valenciana seran d’ofici o amb còpia de la sol·licitut de renovació o títol temporal  de família nombrosa. 

Diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar amb un grau igual o superior al 33%: Certificat de reconeixement de grau de discapacitat o targeta acreditativa o resolució de l’INSS de pensionista per incapacitat o resolució d’una pensió de jubilació o retir per incapacitat.

Òrfena o orfe absolut: Llibre de Família.

Qualsevol d’aquestes situacions sociofamiliars, si no són justificades amb la documentació corresponent, no podran ser consignades a la petició de l’ajuda del menjador per al porper curs escolar 2020-2021.

Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Salutacions.

La secretaria del centre.

 

Vols demanar la beca de menjador per al proper curs 2020-2021?

Alaquàs, a 03 de juny de l’any 2020.

            La Conselleria de Educació, Cultura i Esport  ha convocades les “Ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2020-2021”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està  publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i també ho podràs consultar o descarregar picant ACÍ.   

Si ja vas demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2019-2020, podeu confirmar l’esborrany amb les dades de les que disposa l’administració  des del web ITACA FAMÍLIA dins la pestanya de «Tràmits» a partir del proper dilluns dia 06 de juliol. Si consideres que la informació és la correcta, sols cal imprimir, signar i retornar al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud.
Si no tenen accés a internet podeu sol·licitar l’esborrany en Secretaria a partir del dimarts 07 de juliol de 10:00 a 13:00 hores.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE COMPROVES QUE LES DADES QUE HI FIGUREN A L’ESBORRANY SÓN LES CORRECTES. FIXEU-VOS MOLT QUE ES RECULLEN LES VOSTRES SITUACIONS FAMILIARS DE SEPARACIÓ, MINUSVALUA…, SI ÉS EL CAS.

Si les dades de l’esborrany no són correctes podeu modificar-les directament a l’apartat G del mateix esborrany i adjuntar la documentació corresponent.

Si no sol·licitareu l’ajuda per al present curs cal presenteu una nova sol·licitud, el model de la qual hi està en Consergeria i l’entregareu complimentada en Secretaria únicament a l’horari indicat i amb la següent documentació: 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA

  1. Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
  2. Si és fill o filla de víctima de violència de gènerecaldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
  3. Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
  4. La resta de circumstàncies: certificats oficials.
  5. No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
  6. Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels  pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar  els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

Dia:

REPARTIMENT ESBORRANY i/o SOL·LICITUD:

7, 8, 9 i 10 de juliol de 2020

De 09:00 a 11:00 hores

De 12:00 a 13:00 hores

13, 14, 15, 16 i 17 de juliol de 2020

De 08:00 a 10:00 hores

 

Fora d’aquest horari no podran ser atesos, ja que hi som realitzant altres tasques.

 

La Secretaria del Centro.

Publicada la llista de llibres de text per al curs 2020-2021.

Us informem que ja hi és publicada la llista de llibres de text per al proper curs escolar. Si voleu descarregar-la sols cal piqueu ací:

Llibres de text per al curs 2020-2021

Aprofitem per recordar-vos que l’alumnat del primer i segon curs d’Educació Primària del curs 2020-2021 rebrà un xec per la compra dels llibres de text.
Aquest xec encara no hi està preparat.

Donarem més informació quan Conselleria ens els envie.

Per la resta d’alumnat de primària disposarem de Banc de Llibres com els cursos passats.
Els lots seran repartits durant la primera setmana del curs.

Des de tercer fins a sisé curs d’Educació Primària sols cal compre les famílies aquell llibre no inclòs al Banc de Llibres i que així s’indica al llistat.

Salutacions ben cordials.