Daily Archives: 6 de julio de 2020

Aclaracions sobre les beques de menjador.

Us informem que hi està a la vostra disposició l’esborrany de les beques del menjador per al proper curs escolar, si és que el passat curs la vas demanar per a la teua filla o fill.

Enguany pots aconseguir l’esborrany des del teu ITACA Família dins la pestanya de «Tràmits» o bé també acostant-te per la secretaria del centre de 10:00 a 13:00 hores respectant el torn d’entrada seguint les marques establertes.

Si el curs passat no vas demanar la beca per a la teua filla o fill cal òmpligues la petició que pots descarregar-te picant ACÍ i adjuntar tota la documentació necessària per justificar les situacions sociofamiliars.

Una vegada disposes del teu esborrany cal comproves que totes les teues situacions sociofamiliars hi estan correctament ja marcades. Si eixes situacions ja hi estan reconegudes per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives apareixeran ja marcades a l’esborrany i no cal aportes cap tipus de documentació.

Si eres víctima de violència de gènere, o de terrorisme, o qualsevol persona de la teua família té una discapacitat major o igual del 33%, o eres família monoparental, o família nombrosa o tant la mare com el pare sou aturats sense percebre cap tipus de subsidi i no hi està ja marcat a l’esborrany cal ho marques a l’apartat G; però a més caldrà adjuntar la següent documentació:

Víctima de violència de gènere: Còpia de l’Ordre de protecció o sentència condemnatòria vigent a data d’avuí.

Víctima de terrorisme: Còpia de la resolució corresponent del Ministeri de l’Interior.

Alumant destinatari de la Renda Valenciana d’Inclusió: Document oficial o còpia de la resolució de la persona titular de la prestació.

Situació d’atur de les persones sol·licitants: Documentat d’ofici per l’Administració.

Condició de persona refugiada: Còpia de la documentació facilitada pel Ministeri de l’Interior.

Filla o fill de família monoparental: Els títols emesos en la Comunitat Valenciana seran d’ofici o amb còpia de la sol·licitut de renovació o títol temporal  de família monoparental.

Si no hi ha títol es podrà justificar si és per:

  • Viduïtat: Llibre de Família i certificat de defunció.
  • Separació o divorci: Sentència judicial o conveni regulador
  • Família de mare o pare solter: Llibre de Família.

En estos tres casos, a més, cal adjuntar certificat municipal de convivència, informe dels Serveis Socials o certificat d’empadronament col·lectiu.

Filla o fill de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: certificat emés per un metge especialista o del director o directora del centre penitenciari.

Família nombrosa: Els títols emesos en la Comunitat Valenciana seran d’ofici o amb còpia de la sol·licitut de renovació o títol temporal  de família nombrosa. 

Diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar amb un grau igual o superior al 33%: Certificat de reconeixement de grau de discapacitat o targeta acreditativa o resolució de l’INSS de pensionista per incapacitat o resolució d’una pensió de jubilació o retir per incapacitat.

Òrfena o orfe absolut: Llibre de Família.

Qualsevol d’aquestes situacions sociofamiliars, si no són justificades amb la documentació corresponent, no podran ser consignades a la petició de l’ajuda del menjador per al porper curs escolar 2020-2021.

Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Salutacions.

La secretaria del centre.