Monthly Archives: abril 2018

EDUCACIÓN VIAL en el SANCHIS : 5º y 6º de PRIMARIA

Del 23 al 27 de Abril hemos celebrado en el Cole la Semana de la Educación Vial. Todos los alumnos y alumnas del Sanchis, de 5º y 6º, han podido participar con sus bicicletas y patinetes…
La D.G.T. ha colaborado con el préstamo del Circuito y la Policia Local de Alaquás nos enseñó y recordó, en unas charlas previas,
las normas para poder circular correctamente…
Los alumnos de 5º y 6º y sus bicicletas han demostrado lo buenos conductores que pueden ser … No hemos perdido puntos en el carnet sino que los hemos ganado para aprender y mejorar en nuestra Educación Vial.

Los alumnos de 5º y 6º han colaborado en el Circuito como policias, como profesores de educación vial o como vigilantes de las normas viales… Gracias a TODOS por vuestra colaboración.

NO  OLVIDEMOS  QUE EL USO DEL CASCO  ES OBLIGATORIO  EN LOS MENORES DE 16 AÑOS.

EDUCACIÓN VIAL en el SANCHIS : EDUCACIÓN INFANTIL

Del 23 al 27 de Abril hemos celebrado en el Cole la Semana de la Educación Vial. Todos los alumnos y alumnas
de   EDUCACIÓN INFANTIL han podido participar con sus bicicletas, patinetes, sus triciclos y motos correpasillos…
Los más pequeños del Cole han ganado sus puntos del carnet para aprender y mejorar la Educación Vial.
La Policia Local de Alaquás les enseñó las normas para poder circular correctamente y ell@s han sabido aplicarlas a «su manera».
Durante estos dias los alumnos/as de EDUCACIÓN INFANTIL fueron los mejores principiantes,
ahora podemos ver unas fotos que asi lo acredita…

NO  DEBEMOS OLVIDAR  QUE LOS MÁS PEQUEÑ@S  DEBEN USAR EL CASCO.

EDUCACIÓN VIAL al SANCHIS : 3º Y 4º de PRIMARIA

Del 23 al 27 de Abril hemos celebrado en el Cole la Semana de la Educación Vial. Todos los alumnos y alumnas del Sanchis, de 3º y 4º, han podido participar con sus bicicletas y patinetes…
Los puntos en el carnet los hemos ganado para aprender y mejorar en nuestra Educación Vial.
La D.G.T. ha colaborado con el préstamo del Circuito y la Policia Local de Alaquás nos enseñó y recordó todos los días las normas para poder circular correctamente…
Estos son los alumnos de 3º y 4º con sus bicicletas demostrando sus habilidades como buenos conductores en el Circuito del cole…

La última reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial incluye la obligatoriedad del uso del casco para cualquier tipo de ciclista. Conoce más en profundidad que todos los menores de 16 años y ciclistas deben usar el casco para circular por cualquier via… No lo olvideis… !!!

Informació del menjador.

Us informem que al llarg del cap de setmana us enviarem al vostre correu la nota de pagament corresponent al rebut a carregar-vos pel servei del menjador el proper dia 10 de maig, si és el cas.

També vos informem que ja hi és el menú de maig a la vostra disposició. Pots consultar-lo dins la pestanya del menjador.

Salutacions.

EDUCACIÓN VIAL al SANCHIS : 1º Y 2º de PRIMARIA

Del 23 al 27 de Abril hemos celebrado en el Cole la Semana de la Educación Vial. Todos los alumnos y alumnas del Sanchis, de 1º y 2º, han podido participar con sus bicicletas y patinetes…
No hemos perdido puntos en el carnet sino que tenemos el «Carnet del Sanchis» con todos ellos para participar en Educación Vial.
La D.G.T. ha colaborado con el préstamo del Circuito y la Policia Local de Alaquás nos enseñó y recordó todos los días las normas para poder circular correctamente…
Aqui tenemos a los alumnos de 1º y 2º demostrando con sus bicicletas sus habilidades como buenos conductores en Circuito del cole:

Según la última Ley de Tráfico y Seguridad Vial, es obligatorio que todos los menores de 16 años, como conductores y ocupantes de bicicletas utilicen siempre el casco de protección independientemente de la vía por la que circulen. No lo olvidéis !!!

 

ENS PREPAREM PER A L’EDUCACIÓ VIAL AL SANCHIS

Els dies 17-18 i 19 d’Abril hem rebut unes «xerrades» per part de la POLICIA LOCAL d’ALAQUÀS .
L’alumnat del SANCHIS hem aprés que SENYALS, SEMÀFORS I NORMES no estan renyides amb l’edat…

Així que des dels més xicotets, i gràcies al Policia Quique, hem repassat el més important
com a conductors, vianants o passatgers de l’EDUCACIÓ VIAL.

Les xerrades d’EDUCACIÓ  VIAL  per a TOTS ens han arribat com a preparació per a la pràctica amb les bicicletes…

La pròxima setmana anem a tindre les nostres JORNADES d’EDUCACIÓ VIAL al  SANCHIS …

GRÀCIES  A LA POLICIA LOCAL D’ALAQUÀS PER LA SEUA COL·LABORACIÓ …

GRÀCIES  a les famílies per la seua col·laboració per a poder realitzar l’activitat de les bicicletes al SANCHIS …

                                     

Reunió sobre el procés d’admissió a l’Auditori Municipal.

Estimades famílies,

Us informem que l’ajuntament de la localitat ha organitzada una reunió general amb les famílies d’alumnat que el proper curs 2018-2019 vaja a cursar tres anys a l’Auditori Municipal el dia 03 maig a les 19:00 hores.

Salutacions ben cordials.

 

III JORNADES DE COLPBOL «SANCHIS – CREMONA»

L’ESPORT és una activitat reglamentada, normalment de caràcter competitiu.
Qui ho practica millora la seua condició física i mental…
Potència la SOLIDARITAT i l’espèrit d’AMISTAT entre contrincants…
El «JOC  NET» en l’ESPORT és una màxima primordial…
Els Alumnes de 6è de PRIMÀRIA del Sanchis i els del Cremona  jugàrem a COLPBOL…
Ja portem les  III Jornades de Colpbol entre les nostres escoles, enguany celebrades el 12 de Març…

Els  alumnes  en  les   III  JORNADES  de  COLPBOL  entre l’escoles  del  SANCHIS  i  el  CREMONA …
Un éxit de participació, de bon joc i de bona amistat…
Els Alumnes de 4t de PRIMÀRIA del Sanchis i els del Cremona  també  jugàrem a COLPBOL  en  les  III Jornades de Colpbol
entre les nostres escoles, enguany celebrades el 13 d’Abril, després dels aplaçaments  pel  mal oratge …

Els  alumnes de  4t   en  les   III  JORNADES  de  COLPBOL  de l’escoles  del  CREMONA i  el SANCHIS …

Iniciem el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2018-2019

Estimades famílies,

Us informem que hem actualitzat el nostre blog amb informació sobre el procés d’admissió de nou alumnat de cara al proper curs escolar.

Conforme es publiquen novetats anirem fent-les públiques nosaltres.

Pots conèixer totes les novetats picant a la barra superior en «Admissió Curs 2018-2019» o picant directament ACÍ.

Quedem a la vostra disposició per tal d’ajudar-vos en aquest procés.

Salutacions ben cordials.

Informació a les famílies sobre la posibilitat de modificar l’horari de la jornada escolar.

Benvolguda família:

Ens adrecem a vostès en relació a una qüestió escolar rellevant.

El Consell Escolar de Centre, en sessió celebrada el dia 06 de febrer de 2018 ha aprovat sol·licitar a l’administració educativa l’autorització per adoptar un pla específic d’organització de la jornada escolar per als pròxims tres cursos escolars: 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.

L’horari a desenvolupar proposat serà el següent per Educació Primària:

HORA: ACTIVITATS PROPOSTES A DESENVOLUPAR DE DILLUNS A DIVENDRES:
De 07:00 a 09:00 hores Escola Matinera organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs.
De 09:00 a 09:45 hores 1ª sessió de classe.
De 09:45 a 10:30 hores 2ª sessió de classe.
De 10:30 a 11:15 hores 3ª sessió de classe.
De 11:15 a 11:45 hores Temps per esmorzar i/o esplai.
De 11:45 a 12:30 hores 4ª sessió de classe.
De 12:30 a 13:15 hores 5ª sessió de classe.
De 13:15 a 14:00 hores 6ª sessió de classe.
De 14:00 a 15:30 hores Horari de menjador.
15:30 a 17:00 hores Activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes.

L’horari per Educació Infantil s’inicia i finalitza a les mateixes hores, però s’adapta a les necessitats d’aquest alumnat i es realitzaran dos esplais al llarg del matí de trenta i quinze minuts respectivament.

El pla específic d’organització de la jornada escolar proposat està disponible en al tauler d’anuncis de l’edifici d’Educació Primària i a la pàgina web del centre. A més, totes les tutories realitzaran reunions informatives, les quals es convocaran properament.

El cens de mares i pares amb dret a vot es publicarà de forma provisional el proper dia 11 i el definitiu es publicarà el 16 d’abril. És molt important comproven que hi són inscrites i inscrits.

Aquesta decisió de canvi necessita almenys el vot favorable del 55% del cens de les famílies amb dret a vot. Cada pare , mare, o tutor/a, té dret a emetre un vot cadascú d’ells. Les famíliesmonoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora per diversescircumstàncies, podran efectuar dos vots, si és que disposen del títol de família monoparental.

Per això, els convoquem a la votació que es realitzarà en el centre el pròxim dia 25 d’abril de 2018 entre les 09:00 i les 19:00 hores, a la qual hauran d’anar proveïts del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Els documents han de ser originals.

La Comissió de Coordinació del procés estarà integrada pel director del centre, que actuarà de president, dos pares, mares o tutors de l’alumnat,integrants del Consell Escolar, designats per sorteig i el secretari del Centre.

A banda de la votació presencial, els pares, les mares i els representants legals del’alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació del centreper correu certificat o lliurant-lo a la persona titular de la direcció del centre, el qual li entregarà un rebut,utilitzant el sistema de doble sobre: al sobre interior, de color marró, es col·locarà el vot ja complimentat, una vegada tancat aquest sobre, es posarà dins d’un altre sobre, de color blanc, junt la fotocòpia compulsada del NIF, NIE passaport o carnet de conduir, que tenen que aportar vostès. Una vegada tancat el sobre blanc, caldrà signar-lo a la solapa, per tal de comprovar les signatures i posar el nom de l’elector a la part davantera del sobre. Disposaran de sobres a les tutories de les seues filles o fills.

El marc normatiu que regula tot aquest procés es troba en l’Ordre 2/2018 de 16 de gener de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV número 8214, de data 17 de gener de 2018).

Si vol llegir el projecte presentat pot fer-ho picant ACÍ.

També adjuntem l’annex on es determinen les activitats proposades a realitzar de 15:30 a 17:00 hores, les quals pot llegir picant ACÍ.

Sense un altre particular reben una salutació ben cordial.

El Secretari.                                                                             El director.

ÉS EL MOMENT DE DECIDIR,

VINE A VOTAR!