Monthly Archives: marzo 2017

Comencem el procés d’admissió de l’alumnat per al proper curs.

Captura-de-pantalla-2015-04-04-07.21.24El passat dijous 30 de març la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicar la Resolució de data 29 de març de 2017, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l’àmbit competencial de la província de València.

La pots llegir picant ACÍ. away-1015318_640Aquesta Resolució marca l’inici del procediment per tal d’aconseguir una plaça en qualsevol centre públic o concertat de la nostra Comunitat.

Si necessites  participar en aquest procés et convidem a que mires amb la frecuència que estimes convenient la pestanya superior «Admissió per al curs 2017-2018«. En ella, poc a poc, publicarem totes les novetats relatives a aquest important procés. 

 

Més informació sobre la possible modificació de la jornada escolar.

elections-1496436_640Estimades famílies,
Us informem que s’han repartit aquesta vesprada tríptics informatius sobre la possible modificació de la jornada escolar i la votació que es realitzarà el proper dia 04 d’abril.
Si vols consultar-lo, tant en valencià com en castellà pica sobre les imatges següents:

 • captura-de-pantalla-2017-03-28-a-las-20-27-17captura-de-pantalla-2017-03-28-a-las-20-27-38Volem comunicar-vos que al centre es van a realitzar diverses reunions informatives amb les famílies amb el següent horari:
  El dimecres 29 març: les classes de valencià, a les 12:45 i a les 17:00 hores.
  El dijous 30 març: les classes de castellà, a les 12:45 i a les 17:00 hores.
  (Podeu arreplegar els sobres per al vot diferit)
       L’alumnat podrà romandre al centre baix la supervisió d’un docent mentre es celebra la reunió.

El dimecres, dia 29 de març, es publicarà el cens provisional de la votació.
És molt important comproveu les vostres dades; si cal fer qualsevol modificació comuniqueu-ho en Secretaria a l’horari establert.

El divendres 31 de març es publicarà el cens definitiu.

També, el mateix divendres 31 a les 13:00 hores i a la biblioteca del centre es  realitzarà el sorteig públic per triar els membres que conformaran la mesa electoral el dia de la consulta.

EL DIA DE LA VOTACIÓ SERÀ EL PROPER
04 D’ABRIL DE 09:00 A 19:00 HORES
A LA BIBLIOTECA DEL CENTRE.

Podreu exercir el dret a vot de les següents formes:

 • A la taula electoral eixe mateix dia amb el vostre DNI, Passaport o carnet de conduir.
 • Vot diferit: Del 29 de març al 3 d’abril per correu certificat o en mà al director del Centre en un sistema de doble sobre on es inclourà un sobre de color marró, dins del qual només estarà el vot; aquest sobre marró i tancat, s’inclourà en un altre de color blanc més gran, que a més inclourà la fotocòpia del NIF, NIE, passaport o carnet de conduir. Una vegada tancat el sobre blanc es signarà a la solapa i en la part davantera es posarà amb lletra clara el nom de la persona que exerceix el seu dret al vot.
 • També pot entregar el seu vot una altra persona major d’edat, amb el mateix sistema del doble sobre, amb una autorització escrita i signada i amb una fotocòpia del seu NIF compulsada junt l’autorització. Al mateix centre es realitzaran les compulses.

Estarà a la vostra disposició per entregar el vot diferit, fer compulses o modificar el cens electoral tant el director com el secretari del centre al següent horari:

captura-de-pantalla-2017-03-28-a-las-20-58-18dret a vot la mare i el pare de qualsevol alumne matriculat actualment des d’Educació Infantil de tres anys fins a 5é d’Educació Primària.
Les persones titolars del Títol de Família Monoparental tenen dret a doble vot.

ÉS MOMENT DE DECIDIR!
VINE A VOTAR EL 4 D’ABRIL.

Informació a les famílies sobre la modificació de la jornada escolar els propers tres cursos.

elections-1496436_640Benvolguda família:
Ens adrecem a vostès en relació a una qüestió escolar rellevant.
El Consell Escolar de Centre, en sessió celebrada el dia 19 de gener de 2017 ha aprovat sol·licitar a l’administració educativa l’autorització per adoptar un pla específic d’organització de la jornada escolar per als pròxims tres cursos escolars: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

L’horari proposat per a Eduació Infantil és el següent:
De 07:00 a 09:00 hores: Escola Matinera organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs.
De 09:00 a 09:30 hores: Ruines i Assemblea.
De 09:30 a 10:15 hores: 1ª sessió de classe.
De 10:15 a 11:00 hores: 2ª sessió de classe.
D’11:00 a 11:30 hores: Temps per esmorzar i/o esplai.
D’11:30 a 12:15 hores: 3ª sessió de classe.
De 12:15 a 13:00 hores: 4ª sessió de classe.
De 13:00 a 13:15 hores: Temps d’esplai.
De 13:15 a 14:00 hores: 5ª sessió de classe.
De 14:00 a 15:30 hores: Horari de menjador.
15:30 a 17:00 hores: Activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes.

L’horari a desenvolupar proposat serà el següent per Educació Primària:
De 07:00 a 09:00 hores: Escola Matinera organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs.
De 09:00 a 09:45 hores: 1ª sessió de classe.
De 09:45 a 10:30 hores: 2ª sessió de classe.
De 10:30 a 11:15 hores: 3ª sessió de classe.
D’11:15 a 11:45 hores: Temps per esmorzar i/o esplai.
D’11:45 a 12:30 hores: 4ª sessió de classe.
De 12:30 a 13:15 hores: 5ª sessió de classe.
De 13:15 a 14:00 hores: 6ª sessió de classe.
De 14:00 a 15:30 hores: Horari de menjador.
15:30 a 17:00 hores: Activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes.

El pla específic d’organització de la jornada escolar proposat està disponible en al tauler d’anuncis de l’edifici d’Educació Primària i picant sobre la imatge següent  te’l descarregarà al teu ordinador: 

captura-de-pantalla-2017-03-22-a-las-20-02-58A més, totes les tutories realitzaran reunions informatives; el dia 29 serà la reunió per les classes de la línia de valencià, podrà triar assistir a les 12:45  o a les 17:00 hores. El dia 30 serà la reunió per les classes de la línia de castellà i també podrà triar assistir a les 12:45 o a les 17:00 hores.

El cens de mares i pares amb dret a vot es publicarà de forma provisional el proper dia 29 i el definitiu es publicarà el 31 de març.
És molt important comproven que hi són inscrites i inscrits.
Els pares i mares de l’alumnat de sisé d’Educació Primària no podran participar en aquest procés de votació, llevat si tenen filles o fills en cursos inferiors.

Aquesta decisió de canvi necessita almenys el vot favorable del 55% del cens de les famílies amb dret a vot. Cada pare, mare, o tutor/a, té dret a emetre un vot cadascú d’ells. Les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, podran efectuar dos vots, si és que disposen del títol de família monoparental.

Per això, els convoquem a la votació que es realitzarà en el centre el pròxim dia 04 d’abril de 2017 entre les 09:00 i les 19:00 hores, a la qual hauran d’anar proveïts del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.
Els documents han de ser originals.

La Comissió de Coordinació del procés estarà integrada pel director del centre, que actuarà de president, dos pares, mares o tutors de l’alumnat, integrants del Consell Escolar, designats per sorteig i el secretari del Centre.

A banda de la votació presencial, els pares, les mares i els representants legals del’alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació del centre per correu certificat o lliurant-lo a la persona titular de la direcció del centre, el qual li entregarà un rebut, utilitzant el sistema de doble sobre: al sobre interior, de color marró, es col·locarà el vot ja complimentat, una vegada tancat aquest sobre, es posarà dins d’un altre sobre, de color blanc,  junt la fotocòpia del NIF, NIE passaport o carnet de conduir, que tenen que aportar vostès. Una vegada tancat el sobre blanc, caldrà signar-lo a la solapa, per tal de comprovar les signatures i posar el nom de l’elector a la part davantera del sobre. Disposaran de sobres a les tutories de les seues filles o fills.

El marc normatiu que regula tot aquest procés es troba en l’Ordre 25/2016 de 13 de juny de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV número 7806, de data 16 de juny de 2016).

Sense un altre particular, reben una salutació ben cordial.

El Secretari.                                                                             El director.