Monthly Archives: septiembre 2019

Informació del menjador.

Estimades famílies,

Amb la present entrada us informem que demà 01 d’octubre s’inicien al Sanchis les classes de matí i vesprada i per tant el servei del menjador escolar funcionarà des de les 12:45 fins les 15:30 hores de dilluns a dijous i els divendres des de les 13:00 hores fins les 15:30 hores.

Si voleu podeu consultar el menú del mes d’octubre picant ACÍ o entrant a la pàgina del menjador i consultar l’apartat dels menús.

Al llarg de la vesprada de hui vos enviarem el rebut del menjador a carregar-vos al vostre compte bancari el proper dia 10 d’octubre al vostre correu electrònic. Si hi ha qualsevol dubte respecte la informació enviada quedem a la vostra disposició el dia 01 d’octubre de 09:10 fins les 10:00 hores o de les 12:45 fins les 13:30 hores. (Recordeu que es cobra de bestreta a l’alumnat que siga fixe al menjador i a les persones que es queden de forma esporàdica a mes vençut. És molt important que si la teua filla o fill és usuari fixe al menjador aviseu el dia que no es quede per tal de no encomanar-li el menú i compensar-vos-el al mes següent)

Us recordem que les xiquetes i xiquets de tres anys, si així ho demanen les famílies, poden fer siesta després de dinar. Cal avisar-lo per tenir-lo en compte i dur un llençol per tal de tapar-los mentre siguen dormits.

La Comissió del Menjador del Sanchis.

 

Vols tenir la samarreta del Sanchis? Ara és el moment!!!

El centre disposa d’un projecte per tal de que tot l’alumnat del centre poguera participar tant a les activitats extraescolars com a les sessions d’Educació Física amb una samarreta tècnica de qualitat amb el logotip del centre.

Aquest curs 2019-2020, el professorat del col·legi i amb la col·laboració de l’AMPA del centre, volem donar-li continuïtat aquest projecte.

Jornada de Colpbol entre el CEIP «Ciutat de Cremona» i el Sanchis. Curs 2018-2019

 

Si el curs passat ja hi estaves al centre segurament ja comprares la teua samarreta. Si aquest curs vols comprar-ne una altra ara és el moment de fer la comanda… des del dimecres 25 fins divendres 27, a les 09:00 hores i dijous també a les 13:00 hores, serà personal de l’AMPA a la vostra disposició al rebredor de l’edifici de primària perquè pugues provar-li al teu fill o filla la samarreta i faces la comanda.

El preu per samarreta amb el logotip ja imprés serà de sis euros.
Si el teu fill o filla és de nova matrícula al Sanchis aquest curs escolar, el preu persamarreta és de dos euros.
Rebeu una cordial salutació.

 

Informació sobre el menjador per al curs 2019-2020.

Alaquàs, a 10 de setembre de 2019.

Estimada família:

            Us informem que les beques de menjador aquest curs són des de setembre fins a juny i que les llistes definitives de beques de menjador encara no hi són publicades. Vos informarem properament.

            L’horari del menjador als mesos de setembre i juny serà de 13:00 a 15:30 hores. Entre els mesos d’octubre a maig serà de dilluns a dijous de 12:45 a 15:30 hores i divendres serà de 13:00 a 15:30 hores. L’AMPA del col·legi organitzarà activitats extraescolars a l’horari del menjador i els divendres de 15:30 a 17:00 hores, sempre que hi comptem amb un nombre mínim d’alumnat participant.

Per al present curs el preu del menú i dia és de 4,25 euros. Els i les alumnes becats i becades abonaran la quantitat que determine Conselleria i el pagament es realitzarà únicament domiciliant el rebut en tots els casos, tant pels alumnes becats, fixes o ocasionals.

            L’alumnat fixe (es considera fixe tot alumne que vaja a utilitzar el menjador mes de cinc voltes en un mes) i les i els becats pagaran el servei de menjador el dia 10 de cada mes. Se’ls carregarà al compte que determinen un rebut per tots els dies que hi ha menjador durant el mes mitjançant domiciliació bancària. Si el vostre fill o filla no es queda a dinar un dia determinat cal avisar-lo abans de les 09:15 hores per telèfon, correu electrònic o nota escrita dipositada a la bústia del menjador, per tal de que no siga encomanat el menú i vos retorne la Comissió del Menjador, al mes següent, les quantitats dels menús no consumits. Si un alumne es posa malalt al llarg del matí i no es quedara al menjador eixe dia, no retornarem el preu d’aquest dinar, ja que hi està encomanat en la cuina el seu menú.

Al llarg de la primera setmana del curs us repartirem un full amb la informació que la Comissió del Menjador té sobre el vostre fill o filla, els dies previstos que es quedarà a la setmana i la quantitat a pagar per vosaltres per dia, seguint allò marcat sobre la puntuació de les beques del curs passat, ja que hores d’ara no tenim informació definitiva sobre la concessió de les beques; a més de les dades telefòniques, de correu electrònic i informació sobre el número de compte bancari on carregar els rebuts.

            ÉS MOLT IMPORTANT QUE SI NO VA A QUEDAR-SE AL MENJADOR, O EL FARÀ EN ALTRES DIES DISTINTS ALS INDICATS,  ENS HO COMUNIQUEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE PER FER ELS CANVIS I AJUSTAR CORRECTAMENT EL REBUT A PASSAR-VOS, SI ÉS QUE VOS CORRESPON.

            L’alumnat ocasional dipositarà a la bústia del menjador una sol·licitud per tal de quedar-se a dinar eixe dia, la qual es pot recollir a la taula del conserge. La bústia es trobarà a la porta exterior per on entra l’alumnat fins les 09:10 hores. Passada aquesta hora no es podrà sol·licitar cap menú més.

El pagament dels menús servits a l’alumnat ocasional es realitzarà igualment mitjançant domiciliació bancària a mes vençut, el dia 10 de cada mes,  amb un preu de 4,25 euros per menú servit.

            Si per qualsevol raó es deixa de pagar un rebut, de forma automàtica, es deixarà de fer ús del servei i l’alumne no podrà quedar-se al menjador fins que la família no abone el mes no cobrat. Els rebuts tornats es pagaran per finestreta al banc que vos indicarem.

            Tot alumne que necessite d’una dieta especial, per motius religiosos o problemes mèdics, cal que la demane al servei de menjador per escrit, adjuntant si és el cas, l’informe del metge.

Si el seu fill o filla necessita un dia concret “dieta blana” per prescripció mèdica, caldrà adjuntar escrit del metge on s’especifique aquesta dieta i la duració; sense aquest document no es canviarà cap menú.

            Si hi haguera qualsevol tipus d’incident amb el vostre fill o filla, les monitores es posaran en contacte el mes ràpidament possible. La coordinadora de les monitores, Paca, de 09:15 a 10:00 hores, vos pot atendre.

Quedem a la vostra disposició per tal de poder aclarir qualsevol dubte que puga sorgir relacionat amb el servei oferit pel menjador de l’escola.

 

L’Encarregada del menjador.

Informació sobre l’inici del curs 2019-2020.

Us donem la benvinguda i vos informem de qüestions bàsiques de cara al present curs escolar 2019-2020:

HORARI.

En els mesos de setembre i de juny les classes es desenvoluparan en jornada única de 09:00 a 13:00 hores. El menjador funcionarà de 13:00 a 15:30 hores.

D’octubre a maig les classes seran en dues sessions: MATÍ de 09:00 a 12:45 hores de dilluns a dijous, mentre que els divendres finalitzaran a les 13:00 hores. Per la VESPRADA de 15:30 a 17:00 hores de dilluns a dijous. El divendres no hi ha classe per la vesprada. El menjador funcionarà de 12:45 a 15:30 hores de dilluns a dijous i els divendres hi estarà obert de 13:15 a 15:30 hores.

 Segons acord del Consell Escolar de data 04 de juliol de 2012:

  1. Les portes del Centre s’obriran 5 minuts abans de l’hora d’entrada i quan sone la sirena musical tots els familiars abandonaran el recinte escolar. Una vegada tot l’alumnat haja entrat en l’edifici s’obrirà la porta del carrer de vianants perquè les famílies puguen realitzar gestions administratives, si ho necessiten. La porta que dóna accés des de la Puríssima només s’obrirà a l’hora d’entrada i eixida del centre. La porta d’accés junt l’Institut s’obrirà a les 09:00 i a les 17:00 hores, mentre hi ha servei de menjador hi serà tancada com a mesura de seguretat.
  2. Passats 10 minuts de l’hora d’entrada les portes es tancaran i cap alumne podrà accedir al Centre eixe matí o vesprada sense justificant mèdic. En aquests casos el xiquet o xiqueta accedirà a SOLES a la classe, el familiar no podrà accedir a l’edifici per no interrompre el normal desenvolupament de la classe.
  3. A la finalització de les classes l’alumnat serà arreplegat per l’adult encarregat de la seua custòdia llevat que els seus familiars directes hagen autoritzat que es pot anar a soles a casa per escrit.
  4. Si es produïren retards injustificats bé a l’entrada o l’eixida (recollida dels alumnes) i aquesta situació es repetira amb certa assiduïtat es donarà compte als Servicis Socials de l’Ajuntament.

La bústia del menjador estarà situada en la part exterior de la porta del carrer de vianants.

Si necessiten comentar-li qualsevol cosa a la tutora o tutor de la seua filla o fill utilitzen l’agenda.

Es recorda que l’alumnat NO PODRÀ dur telèfon mòbil ni altres aparells electrònics com són gravadores de veu o imatge, mp3… ni durà de casa balons o qualsevol altre material esportiu. Tampoc al temps del menjador escolar.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:

L’hora de tutoria serà dilluns de 12:45 a 13:30 hores. (Al setembre i juny de 13:00 a 14:00 hores el mateix dia). És convenient parlar prèviament amb la mestra o mestre per a concretar l’entrevista.

Al llarg del curs es realitzaran diverses reunions amb els docents dels seus fills i filles, aquestes es realitzaran a partir de les 13:00 hores, perquè les famílies puguen deixar les seues filles o fills atesos.

L’alumnat no podrà romandre en el recinte escolar ni en les reunions amb les famílies, si és que no es queden al menjador.

L’horari d’atenció del Director serà de 09:15 a 10:00 hores excepte dimarts; l’horari d’atenció de la Cap d’Estudis i del Secretari es concretarà al mes d’octubre.

BUTLLETINS INFORMATIUS A LES FAMÍLIES.

Els butlletins es repartiran tres vegades durant el curs, el 20 de desembre (1a avaluació); 27 de març (2a avaluació) i el 18 de juny (3a avaluació) .

CALENDARI ESCOLAR:

Esperem i agraïm la vostra col·laboració.

Alaquàs, a 10 de setembre de l’any 2019.

L’equip directiu de l’escola

Sirena Musical del 10 al 13 de setembre.

Moltes gràcies!!!

Encetem un nou curs al Sanchis i sabem que sense vosaltres i les vostres filles i fills nosaltres no som res!

Novament gràcies per confiar en el Sanchis.

Aquesta primera setmana del curs 2019-2020 anem a entrar i eixir d’escola escoltant i sentint la cançò del grup Bombai titolada

«Sólo si es contigo»:

Però una cosa ens queda clara… perquè el Sanchis continue sent gran no sols et necessitem a tu, vos necessitem a totes i tots, grans i menuts…

Perquè sols es pot crèixer recolçant-nos com una autèntica pinya totes i tots.

Tu també eres part del Sanchis i
comptem amb tu!!!

Publicades les puntuacions per obtenir beca de menjador el present curs 2019-2020.

La Conselleria d’Educació ha fet avuí 09 de setembre públiques les puntuacions per obtenir beca de menjador i l’import de la quantia el present curs escolar 2019-2020.

Com a novetat respecte el curs passat l’alumnat amb puntuació de 7 punts aconsegueix beca i aquell que tinga 12 punts aconsegueix ara beca de 2,5 euros.

Demà dimarts 10 de setembre tot l’alumnat eixirà amb un full d’informació del menjador, al qual no figuren aquestes dues noves novetats, les quals sols afecten a quinze alumnes. 

Bon inici de curs i de menjador per a totes i tots.

Salutacions.

 

El Sanchis us dóna la benvinguda al curs 2019-2020 i us informem de la publicació de la resolució provisional de les beques de menjador.

Us donem la benvinguda a un nou curs escolar en la vostra escola, que hi és el Sanchis i comencem informant-vos que la Conselleria ha comunicada la resolució provisional de les beques de menjador. Seguidament trobaràs informació de l’alumnat amb la puntuació provisional obtinguda en un llistat i altra relació amb l’alumnat que presenta qualsevol tipus de problema a la seua sol·licitud i que cal siga corregida abans del dia 13 de setembre per tal de poder optar a l’ajuda.

Si vols consultar el llistat amb la puntuació provisional obtinguda pica ACÍ i descarregaràs l’arxiu.

Si vols consultar el llistat de beques que hores d’ara presenten qualsevol problema i que cal esmenar abans del dia 13, pica ACÍ i trobaràs l’arxiu a les descàrregues.
(El primer dia de classe donarem més informació amb una nota a cada família afectada).

Si el vostre fill o filla no hi és en cap de les relacions anteriors, i vas demanar l’ajuda, passa’t per Secretaria.

La Conselleria no ha informat de la puntuació que tal d’aconseguir  cada tipus de beca.

Si Conselleria continua marcant els mateixos criteris de puntuació del curs passat, les beques es concediran a partir de 8 punts.

Una vegada es publique la resolució definitiva publicarem les quanties de les beques i la puntuació que cal obtenir per a fer ús d’elles.

Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o ajudar-vos en la correcció de les esmenes, al cas de que la vostra petició siga al llistat de beques no admeses.

Properament, des del servei del menjador, vos serà enviada més informació al vostre correu personal relativa al rebut a passar-vos properament corresponent al mes de setembre, si és que el vostre fill o filla es queda al menjador, segons la informació de que hores d’ara disposem.

Salutacions  ben cordials.