Monthly Archives: julio 2016

Ens veiem!!!

summer-814679_640

El Sanchis tanca per vacances!!! Molt de descans i molta salut.

Ja hi està a la vostra disposició el Xec-Llibre per a primer i segon.

Xec-Llibre

Demà 19 i el dia 20 de juliol repartirem els xecs-llibres a l’alumnat de primer i segon d’Educació Primària.

El dia 19 repartirem d’11:30 a 14:00 hores els Xec-Llibres del primer curs.

El dia 20 repartirem al mateix horari els Xecs-Llibres del segon curs.

Si no pot passar el pare o la mare a recollir-lo sols ho donarem si autoritza el familiar per escrit a una persona major d’edat.

Sobre la convocatòria de Beques de Menjador

contract-1464917_640La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport hores d’ara no ha convocades les “ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2016-2017”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi estarà  publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i també ho estarà picant ACÍ.

            El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dia XX de juliol. Els impresos s’entregaran a la Secretaria del Centre seguint el calendari i horari que seguidament s’indica. Los impresos seran complimentats i signats pel pare i la mare de l’alumne, si és el cas. Se’ls revisarà a la Secretaria.

També pots descarregar-te’l i inclús complimentar-lo picant ACÍ.

Captura de pantalla 2016-07-10 a las 12.25.11ES CONVENIENT COMPLIMENTEN LA SOL·LICITUD EN CASA I LA SIGNEN EL PARE I LA MARE, AIXÍ EVITARAN EL TENIR QUE TORNAR AL COL·LEGI.

ENCARA QUE NO ESTÀ PUBLICADA LA RESOLUCIÓ, I INTENTANT BENEFICIAR LES FAMÍLIES, L’ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 2016-2017 ENTREGARÀ EL FORMULARI COMPLIMENTAT I SIGNAT SEGONS LA SEGÜENT TABLA: 
Educació Infantil 3 anys: 13 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
Educació Infantil 4 anys: 13 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
Educació Infantil 5 anys: 14 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
1r de Primària: 15 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
2n de Primària: 18 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
3r de Primària: 19 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
4t de Primària: 20 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
5é de Primària: 21 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
6é de Primària: 22 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
Incidències: 22 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
ES PREGA RESPECTEN EL CALENDARI I HORARI ESTABLERT PERQUÈ NO PODRAN SER ATESOS FORA DEL MATEIX.

La no presentació davant l’Administració Tributària de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per part dels membres de la unitat familiar que estén obligats serà motiu de la denegació de l’ajuda.

Es considera unitat familiar, sempre que estiguen al domicili familiar  els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda. També es considera membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació prèvia aportació del certificat del metge que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:
a)    Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
b)    Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
c)     Les situacions específiques de l’alumne caldrà justificar-les amb certificats oficials.
d)    No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi.  Ho fa directament l’Administració d’ofici.
e)    Fotocòpia del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els  pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és la unitat familiar ha tingudes variacions des del moment de la matriculació del seu fill o filla.

 

La Secretaria del Centre

S’ha creat el Banc de Llibres del Sanchis

books-691980_640El passat dimarts 05 de juliol es va convocar un Consell Escolar i entre altres coses es va constituir el Banc de Llibres del nostre centre.

La posada en marxa del Banc de Llibres suposa crear un fons important de llibres de text per l’alumnat de tercer, quart, cinqué i sisé de primària.

L’alumnat d’Educació Infantil, primer i segon de primària no participen al Banc de Llibres per disposar de libres no reutilitzables.

Les famílies d’Educació Infantil caldrà compren els llibres que necessiten els seus fills o filles a les llibreries, papereries o comerços que cada família considere convenient.

L’alumnat de primer o segon d’Educació Primària disposarà d’un Xec-Llibre per valor de 160 euros que arreplegarà de la Secretaria del centre durant la segona quinzena del mes de juliol, segons informació de la Conselleria, i amb ell compraran les famílies els llibres pels seus fills o filles.
Cal tenir en compte que sols es podrà utilitzar el Xec-Llibre als comerços adherits al programa de Banc de Llibres de la Conselleria.
Les famílies abonaran sols la diferència entre el valor total dels llibres i els 160 euros de l’ajuda.

Quan estiguen a la vostra disposició els Xec-Llibres vos informarem.

L’alumnat de tercer, quart, cinqué i sisé que han demanat participar al Banc de Llibres del col·legi disposaran d’un lot complet de llibres de text per al proper curs escolar.
Les famílies de l’alumnat de tercer, quart, cinqué i sisé sols compraran els llibres no reutilitzables, tal i com són: els llibres de música, l’activity book d’anglés i els llibres de plàstica per als cursos de cinquè curs de primària.

Els lots complets de llibres, per sorteig, s’entregaran a les famílies abans de que finalitze el mes de setembre.
Les famílies signaran un contracte, on figuraran les condicions d’utilització, amb el Banc de Llibres del CEIP «M. Sanchis Almiñano» amb el compromís de retornar els llibres a la finalització del curs en el mateix estat en el que se’ls va prestar.

Publicada la relació de llibres de text per al proper curs escolar.

book-748904_1280Us informem que s’ha publicada la relació de llibres de text que el proper curs 2015-2016 durem a les nostres aules.

Si necessites consultar aquest llistat ho pots fer picant ACÍ

Aprofitem el correu per informar-vos que els llibres de 3, 4 i 5 anys no tenen cap ajuda de xec-llibre. Aquests llibres podran ser comprats on les famílies estimen convenient.

L’alumnat de 1er i 2on de primària del proper curs 2015-2016, si és que han demanat participar al Banc de Llibres del centre, rebran abans de que finalitze el mes de juliol un xec-llibre per valor de 160 euros per la compra dels llibres de text.
Aquests llibres podran ser comprats en qualsevol papereria, llibreria o comerç que haja signat el conveni amb la Conselleria d’Educació per fer efectiu el xec-llibre, si és que voleu utilitzar l’ajuda.
Us donarem més informació quan el centre la reba.

L’alumnat que siga matriculat el proper curs des de 3er de primària fins a 6é de primària, si les seues famílies ho han demanat, participaran al programa del Banc de Llibres.
Us donarem més informació quan el centre la tinga al seu abast.

Al moment que el centre dispose de més informació concreta relacionada amb el tema del Xec-Llibre o del Banc de Llibres vos la donarem mitjançant la nostra pàgina web.

Salutacions cordials.

GYMKANA en el SANCHIS

Gymkana

El curso ha llegado a su fin,  alumnas y alumnos, profesoras y profesores y madres y padres  hemos querido compartir el último día  de cole jugando junt@s  a la GYMKANA…  Tod@s hemos tenido nuestro papel en el juego , el capitán del equipo llevando al mismo de estación en estación para jugar y divertirse, los papás y mamás en cada estación haciendo jugar desde los más pequeños a los más mayores …


Tod@s hemos completado la GYMKANA  del  SANCHIS con la satisfacción de que el trabajo en “EQUIPO”
ha sido la mejor opción …

Con esta actividad tan multitudinaria por la participación del alumnado, de los docentes y de las familias
damos por finalizado el curso escolar 2015-2016.
El «SANCHIS»  descansa  pero  no  para…
6ºPRIMARIA

 …igual que les pasa al alumnado de 6º de Primaria que aún finalizando su estancia con nosotros, seguros estamos que en el Instituto continuarán con la impronta positiva de «SANCHIS».
¡¡¡ FELIZ  VERANO  A  TOD@S  LOS  QUE  CONFORMAMOS  EL «SANCHIS» !!!