Xec-Llibre

Demà 19 i el dia 20 de juliol repartirem els xecs-llibres a l’alumnat de primer i segon d’Educació Primària.

El dia 19 repartirem d’11:30 a 14:00 hores els Xec-Llibres del primer curs.

El dia 20 repartirem al mateix horari els Xecs-Llibres del segon curs.

Si no pot passar el pare o la mare a recollir-lo sols ho donarem si autoritza el familiar per escrit a una persona major d’edat.