Menjador

Publicades les Ajudes de Menjador per al curs 2014-2015.

beques_menjadorLa Conselleria de Educació, Cultura i Esport ha convocades les “ajudes de menjador per al proper curs escolar 2014-2015”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i ací.
            El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dia 04 de juliol. Els impresos s’entregaran a la Secretaria del Centre seguint el calendari i horari que seguidament s’indica. Los impresos seran complimentats i signats pel pare i la mare de l’alumne, si és el cas.
Se’ls revisarà a la Secretaria.
ES CONVENIENT PASSEU I ARREPLEGUEU LA SOL·LICITUD EN LA CONSERGERIA PRÈVIAMENT, LA COMPLIMENTEU EN CASA I
LA SIGNE EL PARE I LA MARE, AIXÍ EVITAREU EL TENIR QUE TORNAR AL COL·LEGI DUES VEGADES.

SI VOLS, LA POTS DESCARREGAR D’ACÍ.

 
ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 2014-2015 EN:
DIA I HORA:
Educació Infantil 4 anys:
25 de juny d’11:30 a 13:00 h.
Educació Infantil 5 anys:
26 de juny de 12:00 a 14:00 h.
Educació Infantil 3 anys:
27 de juny de 12:00 a 14:00 h.
1er de Primària:
30 de juny de 12:00 a 14:00 h.
2on de Primària:
01 de juliol de 09:00 a 10:00 h.
3er de Primària:
02 de juliol de 12:00 a 13:30 h.
4rt de Primària:
03 de juliol de 12:00 a 13:30 h.
5é de Primària:
04 de juliol de 12:00 a 13:30 h.
6é de Primària:
01 de juliol de 12:00 a 13:30 h.
                  La no presentació davant l’Administració Tributària de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per part dels membres de la unitat familiar que estén obligats serà motiu de la denegació de l’ajuda.
Es considera unitat familiar, sempre que convivan en el domicili familiar, els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 y menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda. També es considera membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació prèvia aportació del certificat del metge que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:
a)    Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
b)    Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condenatòria.
c)     Les situacions específiques de l’alumne caldrà justificar-les amb certificats oficials.
d)    Si ambdós pares estan en situació d’atur sense percebre subsidi aportaran certificats del SPEE-INEM (es pot aconseguir també aquest certificat en www.sepe.es, al telèfon 963085598 o al 901119999) y altre del SERVEF acreditant aquesta circunstància.
e)   Fotocòpia del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar.

 

Informació sobre el menjador.

iindiceAmb la present entrada us informem que al llarg del cap de setmana rebreu al vostre correu electrònic informació sobre el rebut a pagar pels ususaris o usuàries del menjador escolar. Aquest correu informa de la quantitat a pagar si el teu fill o filla és usuari fixe per al mes de juny o si ha utilitzat el menjador amb caràcter ocasional durant el mes de maig.

Pot donar-se la circumstància que el rebut indique que cal abonar una quantitat negativa, alló indica que són diners que el servei de menjador us té que retornar. Aquesta circumstància sols es presenta si el vostre fill o filla ha segut usuari fixe del menjador al mes de maig i algun dia heu informat que no es queda a menjar per qualsevol motiu.

Si la quantitat a retornar és superior a 8,50 euros vos la retornarem directament al vostre compter bancari entre el dia 02 i 10 de juny. Si la quantitat és menor o igual de 8,50 euros vos la retornarem en metàl·lic entre el 3 i el 6 de juny de 09:10 a 10:00 hores o de 13:10 a 13:30 hores. Passat aquest termini no podrem retornar-vos cap quantitat per aquest concepte.
Si tens dos o més fills et farem un ingrés juntant les quantitats.

Us informem que a la pestanya «menjador» dins de «menús del menjador», ja hi està a la vostra disposició el menú de juny. També el tens ACÍ.

Al llarg de la primera setmana de juny enviarem nota escrita per tal de que demaneu els menús per al proper mes de setembre, si voleu que el vostre fill o filla es quede al menjador durant aquell mes.
Recordeu que durant eixe mes no hi ha beques de menjador i, per tant, caldrà pagar el menú complet; hores d’ara desconeguem quin serà el preu que marque la Conselleria, del qual us informarem tan prompte com es faça públic.

Informació sobre el menjador en juny de 2014

005-IMG_0920Si piques en la barra superior a la pestanya de «Menjador» podràs trobar un nou apartat que fa referència a la posada en marxa de forma extraordinària del menjador durant el mes de juny.

Tota la informació relativa a la petició de menús para el mes de juny hi està a l’apartat de «Menjador en juny de 2014»

Si vols que el teu fill o filla dine al nostre menjador durant el mes de juny cal complimentes i ens faces aplegar la teua petició mitjançant la bústia del menjador o el correu electrònic abans del 16 de maig, ja que segons les peticions cal contractar més o menys monitores.

Us recordem que mantenim el preu del menú a 4,25 euros, ja que no hi ha becats de Conselleria durant aquest període.

Informació del menjador: mes de maig.

comedor10Us informem que al llarg d’avuí rebreu al vostre correu electrònic personal l’import a pagar del menjador el proper dia 10 de maig. Aquest rebut és sobre els menús consumits pels usuaris ocasionals al llarg del mes d’abril i/o sobre els menús encomanants pels usuaris fixes al mes de maig.

Quedem a la vostra disposició demà dia 02 i el proper dia 05 per tal d’aclarir qualsevol dubte referit al rebut.

A l’apartat de «menjador», dins de «menús» podeu trobar la planificació dels dinars per al mes de maig. També el pots consultar picant ACÍ.

Us informem que el proper mes de juny obrirem el menjador de forma extraordinària, la Conselleria no beca cap menú durant aquest mes, properament us repartirem un full informatiu sobre com funcionarà el menjador el proper mes.

Informació sobre el menjador.

iindiceUs informem que hem actualitzada la web del col·le penjant el menú del menjador per al mes de març. El pots trobar a la pestanya superior de «Menjador» i accedint a l’apartat de «menús del menjador».
Aprofitem per informar-vos que al llarg del cap de setmana enviarem a la vostra bústia de correu electrònic la liquidació del menjador del present mes de febrer.
Us demanem, per favor, comprobeu les dades corresponents al vostre IBAN sigue les correctes.
Quedem a la vostra disposició el proper 03 i 04 de març de 12:45 a 13:30 hores per tal d’aclarir qualsevol dubte relacionat amb la liquidació enviada.
El rebut serà passat al vostre banc per al seu càrrec el proper dia 10 de març.
Encara que al full dels menús figuren, no hi ha classe a la nostra localitat (i per tant tampoc menjador) els dies 17, 18, 19 i 20 de març per les festes de Sant Josep.
Aprofitem per recordar-vos que si no es va a utilitzar el servei de menjador cal avisar al centre mitjançant cridada telefònica, nota a la bústia del menjador o per correu electrònic abans de les 09:30 hores.
Qualsevol avís rebut passada aquesta hora no serà retornat, ja que el menú hi està encomant a la cuina.
Igualment ocorreix amb l’alumnat que al llarg del matí es posa malalt passades les 09:30 hores, com el seu menú ja hi és encomanat no hi es pot retornar a les famílies.

Informació del menjador per al mes de febrer.

Us informem que ahir a migdia es va repartir a totes les persones que utilitzen el servei de menjador escolar full informatiu sobre la quantitat a pagar per vosaltres el proper dia 10 de febrer. Igualment, a tots els usuaris dels que disposem correu electrònic, us hem enviada aquesta informació a la vostra bústia electrònica.
És molt important reviseu el codi IBAN on vos carregarem el rebut del menjador, aquest canvi afecta de forma directa a totes les famílies que el seu banc haja segut reunificat per altra entitat bancària, tal i com és el cas de Bancaja, CAM, CCM, Banc de València…
Si veus que no correspon aquest codi IBAN amb el que tú tens, o no estàs conforme amb la informació continguda en la nota informativa, posa’t en contacte amb nosaltres bé per correu electrònic o personalment el dilluns o dimarts proper de 09:10 a 10:00 hores al col·legi.

També vos informem que a l’apartat corresponen dels menús d’aquest blog hem penjat el menú corresponent al mes de febrer.

Informació del menjador per al mes de gener.

comedor10

Ja hem penjat a la pestanya del «Menjador» el menú corresponent al mes de gener.

Ahir, dia 28 dels corrents, vàrem enviar al vostre correu electrònic la nota indicant la quantitat a pagar per vosaltres el proper dia 10 de gener, si és que el vostre fill o filla ha utilitzat el servei de menjador com a usuari ocasional durant el mes de desembre o si és fixe al menjador el mes de gener.
Donat que hores d’ara hi estem de vacances, si tens qualsevol dubte referit a la nota enviada ahir pots posar-te en contacte mitjançant el correu electrònic del menjador els dies 29, 30 o 31 de desembre i nosaltres vos contestarem al vostre correu el més ràpid possible.

Aprofitem aquesta entrada per comentar-vos que si el vostre banc ha canviat de nom recentment i per tant vos han canviat el nombre del compter bancari, ens feu aplegar el nou per tal d’enviar-vos els rebuts directament al nou compter i així evitar possibles problemes a l’hora de carregar els rebuts.

Desitgem les vacances de Nadal siguen de molt de profit per tots vosaltres i esperem que el 2014 vinga carregat de salut per tota la comunitat educativa que conforma el CEIP «Maestro Sanchis Almiñano».

 

Informació del menjador per al mes de desembre.

menjaUs informem que s’ha actualitzada la web del centre amb la publicació del menú del mes de desembre.
Ho podràs trobar dins la pestanya de «menús» a l’apartat del «menjador».

També vos informem que ahir, dia 29 de novembre, es va enviar correu electrònic a la vostra adreça amb la liquidació del mes de novembre pels usuaris ocasionals i del pagament de bestreta que faran els usuaris fixes referit al mes de desembre.
Els rebuts seran carregats al vostre compte bancari el proper dia 10 de desembre.
Quedem a la vostra disposició el dia 02 i 03 de desembre per aclarir qualsevol dubte referit a la facturació que properament us enviarem.

Sobre les beques de menjador: Puntuació

atencic3b3n-atencic3b3n

Ja sabem la puntuació per obtenir la beca de menjador!!!

Segons ens ha informat la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aquest curs 2013-2014 hi tindran beca al 100% tot l’alumnat que tinga una puntuació de 19 o 20 punts.
Per tant, aquest alumnes pagaran 0,31 euros per dia i menú.

Per altra banda, els alumnes que tenen una puntuació de 14, 15, 16, 17 o 18 punts, disposaran de beca de menjador al 70% i pagaran per menú i dia 1,49 euros.

Ací tens la resolució rebuda.

Tot l’alumnat becat que figure com a fixes a la nostra base de dades continuaran amb les característiques ja indicades per la família.
Si un alumne figura com ocasional a la nostra base de dades i la fanmília no diu res en contra, el passarem a fixe de dilluns a divendres.
Si vols fer qualsevol canvi és necessari passes el proper dilluns i ho notifiques als encarregats del menjador.

Quedem a la vostra disposició.

Sobre les beques de Menjador del curs 2013-2014.

La Conselleria d’Educació convocarà properament les “ajudes de menjador per al proper curs escolar 2013-2014”; el contingut de la resolució de la convocatòria amb el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar es publicarà en el suro d’anuncis del Centre.

            El termini per demanar les beques finalitza el dia 12 de juliol. Els impressos es recolliran i entregaran en la Secretaria del Centre tots els dies d’11:30 a 14:00 hores. Es demana respectar aquest horari, ja que durant eixos dies també estem fent la matriculació dels alumnes de nova incorporació al Centre. Els impressos seran omplits i signats pel pare i mare de l’alumne, si és el cas.
La petició serà revisada en la Secretaria.
Junt la instància cal adjuntar el DNI, NIF o NIE del pare i mare.
LA SOL·LICITUD POT RECOLLIR-LA EN LA CONSERGERIA O DESCARREGAR-LA D’ACÍ.
           
Els torns per entregar la instància són:

                        Educació Infantil 3 anys……… 25 de juny.

                        Educació Infantil 4 anys……… 26 de juny.

                           Educació Infantil 5 anys………… 27 de juny.      

                            1er de Primària…… 28 de juny.

                     2on de Primària…… 01 de juliol.

                        3er de Primària…… 02 de juliol.

                        4rt de Primària…… 03 de juliol.

                        5é de Primària …… 04 de juliol.

                        Incidències i noves matrícules….. del 08 al 12 de juliol.

L’HORARI PER A LES BEQUES ÉS D’11:30 A 14:00 HORES.

NO S’ATENDRÀ CAP PETICIÓ FORA D’AQUEST HORARI.