iindiceAmb la present entrada us informem que al llarg del cap de setmana rebreu al vostre correu electrònic informació sobre el rebut a pagar pels ususaris o usuàries del menjador escolar. Aquest correu informa de la quantitat a pagar si el teu fill o filla és usuari fixe per al mes de juny o si ha utilitzat el menjador amb caràcter ocasional durant el mes de maig.

Pot donar-se la circumstància que el rebut indique que cal abonar una quantitat negativa, alló indica que són diners que el servei de menjador us té que retornar. Aquesta circumstància sols es presenta si el vostre fill o filla ha segut usuari fixe del menjador al mes de maig i algun dia heu informat que no es queda a menjar per qualsevol motiu.

Si la quantitat a retornar és superior a 8,50 euros vos la retornarem directament al vostre compter bancari entre el dia 02 i 10 de juny. Si la quantitat és menor o igual de 8,50 euros vos la retornarem en metàl·lic entre el 3 i el 6 de juny de 09:10 a 10:00 hores o de 13:10 a 13:30 hores. Passat aquest termini no podrem retornar-vos cap quantitat per aquest concepte.
Si tens dos o més fills et farem un ingrés juntant les quantitats.

Us informem que a la pestanya «menjador» dins de «menús del menjador», ja hi està a la vostra disposició el menú de juny. També el tens ACÍ.

Al llarg de la primera setmana de juny enviarem nota escrita per tal de que demaneu els menús per al proper mes de setembre, si voleu que el vostre fill o filla es quede al menjador durant aquell mes.
Recordeu que durant eixe mes no hi ha beques de menjador i, per tant, caldrà pagar el menú complet; hores d’ara desconeguem quin serà el preu que marque la Conselleria, del qual us informarem tan prompte com es faça públic.

Posted in: Menjador.
Last Modified: mayo 29, 2014