Monthly Archives: mayo 2017

Convocades les beques de menjador per al proper curs.

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocades les “ajudes de menjador per al proper curs escolar 2017-2018”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i a la web del centre.

                       Si vostès ja van demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2016-2017, els entregarem un esborrany amb les dades que obren en poder de l’administració. Si estan d’acord amb ells, sols cal signen i retornen al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No cal aporte cap documentació.

            Si les dades de l’esborrany no són correctes, o no han demanada l’ajuda per aquest curs cal presenten una nova Sol·licitud de menjador per al curs 2017-2018, la qual estarà en Consergeria, a l’horari que s’especifica i amb la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:
Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
La resta de circumstàncies: amb certificats oficials.
No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

CURS: REPARTIMENT ESBORRANY: RECOLLIDA DE LA SOL·LICITUD I DE L’ESBORRANY CONFIRMAT:
Infantil 3 anys: 2 de juny

2 de juny

2 de juny

5 i 6 de juny

5 i 6 de juny

5 i 6 de juny

Infantil 4 anys:
Infantil 5 anys:
1r de Primària: 5 de juny

5 de juny

7 i 8 de juny

7 i 8 de juny

2n de Primària:
3r de Primària: 5 de juny

5 de juny

5 de juny

9 i 12 de juny

9 i 12 de juny

9 i 12 de juny

4t de Primària:
5é de Primària:

Els esborranys els repartiran les tutores o tutors a les famílies.
Les sol·licituds s’entregaran en Secretaria de 07:50 a 08:50 i de 13:00 a 15:00 hores.

La Secretaria del Centro.

Ja hi són actius els enllaços per omplir la sol·licitud d’admissió de forma telemàtica.

Ja està actiu l’enllaç de l’assistent telemàtic per omplir la sol·licitud del procés d’admissió per al proper curs escolar.
Podeu accedir a ell picant als següents enllaços:

Enllaç a l’assistent telemàtic per Educació Infantil
Enllaç a l’assistent telemàtic per Educació Primària

Els participants que en els ensenyaments d’infantil i/o primaria emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d’admissió.

Moltes gràcies.

Vacants per al proper curs i assistent telemàtic per omplir la sol·licitud:

Des d’avuí, dia 22 fins el 29 de maig, s’obri el termini per sol·licitar places escolars per al proper curs escolar als centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana.

Seguidament els informem del nombre de vacants que hi ha de cara al proper curs al nostre centre escolar:
Pot consultar-les picant sobre la imatge superior o ACÍ.

Si vostés volen que el seu fill o filla vinga al nostre centre en primera opció recorden que han de demanar cita per entregar la documentació, si és que encara no ho han fet ja…
A més, i per reduir-los el temps d’espera a la Secretaria del centre, els demanem utilitzen l’assistent telemàtic per omplir la sol·licitud.
Poden accedir a ell picant als següents enllaços:

Enllaç a l’assistent telemàtic per Educació Infantil
Enllaç a l’assistent telemàtic per Educació Primària

Els participants que en els ensenyaments d’infantil i/o primaria emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d’admissió.

Salutacions cordials.

 

Sirena musical del 22 al 26 de maig.

El curs passat ens va visitar durant tota una setmana el Rei del Rock… el gran Elvis Presley!!!
I recordeu, que fins i tot, va actuar al final de cada pati al hall de l’edifici de Primària.
I tot gràcies al nostre conserge David, el qual té mà amb molts artistes….

Aquest curs també ha volgut participar en la nostra particular Sirena Musical, però s’ha trobat amb un greu problema… 
com poder superar a tot un Rei?
La solució l’ha trobada en tot un cavaller britànic, amb el Sir Thomas John Woodward:
Si aquesta imatge no et diu molt, tal vegada aquesta et done més informació de quí és: …el gran TOM JONES.

La cançó que ens animarà a entrar i eixir de l’escola serà:

Ens habrà prerada David alguna altra sorpresa i també tindren actuació en directe al final de qualsevol pati?
El que sí queda clar és que aquesta setmana serem una de les escoles amb més ritme!!!

Gràcies David, tot un luxe tenir-te de company al Sanchis!!!

 

Sobre el menjador en juny.

Us informem que hem actualitzada la informació dels menús del menjador i ja hi és a la vostra disposició el menú del mes de juny.

Pots consultar-lo picant sobre la imatge superior o picant ACÍ.

Us recordem que el proper dilluns dia 22 finalitza el termini per informar-nos sobre com es quedaran els vostres fills i filles al menjador durant el mes de juny.
Preguem respecteu aquest termini per un normal funcionament del menjador.

Molts gràcies.