Monthly Archives: junio 2021

Informació molt important sobre el Banc de Llibres i del xec de 160€ per l’alumnat que enguany cursa 5 anys i primer de primària.

Alaquàs, a 20 de juny de 2021.

Vos informem que de cara al proper curs escolar 2021-2022 continuem utilitzant al centre el nostre Banc de Llibres.

L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.

L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla hi és matriculat a la classe de cinc anys el present curs escolar 2020-2021 amb Luisa o Eva o aquest curs no ha participat al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2021-2022 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari, siga imprès, signat i el retorne a la tutora o tutor del seu fill o filla com a molt tard dimarts 22 de juny .

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.

Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.

Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla aquest curs 2020-2021 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de lliurament de llibres que cada família va signar, el qual li serà retornat signat pel tutor o tutora del seu fill o filla com a rebut de l’entrega realitzada.

Les tutores i tutors  concretaran la forma i dates de recepció dels llibres.

Si no era membre del Banc de Llibres i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2020-2021 en perfectes condicions d’ús, si és alumne de tercer, quart, cinquè o sisè de primària.

Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs i ho indicarà a peu de pàgina del document de lliurament de llibres que cada família va signar quan va rebre el lot de llibres.

El fet de no tornar els llibres prestats, tornar-los deteriorats per mala utilització i sense folrar o sense cantoneres, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres. (No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat). 

No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.

En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.

Atentament,

La Comissió del Banc de Llibres.

 

Ja pots reservar cita per matricular la teua filla o fill al Sanchis el proper curs 2021-2022 si has obtés plaça al procés d’admissió.

Estimada família,

Ja s’han publicades les llistes provisionals d’alumnat admès per al proper curs escolar 2021-2022 al nostre Centre. Des d’aquest mateix moment vos volem donar les gràcies per la vostra confiança amb nosaltres dipositada.
Moltes gràcies.

Amb la finalitat de poder organitzar la matriculació de tot l’alumnat de nou ingrés de forma àgil vos proposem reserveu cita entre els dies 01 i el 09 de juliol picant damunt o escanejant el següent codi QR:És necessari que passe al menys un dels familiars de l’alumne nouvingut a formalitzar la matrícula, (inclús seria convenient que passaren els dos), ja que cal signar documentació per les dues persones amb la pàtria potestat, si és el cas.  

La documentació necessària que cal aportar per matricular a la vostra filla o fill és la següent:

 • 4 fotografies de tamany carnet.
 • Fotocòpia de la targeta SIP.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare i de la mare. Si la vostra filla o fill també el té és molt recomanable dur altra fotocòpia del seu document.
  (Poden estar les fotocòpies en el mateix paper. Per favor no les retalleu)
 • Rebut recent d’aigua, llum o telèfon, on coincidisca el nom d’un dels familiars amb l’adreça indicada a la sol·licitud de plaça. Si no hi ha coincidència és necessari aportar certificat d’empadronament de tota la unitat familiar emès per l’ajuntament.
 • Certificat de Salut emès per la metgessa o metge pediatre de la vostra filla o fill.
 • Fotocòpia on aparega el titular del compte bancari i el número CCC, si es va a quedar al menjador.

Si heu obtés plaça per a cursar qualsevol curs des del segon al sisè curs d’Educació Primària a més necessitem aportes CERTIFICAT DE PROMOCIÓ DE L’ALUMNE ON S’INDIQUE EL CURS ON ESTÀ ARA MATRICULADA O MATRICULAT I SI PROMOCIONA O NO DE CURS.
(Sense aquest certificat de promoció no podem fer efectiva la matrícula de l’alumne)

A més necessitem correu electrònic dels dos familiars, els seus números de telèfon i saber si la família vol que la seua filla o fill reba religió catòlica com ensenyament optatiu el proper curs escolar.

Si necessites qualsevol altra informació no dubtes posar-te en contacte amb nosaltres.

Salutacions ben cordials.

La secretaria del CEIP “M. Sanchis Almiñano”

Nou mural al pati d’Educació Infantil

Mentre algunes persones pensen en construir murs per diferenciar i classificar les persones, al Sanchis hem pensat que res millor que utilitzar-los com un lloc més d’expressió plàstica!!!

Del pati d’Educació Infantil del Sanchis al pati de l’IES «Faustí Barberà» sols ens separa una xapa metàl·lica!
Fa ja quinze anys que es va pensar que aquests 120 metres quadrats eren un lloc molt bó per fer més divertit, si és que pot ser-lo, el pati d’Educació Infantil i vam contactar amb un estudiant de «Belles Arts» per tal de poder realitzar un gran mural partint de les idees i dibuixos d’aquelles xiquetes i xiquetes que hores d’ara ja tenen al voltant dels 20 anys.

Aquell primer mural va estar dedicat als mitjans de transport i el pati es va plenar d’autobusos, cotxes, avions i fins un tot un magnífic globus gegant. 
La transformació d’unes xapes metàl·liques grises de zinc en tot un mostrari de vehicles va ser gràcies a aquell estudiant de Belles Arts, resident en Torrent i amb estudi en Alaquàs, Manolo López Planells.
Aquell projecte ens va valdre un premi en la 6ena. edició dels Premis Bancaixa-UPV de l’any 2002.

Però el temps passa i no perdona…

Al passat curs 2016-2017, un grup molt nombrós de mestras i mestres del Sanchis, vam decidir que ja havia aplegat l’hora de canviar el mural i tornar-lo a pintar… amb l’ajuda altra vegada més de Manolo López.

Mentre uns tapaven l’antic mural i preparaven la superfície, altres companys i companyes buscaven dibuixos fets per l’alumnat de tres, quatre i cinc anys sobre els animals de la selva…

Una vegada ja preparada la superfície, Manolo realitzà la composició dels diversos animals en un mural fet a escala i organitzà la transició entre uns i altres.
Una vegada ja tot encaixat es va passar a diverses transparències i aprofitant una nit sense lluna es va anar projectant i delimitant les superfícies a pintar.
Havien passat d’una idea en paper, al dibuix de grans figures sobre un fons blanc!

Així estava el mural tot dibuixat sense gens de color:
(Si piques damunt d’ella veuràs la panoràmica )
Una vegada ja dibuixat el mural sols quedava poc a poc anar pintat-lo i ha sigut molt relaxant el fer-lo sense presses:

Amb paciència i ganes de millorar aquest és el nostre resultat:

Però encara no hem finalitzat… si et fixes queden algunes superfícies i animals en blanc; estan així perquè a poc a poc l’alumnat anirà omplint-los amb formes i colors impossibles!!!

La tanca del pati d’Educació Infantil s’ha conviertida
en una selva molt divertida!!!

Ahir, dia 22 de desembre, es va inaugurar oficialment el nostre gran mural del pati d’Educació Infantil i ho ha fer

Carmen Guijarro Aragonés

Carmen ha estat al nostre centre vint-i-sis cursos i ha format i educat a moltes persones. Moltes gràcies per la teua dedicació i esforç.

Sempre ens quedarà el teu record, el teu treball i la teua professionalitat.

¡Que te vaya bonito!

 

 

 

Informant sobre les beques de menjador per al proper curs escolar 2021-2022.

 

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport  ha convocades les “Ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2021-2022”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar la podeu consultar ACÍ.

            Si vosaltres ja heu demanat l’ajuda per aquest curs escolar 2020-2021 podeu confirmar l’esborrany amb les dades de les que disposa l’administració  des del document que vos adjuntem o des de la web ITACA FAMÍLIA. Si esteu d’acord amb ells, sols cal imprimir, signar i retornar al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No oblideu comprovar si el nombre de membres de la unitat familiar és correcte i marqueu les circumstàncies sociofamiliars que vos pertoquen.

            Si les dades de l’esborrany no són correctes podeu modificar-los directament vosaltres i adjunteu la documentació corresponent. Si no sol·licitàreu l’ajuda per al present curs cal presenteu una nova sol·licitud, la qual hi està en Consergeria i ACÍ, cal l’entregueu complimentada en Secretaria únicament a l’horari indicat i amb la següent documentació:  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA

 1. Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels familiars, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
 2. Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
 3. Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
 4. La resta de circumstàncies: certificats oficials.
 5. No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
 6. Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els  familiars com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que conviuen al domicili familiar  els familiars i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER ENTREGAR L’ESBORRANY SIGNAT O LA SOL·LICITUD:

Dia:

ENTREGA D’ESBORRANY i/o SOL·LICITUD:

16, 18, 21 y 23 de junio de 2021:

De 08:15 a 08:45 horas

De 13:00 a 14:30 horas

17 y 22 de junio de 2021:

De 13:00 a 14:00 horas

Fora d’aquest horari no podreu ser atesos, ja que hi som realitzant altres tasques.

La Secretaria del Centro.

TEULADÍ 2020 premis lliurats en el 2021

El dijous 3 de juny, va ser un dia molt especial per a cuatre alumnes de la nostra escola, que varen ser premiats al Castell d’Alaquàs.
Els otorgaven el premi de redaccions i plàstica del Concurs «El Teuladí  2020», uns premis que l’Ajuntament d’Alaquàs organitza per a donar als xiquets i xiquetes  dels centres educatius de la nostra localitat.


Aquesta edició va ser molt emotiva perque es valorava els treballs presentats abans del confinament amb el lema: «Dones rellevants de la nostra vida».
Els alumnes premiats en plàstica, van ser :
+  Edurne Pérez Ruiz, com a representant del Primer Cicle.
+  Héctor Cuquerella Vergara, com a representant del Segon Cicle.

Els alumnes que van guanyar en la modalitat de redacció, van ser :
+  Diego Cubells Jara, com a representant del Segon Cicle.
+  Irene Romero Cifuentes, com a representant del Tercer Cicle.

L’acte va ser amenitzat per una conta-contes que va deleitar als més menuts, amb rondalles lúdiques i educatives.
Com a representant de la nostra escola va anar la mestra Silvia Salvador, que també va ser membre del jurat en aquesta edició.
Va ser una vetlada molt emotiva, on totes les dones importants de la nostra vida, ens van veure reflectides en els treballs dels nostres alumnes.
ENHORABONA  ALUMNES  del  SANCHIS !!

ENHORABONA   SANCHIS  !!!