Estimada família,

Ja s’han publicades les llistes provisionals d’alumnat admès per al proper curs escolar 2021-2022 al nostre Centre. Des d’aquest mateix moment vos volem donar les gràcies per la vostra confiança amb nosaltres dipositada.
Moltes gràcies.

Amb la finalitat de poder organitzar la matriculació de tot l’alumnat de nou ingrés de forma àgil vos proposem reserveu cita entre els dies 01 i el 09 de juliol picant damunt o escanejant el següent codi QR:És necessari que passe al menys un dels familiars de l’alumne nouvingut a formalitzar la matrícula, (inclús seria convenient que passaren els dos), ja que cal signar documentació per les dues persones amb la pàtria potestat, si és el cas.  

La documentació necessària que cal aportar per matricular a la vostra filla o fill és la següent:

  • 4 fotografies de tamany carnet.
  • Fotocòpia de la targeta SIP.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare i de la mare. Si la vostra filla o fill també el té és molt recomanable dur altra fotocòpia del seu document.
    (Poden estar les fotocòpies en el mateix paper. Per favor no les retalleu)
  • Rebut recent d’aigua, llum o telèfon, on coincidisca el nom d’un dels familiars amb l’adreça indicada a la sol·licitud de plaça. Si no hi ha coincidència és necessari aportar certificat d’empadronament de tota la unitat familiar emès per l’ajuntament.
  • Certificat de Salut emès per la metgessa o metge pediatre de la vostra filla o fill.
  • Fotocòpia on aparega el titular del compte bancari i el número CCC, si es va a quedar al menjador.

Si heu obtés plaça per a cursar qualsevol curs des del segon al sisè curs d’Educació Primària a més necessitem aportes CERTIFICAT DE PROMOCIÓ DE L’ALUMNE ON S’INDIQUE EL CURS ON ESTÀ ARA MATRICULADA O MATRICULAT I SI PROMOCIONA O NO DE CURS.
(Sense aquest certificat de promoció no podem fer efectiva la matrícula de l’alumne)

A més necessitem correu electrònic dels dos familiars, els seus números de telèfon i saber si la família vol que la seua filla o fill reba religió catòlica com ensenyament optatiu el proper curs escolar.

Si necessites qualsevol altra informació no dubtes posar-te en contacte amb nosaltres.

Salutacions ben cordials.

La secretaria del CEIP “M. Sanchis Almiñano”