Sin categoría

Reunió amb les famílies de tres anys del proper curs 2020-2021.

(Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Estimades famílies que el proper curs 2020-2021 portareu a les vostres filles o fills al Sanchis volem donar-vos les gràcies per la vostra elecció primerament, també volem donar-vos la benvinguda i volem aprofitar aquest espai per recordar-vos que dijous dia 30 de juliol a les 10:30 hores es celebrarà la primera reunió amb les tutores de tres anys María José i Anna.

Aquesta reunió és molt important, ja que es donaran pautes per a l’inici del curs, a més les tutores vos explicaran com serà l’entrada progressiva de les xiquetes i dels xiquets a l’escola i també hi estaran a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Donada la importància d’aquesta reunió hi esperem comptar amb totes les famílies que el proper curs inicien les seues filles i fills el curs de tres anys al nostre centre.

La reunió es farà al menjador del centre que es troba a la planta baixa de l’edifici d’Educació Primària.

No oblideu dur la vostra mascareta!!!

Moltes gràcies per la confiança dipositada a la nostra escola.

 

Xec-Llibres per al curs 2020-2021.

Us informem que a partir del proper dimarts dia 28 de juliol podeu passar per Secretaria a recollir els
xec-llibres de l’alumnat de primer i segon d’Educació Primària del proper curs 2020-2021.

El calendari i horari per recollir-los serà:

Dimarts 28 de juliol de 09:30 a 11:00 hores l’alumnat de 1PRI-A
(Classe de Carla el passat curs).

Dimarts 28 de juliol de 12:00 a 13:30 hores l’alumnat de 1PRI-B
(Classe d’Anna Primo el passat curs).

Dimecres 29 de juliol de 09:30 a 11:00 hores l’alumnat de 2PRI-A
(Classe de Begoña).
Dimecres 29 de juliol de 12:00 a 13:30 hores l’alumnat de 2PRI-B
(Classe d’Isabel).

Podrà recollir el xec-llibre qualsevol altra persona que siga autoritzada per escrit pel pare o la mare.

És molt important respectar aquestes dates i hores i per la situació de pandèmia que hi estem vivint respectarem les mesures de seguretat establertes.

Salutacions ben cordials.

 

 

Mar Zamora i Daniel López són Premis Extraordinàris del curs 2018-2019.

MOLTES FELICITATS!!!

Aquest curs 2019-2020 va a ser molt especial per a tots i també ho serà per a Mar i Daniel, els quals no han pogut anar a rebre el seu diploma on se’ls reconeix com a Premi Extraordinari al rendiment acadèmic del passat curs 2018-2019.

Daniel i Mar són especials, i no sols per haver obtingut la millor qualificació en el curs passat, sino perquè com a persones han sabut encaixar molt bé totes les dificultats que la COVID-19 ens ha deixat aquest any 2020.

En cap moment han perdut el seu somriure i en lloc de rebre el diploma al Palau de la Reina Sofia ho han rebut damunt el podi de les arrels del nostre ombú.

La ceremònia no habrà segut tan espectacular, ni els vestits tan ampul·losos, però la gent del Sanchis no necessita tant de glamour per reconèixer-vos com a les magnífiques persones que ho sou. 

Ara sols vos queda continuar treballant de valent durant tota la Secundària i amb el cap ben alt mostrar i demostrar que el vostre orige és del Sanchis, que sou una fulla més del nostre arbre!

Gràcies Mar i Daniel pel vostre esforç i la nostra felicitació també per a les vostres famílies.

 

Novetats al Banc de Llibres

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT PER LES FAMÍLIES DE CINQUÈ I SISÈ DEL PROPER CURS 2020-2021:

Us informem que el proper curs 2020-2021 estarà al Banc de Llibres del nostre centre el llibre d’anglés de cinquè i sisé curs Pupil`s Book;  per tant les famílies d’aquest alumnat sols cal compren el llibre d’anglés Activity Book:

5é curs: Tiger 5 Activity Book amb ISBN 978-0-230-43133-1

6é curs: Tiger 6 Activity Book amb ISBN 978-0-230-43146-1

Si alguna família ja ha comprat el llibre d’anglés Pupil’s Book per a cinquè o sisé d’Educació Primària cal ho torne i si el té encomanat, no cal ho  compre al moment de recollir-lo.

Salutacions ben cordials.

 

Aclaracions sobre les beques de menjador.

Us informem que hi està a la vostra disposició l’esborrany de les beques del menjador per al proper curs escolar, si és que el passat curs la vas demanar per a la teua filla o fill.

Enguany pots aconseguir l’esborrany des del teu ITACA Família dins la pestanya de «Tràmits» o bé també acostant-te per la secretaria del centre de 10:00 a 13:00 hores respectant el torn d’entrada seguint les marques establertes.

Si el curs passat no vas demanar la beca per a la teua filla o fill cal òmpligues la petició que pots descarregar-te picant ACÍ i adjuntar tota la documentació necessària per justificar les situacions sociofamiliars.

Una vegada disposes del teu esborrany cal comproves que totes les teues situacions sociofamiliars hi estan correctament ja marcades. Si eixes situacions ja hi estan reconegudes per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives apareixeran ja marcades a l’esborrany i no cal aportes cap tipus de documentació.

Si eres víctima de violència de gènere, o de terrorisme, o qualsevol persona de la teua família té una discapacitat major o igual del 33%, o eres família monoparental, o família nombrosa o tant la mare com el pare sou aturats sense percebre cap tipus de subsidi i no hi està ja marcat a l’esborrany cal ho marques a l’apartat G; però a més caldrà adjuntar la següent documentació:

Víctima de violència de gènere: Còpia de l’Ordre de protecció o sentència condemnatòria vigent a data d’avuí.

Víctima de terrorisme: Còpia de la resolució corresponent del Ministeri de l’Interior.

Alumant destinatari de la Renda Valenciana d’Inclusió: Document oficial o còpia de la resolució de la persona titular de la prestació.

Situació d’atur de les persones sol·licitants: Documentat d’ofici per l’Administració.

Condició de persona refugiada: Còpia de la documentació facilitada pel Ministeri de l’Interior.

Filla o fill de família monoparental: Els títols emesos en la Comunitat Valenciana seran d’ofici o amb còpia de la sol·licitut de renovació o títol temporal  de família monoparental.

Si no hi ha títol es podrà justificar si és per:

  • Viduïtat: Llibre de Família i certificat de defunció.
  • Separació o divorci: Sentència judicial o conveni regulador
  • Família de mare o pare solter: Llibre de Família.

En estos tres casos, a més, cal adjuntar certificat municipal de convivència, informe dels Serveis Socials o certificat d’empadronament col·lectiu.

Filla o fill de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: certificat emés per un metge especialista o del director o directora del centre penitenciari.

Família nombrosa: Els títols emesos en la Comunitat Valenciana seran d’ofici o amb còpia de la sol·licitut de renovació o títol temporal  de família nombrosa. 

Diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar amb un grau igual o superior al 33%: Certificat de reconeixement de grau de discapacitat o targeta acreditativa o resolució de l’INSS de pensionista per incapacitat o resolució d’una pensió de jubilació o retir per incapacitat.

Òrfena o orfe absolut: Llibre de Família.

Qualsevol d’aquestes situacions sociofamiliars, si no són justificades amb la documentació corresponent, no podran ser consignades a la petició de l’ajuda del menjador per al porper curs escolar 2020-2021.

Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

Salutacions.

La secretaria del centre.

 

Vols demanar la beca de menjador per al proper curs 2020-2021?

Alaquàs, a 03 de juny de l’any 2020.

            La Conselleria de Educació, Cultura i Esport  ha convocades les “Ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2020-2021”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està  publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i també ho podràs consultar o descarregar picant ACÍ.   

Si ja vas demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2019-2020, podeu confirmar l’esborrany amb les dades de les que disposa l’administració  des del web ITACA FAMÍLIA dins la pestanya de «Tràmits» a partir del proper dilluns dia 06 de juliol. Si consideres que la informació és la correcta, sols cal imprimir, signar i retornar al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud.
Si no tenen accés a internet podeu sol·licitar l’esborrany en Secretaria a partir del dimarts 07 de juliol de 10:00 a 13:00 hores.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE COMPROVES QUE LES DADES QUE HI FIGUREN A L’ESBORRANY SÓN LES CORRECTES. FIXEU-VOS MOLT QUE ES RECULLEN LES VOSTRES SITUACIONS FAMILIARS DE SEPARACIÓ, MINUSVALUA…, SI ÉS EL CAS.

Si les dades de l’esborrany no són correctes podeu modificar-les directament a l’apartat G del mateix esborrany i adjuntar la documentació corresponent.

Si no sol·licitareu l’ajuda per al present curs cal presenteu una nova sol·licitud, el model de la qual hi està en Consergeria i l’entregareu complimentada en Secretaria únicament a l’horari indicat i amb la següent documentació: 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA

  1. Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
  2. Si és fill o filla de víctima de violència de gènerecaldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
  3. Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
  4. La resta de circumstàncies: certificats oficials.
  5. No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
  6. Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels  pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar  els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

Dia:

REPARTIMENT ESBORRANY i/o SOL·LICITUD:

7, 8, 9 i 10 de juliol de 2020

De 09:00 a 11:00 hores

De 12:00 a 13:00 hores

13, 14, 15, 16 i 17 de juliol de 2020

De 08:00 a 10:00 hores

 

Fora d’aquest horari no podran ser atesos, ja que hi som realitzant altres tasques.

 

La Secretaria del Centro.

Publicada la llista de llibres de text per al curs 2020-2021.

Us informem que ja hi és publicada la llista de llibres de text per al proper curs escolar. Si voleu descarregar-la sols cal piqueu ací:

Llibres de text per al curs 2020-2021

Aprofitem per recordar-vos que l’alumnat del primer i segon curs d’Educació Primària del curs 2020-2021 rebrà un xec per la compra dels llibres de text.
Aquest xec encara no hi està preparat.

Donarem més informació quan Conselleria ens els envie.

Per la resta d’alumnat de primària disposarem de Banc de Llibres com els cursos passats.
Els lots seran repartits durant la primera setmana del curs.

Des de tercer fins a sisé curs d’Educació Primària sols cal compre les famílies aquell llibre no inclòs al Banc de Llibres i que així s’indica al llistat.

Salutacions ben cordials.

Passeu un molt bon estiu…

Hem finalitzat un curs un tant especial… però ho hem finalitzat amb molt bona salut, la qual cosa és d’agrair i molt!!!

Les classes del Sanchis, tant el seu alumnat com les seues tutores i tutors,  volen desitjar-vos passeu un molt bon estiu.

Vos esperem a totes i tots al proper mes de setembre al Sanchis, amb la normalitat de començar un nou curs amb tota la il·lusió i ganes de continuar esforçant-nos per millorar i fer un Sanchis més gran.

Res millor per acomiadar-nos que l’alegria de la darrera activitat que la COVID-19 ens va deixar fer: el carnestoltes!

Vos mostrem un recull de fotografies de les diverses activitats realitzades al primer i segon trimestre aquest curs 2019-2020.

Però per al somriure res millor que les cares de les xiquetes i dels xiquets d’Educació Infantil desitjant-vos un bon estiu:

Les xiqeutes i els xiquets del Primer cicle d’Educació Primària vos desitgen un bon estiu amb el seu millor somriure:

El Segon cicle d’Educació Primària, tant les tutores, com els seus especialistes i tot el seu alumnat també volen participar en aquest acomiadament tan especial:

Tot el Tercer cicle d’Educació Primària també vol participar en aquest bon desig després d’un curs tan diferent als que hem passat al nostre col·legi:

L’alumnat més fadrí del col·le ja hi està pensant amb el seu pas a l’Institut el proper curs, però sempre duran el color del Sanchis a prop del seu cor.

 

 

 

 

 

 

Una «Graduació» un tant especial…

Estimades famílies, xiquetes i xiquets i molt especialment a aquells i aquelles que finalitzen cinc anys i als que al proper curs passeu ja a l’Institut…

Les xiquetes i xiquets de cinc anys el proper curs ja comenceu Primària, el nostre arbre vos està esperant amb les branques obertes i les seus arrels seran el vostre recolzament, perquè són les «arrels que ens uneixen».

Seguidament vos presentem dos vídeos de les classes d’Educació Infantil de cinc anys que amb molt de carinyo vos han preparat tant Carla com Anna.

5 anys d’Educació Infantil A

5 anys d’Educació Infantil B

Eres más fuerte de lo que crees.
Hi ha alguna cosa en tu que el món necessita.
You are capable of incredible things.

A l’alumnat de 6é ja li ha aplegat el moment de tancar una etapa molt important a les seues vides i el proper curs entrarà a l’Institut després de nou cursos treballant per ser autònoms i capaços d’accedir al següent nivell, però nos vos preocupeu de res… van molt bé preparades i preparats i ni el COVID-19 ha segut cap inconvenient en la seua formació.

Per a vosaltres hui finalitza la vostra etapa al Sanchis d’una manera en la que mai ningú abans ho havia fet, d’una forma que passarà a la història, sent protagonistes d’aquesta situació al Sanchis, a Alaquàs, a València i al món sencer aquest 2020!!!

Les vostres tutores, Laura i Vicky, i el vostre tutor Àngel vos han preparat els següents vídeos amb la vostra col·laboració:

6é d’Educació Primària A.

No existeix cap ascensor que vos porte a l’èxit… cal utlitzar les escales!

6º de Educación Primaria C

Tu destino lo formas tú con cada decisión que tomas.

6é d’Educació Primària V

Don’t be afraid to dream about what you want to be.

La sort que teniu és que sou alumnat del Sanchis i sempre a la vostra vida vos acompanyarà el nostre estimat arbre que presideix el vostre pati.
Esperem que les seues arrels vos donen la força cada dia a la nova etapa que aneu a encetar el proper curs i que l’educació rebuda siga tan forta com les arrels del nostre estimat ombú.

Volem felicitar i agrair a totes les i els mestres que han participat de la vostra educació tant en Educació Infantil com en Primària i estem segurs que de totes i tots vos heu portat algun ensenyament molt especial.

Gràcies famílies. Les vostres filles i fills són meravellosos i tenen per davant un camí que no serà fàcil i necessitaran esforç i dedicació, encara que també disposaran d’alegries, bons ratos i noves amistats.

Si d’alguna cosa ha servit el vostre pas pel Sanchis tots estos anys treballant, fent amigues o amics i gaudint…, si d’alguna cosa ha servit l’esforç realitzat tot aquest temps i el que vos queda per fer… és per a donar un pas més cap el vostre futur, el futur que voleu i vos mereixeu.

El Sanchis hi està molt orgullòs d’aquesta promoció.
Vos mereixeu el millor!
Agraïm a les vostres famílies la confiança prestada en el Sanchis per a fer aquest camí tot junts.

El Sanchis són les arrels que ens uneixen!!!

 

Sobre el Banc de Llibres del Sanchis.

Alaquàs, a 15 de juny de 2020.
Vos informem que de cara al proper curs escolar 2020-2021 continuem utilitzant al nostre centre el Banc de Llibres.
L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.
L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.


Si el seu fill o filla hi és matriculat o matriculada a la classe de cinc anys el present curs escolar 2019-2020 amb Carla o Anna, o aquell alumne que aquest curs no ha participat al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2020-2021 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari i ens l’envie per correu electrònic a: menjadorsanchis@gmail.com, abans del dilluns dia 22 de juny.

Si no disposa d’ordinador, demanant cita prèvia amb la tutora o amb el centre, podrà complimentar la petició a l’escola.

L’adreça electrònica des de la que cal complimentar la sol·licitud és:
(Cal picar en «Tramitar Telemàticament»)
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

El NIA de l’alumne el pots trobaren els rebuts del menjador, en els butlletins de qualificacions o cridant al centre al 962 566 540. 

SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.
Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.


Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.


Si el seu fill o filla aquest curs 2019-2020 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de lliurament de llibres que cada família va signar, seguint el següent calendari:

Dia 16 de juny lliurarà els llibres l’alumnat del tercer curs.
Dia 17 de juny lliurarà els llibres l’alumnat del cinquè curs.
Dia 18 de juny lliurarà els llibres l’alumnat del sisé curs.
Dia 19 de juny lliurarà els llibres l’alumnat de quart curs.

Cal respectar les normes i les hores comunicades a les famílies per les tutores i tutor de cada grup.


Si no era membre del Banc de Llibres la seua filla o fill i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2019-2020 en perfectes condicions d’ús, si és alumne de tercer, quart, cinquè o sisè de primària.


Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs i ho indicarà a peu de pàgina del document de lliurament de llibres que cada família va signar quan va rebre el lot de llibres.


El fet de no tornar els llibres prestats, tornar-los deteriorats per mala utilització i sense folrar o sense cantoneres, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres.

(No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat).


No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.
En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.


Atentament,
La Comissió del Banc de Llibres.