Sin categoría

Acta de l’escrutini de la Consulta a les Famílies per tal de modificar l’horari de la jornada escolar.

Benvulgues famílies,

Una vegada finalitzat l’escrutini de la consulta a les famílies per tal de modificar la Jornada Electoral us informem que no s’ha aconseguit el 55% dels vots favorables per tal de modificar l’horari escolar el proper curs escolar. 

El resultat de la consulta és el següent:

 

 

Salutacions ben cordials.

El president de la Comissió de Coordinació del procés electoral.

Proper dilluns 27 de febrer: Consulta a les famílies per modificar la Jornada Escolar.

Proper dilluns de 09:00 a 19:00 hores estarà oberta la Mesa Electoral a la biblioteca del Centre perquè les famílies voten si volen modificar l’horari de l’escola el proper curs escolar.

Per tal de poder exercir el vostre dret a vot és necessari personar-se davant la Mesa Electoral i identificar-se mitjançant el vostre DNI, NIE o Passaport original.

A la finalització de la jornada electoral publicarem el resultat de la consulta en aquesta pàgina web.

La Comissió de Coordinació del procés electoral.

 

 

Hui finalitza el termini per sol·licitar el vot per correu a la Votació del proper dilluns 27 de febrer, per tal de modificar, o no, l’horari escolar el proper curs.

 

 

Benvolgudes famílies,

Avuí dia 20 de febrer finalitzat el termini per sol·licitar el vot per correu certificat per a la votació que es celebrarà d’ací una setmana per tal de que les famílies de la nostra escola es manifesten si volen, o no, modificar l’horari del centre proper curs escolar.

Si vols utilitzar aquest sistema de votació pots fer-lo seguint les indicacions que trobaràs en aquest enllaç.

Salutacions.

 

Informació sobre la Mesa electoral per al 27 de febrer de 2023 i de les persones supervisores a la votació.

Benvoludes famílies,

Aquesta vesprada ha finalitzat el sorteig de persones que hi seran a la Mesa Electoral representants del sector de les famílies proper dilluns 27 de febrer.

Ha segut triades com a titulars per les famílies:
Badau, M*****, persona electora número 25.
Núñez F*****, M*****, persona electora número 363.
Ocaña B*****, J*****, persona electora número 365.

Les persones triades per sorteig com a suplents pel sector de les famílies són:
Zielo, G*****, persona electora número 531.
Jiménez M*****, J*****, persona electora número 252.
Peña C*****, M*****, persona electora número 386.

També volem informar al sector de les famílies que segons el punt 8.2.4. referit a la Mesa de Votació i més concretament, al seu apartat g) s’indica que:

«Podran actuar com a persones supervisores de la votació entre tres o quatre pares, mares, tutors i tutores de l’alumnat inclosos dins del cens electoral, que hagen sigut proposats per l’associació o les associacions de mares i pares de l’alumnat, legalment constituïdes en el centre, o que presenten un mínim de vint avals d’altres membres del cens.»

La Comissió de Coordinació del procés electoral ha decidit fixar les 16:30 hores del dia 21 de febrer per rebre en la secretaria del centre la proposta de l’Associació de Mares i Pares de l’Alumnat del centre de les persones supervisores proposades. Igualment es podran presentar altres persones supervisores de la votació amb un mínim de vint avals d’altres membres del cens.

Al cas de que s’hagen proposat més de quatre persones supervisores, l’assignació es resoldrà per sorteig públic davant la Comissió de Coordinació del procés electoral dimecres 22 de febrer a les 17:00 hores.

Salutacions ben cordials.

El president de la Comissió de Coordinació electoral del procés.

 

 

 

Publicat el Cens definitiu de mares, pares i tutores o tutors legals per votar proper dia 27 de febrer.

 

Ja hi és a la vostra disposició el Cens definitiu de les famílies amb dret a vot per poder votar la modificació de la jornada escolar proper dilluns 27 de febrer de 2023 de 09:00 a 19:00 hores.

També pot consultar-lo picant sobre el següent enllaç:

CENS DEFINITIU

Us recordem que a la secretaria hi és a la vostra disposició la papereta i també hi és a la vostra disposició un sobre blanc i altre de color marró amb informació detallada per si voleu exercir el vostre dret a votar per correu certificat.

El president de la Comissió de Coordinació del procés electoral.

No pots acudir a votar el proper dia 27 de febrer?

 

 

Per tal de facilitar l’exercici del vot a les persones que pretenguen realitzar-lo i no puguen acostar-se pel Centre el dia de la votació, aquest es podrà remetre per correu certificat dirigit al CEIP “Maestro Sanchis Almiñano”.

           Si passes per Secretaria vos proporcionarem un full amb la informació necessària per poder realitzar el procés de votació per correu certificat,  dos sobres, un de color blanc i altre de color marró i la papereta de votació.

            Per garantir el dret al secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre, si és que vols votar per correu certificat.

            Si vols utilitzar aquest sistema de votació cal seguir el següent procediment:

 1. A la papereta assenyala amb claredat l’opció per tu triada. Si a la papereta assenyales més d’una opció o conté signatures, identificacions, dibuixos o ratllades de qualsevol mena, serà considera no vàlida.
 2. Introdueix la papereta dins el sobre marró, el qual és més menut que el sobre de color blanc i tanca’l.
 3. Introdueix el sobre de color marró amb la papereta ja al seu interior, dins el sobre de color blanc primerament i a més, també cal introduir dins el sobre blanc, per poder identificar-te i evitar possibles duplicitats, una fotocòpia del teu DNI o document acreditatiu equivalent.
 4. Dins el sobre de color blanc estarà el sobre marró tancat amb la papereta de votació complimentada i la fotocòpia del teu DNI o document semblant.
 5. Fins el dia 20 de febrer és la data límit per a votar per correu certificat, si així ho ha decidit fer-ho l’interessat o la interessada.
 6. El dia 27 de febrer, després de la finalització del període de votació presencial i abans de l’escrutini, aquests vots s’incorporaran a l’urna, una vegada comprovat que les o els votants que han utilitzada la modalitat de vot per correu certificat estan incloses en el cens electoral i que no hagen emés el seu vot de forma presencial.
 7. Per ser considerats vàlids els vots per correu certificat han d’estar en poder de la mesa electoral abans de l’hora establida de tancament de les urnes.

Quedant a la vostra disposició rebeu la nostra més cordial salutació.

El president de la Comissió de Coordinació del procés electoral.

 

Publicat el cens provisional per la consulta a les famílies el proper dia 27 de febrer.

Aquest matí a les 13:15 hores s’ha publicat el Cens provisional de les persones amb dret a vot per la consulta a les famílies del proper dia 27 de febrer.

Podeu consultar el Cens provisional picant ACÍ o consultar-lo al tauler d’anuncis del Centre.

El cens s’ha publicat adoptant les cauteles necessàries sobre protecció de dades que estableix la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Per tal de facilitar-vos la consulta us informem que les persones que disposen de Document Nacional d’Identitat espanyol veuran el seu DNI amb els quatre primers caracters ocults amb asteriscs, seguidament podreu comprovar els quatre digits del vostre número i finalitzarà amb dos asteriscs més. 

Un exemple de com consultar el vostre DNI espanyol seria el següent:
Imagina’t que el teu número del Document Nacional d’Identitat espanyol fos: 12.345.678-Ñ.
A eixe número cal afegir-li davant un «0» per convertir-lo en 012345678Ñ.
Cal ocultar-li els quatre primers caracters i els dos últims, quedant per a la consulta així:

NIF: ****4567**

Si disposes de Número d’Identificació d’Estranger (NIE) el teu número es publicarà mostrant primerament cinc asteriscs, seguit dels quatre dígits visibles i ocultant-se el darrer caràcter amb un asterisc.

Un exemple de com es veurà el número d’un NIE pot ser el següent:
Si disposares d’un NIE amb el següent número: F12345678Ç, aquest s’ocultaria amagant amb asteriscs el cinc primers i el darrer caracter, mostrant-se així:

NIE: *****5678*

Si disposes de Passaport el teu número es publicarà mostrant primerament sis asteriscs, seguit dels quatre dígits finals visibles.

Un exemple de com es veurà el número d’un Passaport pot ser el següent:
Si disposares d’un passaport amb menys de deu caracters, aquest es completarà amb els zeros necessaris al davant del teu número. Si el teu número fos el 00123AB45Ñ, aquest s’ocultaria amagant amb asteriscs el sis primers caracters i es mostraria així:

PASAPORTE: ******B45Ñ

Front el Cens Provisional publicat huí es poden presentar reclamacions fins les 16:30 hores del proper dilluns dia 13 de febrer.

Ja hi són a la vostra disposició les paperetes de votació, el sobres i la informació per si voleu votar per correu certificat a la secretaria de la nostra escola.

Salutacions ben cordials.

El president de la Comissió de Coordinació del procés electoral.

 

S’ha constituïda la Comissió de Coordinació del procés electoral del 27 de febrer.

Benvolgudes famílies,

Aquesta vesprada s’ha constituïda la Comissió de Coordinació del procés electoral del dia 27 de febrer amb les persones que ahir van ser triades per sorteig públic com a titulars representants del sector de les famílies.

A més de Paloma Ruiz Rougeot, Elisa Huerta Martínez i Esther Martínez Casado conformen aquesta Comissió el secretari i el director del Centre.

La Comissió de Coordinació, aquesta vesprada, també ha segut informada de com està elaborant-se el cens electoral provisional, el qual es publicarà demà divendres per la vesprada al tauler d’anuncis del Centre i en aquesta pàgina web.

La Comissió de Coordinació vol informar-vos que el lloc de votació serà la Biblioteca del Centre en horari de 09:00 fins les 19:00 hores el dia 27 de febrer de 2023.

Igualment us informem que demà divendres, a partir de les 14:00 hores, seran a la vostra disposició els sobres, la papereta i la informació de com es pot exercir el vostre dret a votar mitjançant correu certificat.

Salutacions ben cordials.

El secretari de la Comissió de Coordinació del procés electoral.

 

 

Aquesta vesprada s’ha celebrat el sorteig per constituir la Comissió de Coordinació del procés electoral.

Benvolgudes famílies,

En reunió extraordinària del Consell Escolar, aquesta vesprada, s’ha realitzat el sorteig públic entre les nou persones que s’han presentat voluntàriament per a ser membres pel sector de les famílies a la Comissió de Coordinació del procés electoral que regirà la jornada electoral per modificar l’horari escolar, o no, el proper curs escolar.

Les persones que s’han presentat voluntàriament han segut:

 1. Esther Martínez Casado.
 2. Elisa Huerta Martínez.
 3. Loli Valera Molero.
 4. Paloma Ruiz Rougeot.
 5. Isabel Mª Borrallo Lanchazo.
 6. Lourdes Ferrer Gil.
 7. Jennifer María Castella García.
 8. Marta Picazo García.
 9. Pilar Durán García.

Una vegada realitzat el sorteig han segut nomenades vocals titulars:

 • Paloma Ruiz Rougeot.
 • Elisa Huerta Martínez i
 • Esther Martínez Casado.

Queden nomenades com a vocals suplents:

 • Lourdes Ferrer Gil.
 • Marta Picazo García i
 • Pilar Durán García.

Moltes gràcies a les persones que s’han presentat voluntàriament a formar part de la Comissió de Coordinació del procés.

Quedeu informades i informats que demà dijous dia 09 de febrer a les 17:00 hores es celebrarà la reunió de constitució de la Comissió de Coordinació del procés electoral amb les persones abans esmentades.

Salutacions ben cordials.

El president del Consell Escolar del CEIP M. Sanchis Almiñano.