books-691980_640El passat dimarts 05 de juliol es va convocar un Consell Escolar i entre altres coses es va constituir el Banc de Llibres del nostre centre.

La posada en marxa del Banc de Llibres suposa crear un fons important de llibres de text per l’alumnat de tercer, quart, cinqué i sisé de primària.

L’alumnat d’Educació Infantil, primer i segon de primària no participen al Banc de Llibres per disposar de libres no reutilitzables.

Les famílies d’Educació Infantil caldrà compren els llibres que necessiten els seus fills o filles a les llibreries, papereries o comerços que cada família considere convenient.

L’alumnat de primer o segon d’Educació Primària disposarà d’un Xec-Llibre per valor de 160 euros que arreplegarà de la Secretaria del centre durant la segona quinzena del mes de juliol, segons informació de la Conselleria, i amb ell compraran les famílies els llibres pels seus fills o filles.
Cal tenir en compte que sols es podrà utilitzar el Xec-Llibre als comerços adherits al programa de Banc de Llibres de la Conselleria.
Les famílies abonaran sols la diferència entre el valor total dels llibres i els 160 euros de l’ajuda.

Quan estiguen a la vostra disposició els Xec-Llibres vos informarem.

L’alumnat de tercer, quart, cinqué i sisé que han demanat participar al Banc de Llibres del col·legi disposaran d’un lot complet de llibres de text per al proper curs escolar.
Les famílies de l’alumnat de tercer, quart, cinqué i sisé sols compraran els llibres no reutilitzables, tal i com són: els llibres de música, l’activity book d’anglés i els llibres de plàstica per als cursos de cinquè curs de primària.

Els lots complets de llibres, per sorteig, s’entregaran a les famílies abans de que finalitze el mes de setembre.
Les famílies signaran un contracte, on figuraran les condicions d’utilització, amb el Banc de Llibres del CEIP «M. Sanchis Almiñano» amb el compromís de retornar els llibres a la finalització del curs en el mateix estat en el que se’ls va prestar.