elections-1496436_640Benvolguda família:
Ens adrecem a vostès en relació a una qüestió escolar rellevant.
El Consell Escolar de Centre, en sessió celebrada el dia 19 de gener de 2017 ha aprovat sol·licitar a l’administració educativa l’autorització per adoptar un pla específic d’organització de la jornada escolar per als pròxims tres cursos escolars: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

L’horari proposat per a Eduació Infantil és el següent:
De 07:00 a 09:00 hores: Escola Matinera organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs.
De 09:00 a 09:30 hores: Ruines i Assemblea.
De 09:30 a 10:15 hores: 1ª sessió de classe.
De 10:15 a 11:00 hores: 2ª sessió de classe.
D’11:00 a 11:30 hores: Temps per esmorzar i/o esplai.
D’11:30 a 12:15 hores: 3ª sessió de classe.
De 12:15 a 13:00 hores: 4ª sessió de classe.
De 13:00 a 13:15 hores: Temps d’esplai.
De 13:15 a 14:00 hores: 5ª sessió de classe.
De 14:00 a 15:30 hores: Horari de menjador.
15:30 a 17:00 hores: Activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes.

L’horari a desenvolupar proposat serà el següent per Educació Primària:
De 07:00 a 09:00 hores: Escola Matinera organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs.
De 09:00 a 09:45 hores: 1ª sessió de classe.
De 09:45 a 10:30 hores: 2ª sessió de classe.
De 10:30 a 11:15 hores: 3ª sessió de classe.
D’11:15 a 11:45 hores: Temps per esmorzar i/o esplai.
D’11:45 a 12:30 hores: 4ª sessió de classe.
De 12:30 a 13:15 hores: 5ª sessió de classe.
De 13:15 a 14:00 hores: 6ª sessió de classe.
De 14:00 a 15:30 hores: Horari de menjador.
15:30 a 17:00 hores: Activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes.

El pla específic d’organització de la jornada escolar proposat està disponible en al tauler d’anuncis de l’edifici d’Educació Primària i picant sobre la imatge següent  te’l descarregarà al teu ordinador: 

captura-de-pantalla-2017-03-22-a-las-20-02-58A més, totes les tutories realitzaran reunions informatives; el dia 29 serà la reunió per les classes de la línia de valencià, podrà triar assistir a les 12:45  o a les 17:00 hores. El dia 30 serà la reunió per les classes de la línia de castellà i també podrà triar assistir a les 12:45 o a les 17:00 hores.

El cens de mares i pares amb dret a vot es publicarà de forma provisional el proper dia 29 i el definitiu es publicarà el 31 de març.
És molt important comproven que hi són inscrites i inscrits.
Els pares i mares de l’alumnat de sisé d’Educació Primària no podran participar en aquest procés de votació, llevat si tenen filles o fills en cursos inferiors.

Aquesta decisió de canvi necessita almenys el vot favorable del 55% del cens de les famílies amb dret a vot. Cada pare, mare, o tutor/a, té dret a emetre un vot cadascú d’ells. Les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, podran efectuar dos vots, si és que disposen del títol de família monoparental.

Per això, els convoquem a la votació que es realitzarà en el centre el pròxim dia 04 d’abril de 2017 entre les 09:00 i les 19:00 hores, a la qual hauran d’anar proveïts del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.
Els documents han de ser originals.

La Comissió de Coordinació del procés estarà integrada pel director del centre, que actuarà de president, dos pares, mares o tutors de l’alumnat, integrants del Consell Escolar, designats per sorteig i el secretari del Centre.

A banda de la votació presencial, els pares, les mares i els representants legals del’alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació del centre per correu certificat o lliurant-lo a la persona titular de la direcció del centre, el qual li entregarà un rebut, utilitzant el sistema de doble sobre: al sobre interior, de color marró, es col·locarà el vot ja complimentat, una vegada tancat aquest sobre, es posarà dins d’un altre sobre, de color blanc,  junt la fotocòpia del NIF, NIE passaport o carnet de conduir, que tenen que aportar vostès. Una vegada tancat el sobre blanc, caldrà signar-lo a la solapa, per tal de comprovar les signatures i posar el nom de l’elector a la part davantera del sobre. Disposaran de sobres a les tutories de les seues filles o fills.

El marc normatiu que regula tot aquest procés es troba en l’Ordre 25/2016 de 13 de juny de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV número 7806, de data 16 de juny de 2016).

Sense un altre particular, reben una salutació ben cordial.

El Secretari.                                                                             El director.