Benvolgudes famílies, us donem la benvinguda i vos informem de qüestions bàsiques i d’obligat compliment per al present curs escolar a respectar per l’estat de pandèmia que hores d’ara hi estem vivint.  

MESURES BÀSIQUES PER A UN BON FUNCIONAMENT DEL CURS.

Què fer abans de vindre al centre?

Si l’alumne presenta en casa  qualsevol simptomatologia associada a la COVID-19 (tos, febre de més de 37,5º C, dificultat de respirar, diarrea o vòmits) caldrà posar-se en contacte amb el vostre centre de salut o amb el telèfon 900 300 555 i no es podrà acudir al centre escolar fins que el personal sanitari confirme l’absència de risc per a la pròpia persona i la resta de personal del centre.

Si qualsevol alumne ha estat en contacte estret, amb una distància inferior a 1,5 metres i durant més de 15 minuts, amb qualsevol persona que presente símptomes de COVID-19 caldrà fer-li un seguiment de 14 dies per si mostra qualsevol signe de la malaltia i no podrà assistir al centre fins que personal sanitari confirme l’absència de risc.

Sobre les entrades (i les eixides) al centre:

S’estableixen 3 accessos diferenciats al centre, amb horaris distints, per tal d’evitar aglomeracions:

Cap familiar podrà accedir al recinte escolar, si és que no té cita prèvia confirmada, demanada prèviament  a https://calendly.com/ceipsanchis o a menjadorsanchis@gmail.com o al telèfon de l’escola 962 566 540.  
En aquest cas accedirà a les 09:10 hores amb mascareta.

Cada grup accedirà i eixirà del recinte escolar segons els següents horaris i les portes que s’indiquen, havent en cadascuna d’elles una bústia per al menjador.

Als mesos d’octubre a maig les entrades per les vesprades seran a les 15:15 hores per 3INFA, 5INFA, 5INFB, 1PRIA i 1PRIB. A les 15:20 hores pels grups 3INFB, 2PRIA, 2PRIB, 3PRIA i 3PRIB. A les 15:25 hores entrarà 4INFA, 4PRIA, 4PRIB, 5PRIA i 5PRIB i a les 15:30 hores els grups de 4INFB, 6PRIA, 6PRIB i 6PRIC.

Les entrades sempre són per les mateixes portes d’accés al recinte escolar. 

El personal docent que a primera hora done classe a la seua filla o fill el recollirà a la porta d’entrada corresponent abans indicada a la tabla anterior.

L’alumnat que no entre amb el seu grup ho farà a les 09:05 hores, una vegada tot l’alumnat ja siga a la seua classe.

Tot l’alumnat, a partir de 1r de primària, entrarà al recinte escolar duen la seua mascareta, sense ella no es podrà accedir. L’alumnat d’infantil, voluntàriament, podrà accedir al centre amb la seua mascareta.

Entrem a classe:

Totes les aules són grups de convivència estables (GCE) des de 3 anys fins a 2n de primària. Rebran les especialitats de música, educació física i anglés pel personal docent especialista, no sent necessari que la tutora o tutor siga dins la classe. El professorat mantindrà les mesures sanitàries establertes: ús sempre de la seua mascareta i respectant la distància d’1,2 metres respecte l’alumnat.  

L’alumnat podrà socialitzar-se i jugar entre sí; no cal mantinguen distància mínima de seguretat, però duran la mascareta dins la classe o el pati l’alumnat de primària. Evitaran la interacció amb altres grups del col·legi i limitaran al màxim el contacte amb altres persones.

Cada grup de convivència estable tindrà assignada una monitora de menjador, la qual podrà actuar amb un altre grup de convivència  del mateix nivell respectant la distància d’1,2 metres en ells. Es disposarà d’un espai concret ja establert per a dinar, descansar o realitzar activitats durant el temps del dinar.

L’alumnat de primària sols es podrà llevar la mascareta per esmorzar o dinar, guardant-la en una borsa de tela preferentment, ja que pot ser rentada i es redueixen la producció de residus a reciclar o en sobre de paper que es durà de casa.  

Desplaçaments pel centre educatiu:

Es reduirà al mínim els desplaçaments dels grups escolars pel centre. El trànsit de l’alumnat pel centre es farà de forma ordenada, mantenint la distància de seguretat i sempre caminarem el més a la dreta possible al nostre sentit de la marxa.

Si qualsevol alumne de primària ix de la seua aula ho farà sempre amb la mascareta posada.

Utilització dels banys:

Cada bany serà utilitzat per dos aules a l’edifici d’infantil i per quatre aules a l’edifici de primària. S’establiran torns per a la seua utilització. Sols es podran utilitzar acompanyats per personal docent i tot el grup alhora.

Una vegada s’haja utilitzat el bany, aquest serà desinfectat per personal de neteja tantes vegades com grups l’utilitzen, ja que prioritzem la seguretat sanitària de tot el personal del centre.

Mesures d’actuació al pati:

Tots els grups esmorzaran dins les aules abans d’eixir al pati. Cada aula disposarà d’una zona concreta per poder jugar, la qual anirà rotant segons el calendari ja establert.

Es realitzaran dos torns de pati, tant en infantil com en primària.

 Mesures de funcionament del menjador:

Conselleria ha incrementat en cinc el nombre de personal monitor habitual per al menjador en aquest  curs 2021-2022 per millorar l’atenció de l’alumnat seguint les recomanacions sanitàries per la COVID-19.  

A més s’ha subdividit el menjador amb paravents i s’han creat 6 espais més reduïts dins d’ell. Cada grup estable de convivència utilitzarà sempre la mateixa zona delimitada.

Com ja és habitual, abans d’accedir al menjador es farà una neteja de les mans amb aigua i sabó en profunditat i baix la supervisió de la monitora de cada grup.

Cap persona usuària del servei de menjador no compartirà en cap moment ni aliments, ni cap utensili, ni cap beguda.

Per accedir al menjador els grups de primària duran la seua mascareta personal posada. Una vegada ja asseguts al seu lloc se la llevaran i la guardaran al sobre de paper o preferiblement d’una borsa de tela que cada comensal durà.

És molt recomanable personalitzar la mascareta i la borsa de tela per guardar la mascareta amb el nom de cada alumne i amb el seu grup, per tal de poder-les identificar el més aviat possible en cas de pèrdua.

A la finalització de cada torn el menjador serà netejant i desinfectat pel personal de neteja, ja que la nostra prioritat és la salut i el benestar de totes les persones del col·legi que utilitzen o treballen al menjador escolar.

Les monitores de menjador faran ús de mascareta de forma obligatòria durant tota la seua activitat i mentre siguen dins el menjador duran guants homologats per servir aliments.

Informació sobre les eixides:

A la finalització de les classes l’alumnat serà arreplegat per l’adult encarregat de la seua custòdia a la porta exterior del recinte escolar per on ha entrat, llevat que els seus familiars directes hagen autoritzat per escrit que es pot anar a soles a casa.

Si es produïren retards injustificats bé a l’entrada o l’eixida i aquesta situació es repetira amb certa assiduïtat, es donarà compte als Servicis Socials de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Mesures preventives personals a respectar:

La rentada de mans es realitzarà de forma freqüent i meticulosa amb aigua i sabó dins el centre. Si no fora possible la rentada utilitzarem gel hidroalcohòlic. Es practicarà amb l’alumnat la forma de com realitzar-la, al igual de com actuar amb la mascareta una vegada ja assegudes o asseguts dins la classe o el menjador.

Explicarem que no hi ha de tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que facilita la transmissió del virus i si tirem secrecions respiratòries utilitzarem mocadors d’un sols ús que dipositarem amb una paperera amb tapa.

És més que recomanable canviar-se i netejar la roba que duem a l’escola.

Al centre disposem d’un lloc on s’aïllarà l’alumnat que presente qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19 i siga a l’espera del seu trasllat per la família, la qual es posarà en contacte amb el seu centre de salut  actuarà segons les indicacions que li donen.

El trasllat de l’alumne amb possibles símptomes, a ser possible, es realitzarà en cotxe particular per la família.

Comunicacions de les famílies amb el centre: 

És molt recomanable comproves que pot accedir a l’aplicació ITACA FAMÍLIA sense cap dificultat, ja que tant el centre com les tutores o tutors es posaran en contacte amb les famílies per aquest mitjà. Per tant és fonamental disposar dels nombres de telèfon i correus electrònics de les famílies actualitzats. Si canvies de telèfon o correu electrònic informa a la tutora o tutor de la teua filla o fill i a la secretaria del centre per tal de que les teues dades siguen actualitzades. El pots fer mitjançant l’aplicació ITACA FAMÍLIA o per correu electrònic.

L’hora de tutoria serà dilluns de 12:45 a 13:30 hores. (Al setembre i juny de 13:00 a 14:00 hores el mateix dia), donat que les famílies no poden accedir al centre es recomana posar-se en contacte amb la tutora o tutor de la seua filla o fill mitjançant l’aplicació ITACA FAMÍLIA o l’agenda personal de cada alumne, per tal de fer la reserva de la cita prèvia i ser atès amb totes les mesures de seguretat establertes.

Si necessites parlar amb qualsevol persona de l’equip directiu podeu utilitzar igualment l’aplicació ITACA FAMÍLIA, l’aplicació https://calendly.com/ceipsanchis, el correu electrònic del centre o cridant al telèfon del centre
962 566 540 per demanar cita i vos la donarem el més aviat possible.

Al llarg del curs es realitzaran diverses reunions col·lectives amb les i els docents de les seues filles o fills mitjançant l’aplicació informàtica Cisco WebEx Meetings, evitant així accedir al centre i possibles situacions de risc. Si no es fera de forma telemàtica la tutora o tutor vos citarà prèviament i sols podrà acudir un familiar de cada xiqueta o xiquet respectant la distància de 1,2 metres.

Altra informació important d’interés:

Aquest curs l’alumnat de primària disposarà de tots els llibres a la seua casa durant tot el curs. Als llibres del Banc caldrà posar-li les cantoneres i folrar-los tal i com figura a les normes. Una vegada finalitze cada trimestre tornareu eixos llibres a la classe.

Es recorda que l’alumnat NO PODRÀ dur telèfon mòbil ni altres aparells electrònics com són gravadores de veu o imatge, mp3… ni durà de casa balons o qualsevol altre material esportiu. Tampoc al temps del menjador escolar.

Es recorda l’obligació de dur mascareta per l’alumnat d’Educació Primària i una borsa de tela amb el nom i curs de l’alumne per tal de guardar-la.

BUTLLETINS INFORMATIUS A LES FAMÍLIES.

Els butlletins no es repartiran en paper i enviaran per ITACA FAMÍLIA tres vegades durant el curs, el 23 de desembre (1a avaluació); 02 d’abril (2a avaluació) i el 23 de juny (3a avaluació).

CALENDARI ESCOLAR.

Les classes s’imparteixen des del 10 de setembre de 2021 fins el 22 de juny de 2022 inclosos.

Seran festius els dies 08 i 09 de setembre, 11 i 12 d’octubre; 01 de novembre; 06, 07 i 08 de desembre i el 17 i el 18 de març.

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2021 al 07 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Les vacances de Pasqua seran del 14 al 25 d’abril, ambdós inclosos.

Esperem i agraïm la seua col·laboració.

Alaquàs, a 01 de setembre de l’any 2021.

L’equip directiu de l’escola.