EDVIAL
L’EDUCACIÓ  VIAL
   consisteix a desenvolupar o perfeccionar les facultats intel·lectuals i habilitats d’una persona sobre la forma de comportar-se en la via pública, ja siga com a vianant o com a conductor d’un vehicle.
Els més xicotets han demostrat amb els seus dibuixos que  entenen l’Educació Vial des de ben xicotets i així  participaren
en el «CONCURS de DIBUIX  PER  L’EDUCACIÓ VIAL»…
Els GUANYADORS són en la categoria INFANTIL …
JESÚS CABEZA MARCO  de  3 ANYS ,  MARA  BERLANGA  SALMERON  de  4 ANYS
i  CORA  BARROSO VERGARA  de 5 ANYS

Els GUANYADORS són en la categoria de  PRIMÀRIA …
SARA  GARCIA PORTA  de  1er de PRIMÀRIA,  UNAI  HERNÁNDEZ  NOVELLA  de 4º de PRIMÀRIA
i  ANDREA  SÁNCHEZ  ZAMORA


TOT  GUANYADOR  i  GUANYADORA  és  mereixidor d’un premi, aquest ha segut un premi amb ensenyament:
«L’ÚS  DEL  CASC»  :  Els menors de 16 anys tant conductors com a ocupants de bicicletes i cicles han de portar
sempre posat el casc, independentment de la via per la qual circulen.
FELICITATS  als premiats de la Nostra Escola … !!!

NO  OLVIDEU  MAJORS  I  XIQUETS: LA SEGURETAT  SEMPRE ÉS EL  PRIMER…
Seguridad Vial