gerbera-1250287_1280Els comuniquem que el col·legi va a posar en marxa el Banc de Llibres per al proper curs escolar 2016-2017 en Educació Primària.

Moltes famílies, a inici del present curs escolar participaren a la primera fase de XarxaLlibres i per això el seu ajuntament els hi haurà ja tornat fins a 100 euros pels llibres que compraren.

Al llarg d’aquest estiu, el seu ajuntament els ingressarà fins a 100 euros més si és que tornen els llibres utilitzats aquest curs en estat òptim al col·legi. Aquesta devolució dóna dret a rebre un lot de llibres per al proper curs si el seu fill o filla va a cursar entre tercer i sisé de primària.

Si vostés no han participat a la primera fase de XarxaLlibres i volen participar al Banc de Llibres cal entreguen tots els llibres de text utilitzats aquest curs 2015-2016. Al no haver participat a la primera fase, no rebran cap compensació econòmica, però sí que rebran un lot complet de llibres per al proper curs.

Si no retorna la totalitat dels llibres inclosos a la primera fase del XarxaLlibres o estan en un estat que impossibilita la seua reutilització a criteri de la comissió que revisa els llibres entregats, percebran la part corresponent als llibres entregats o en estat de ser reutilitzables.

L’alumnat que el proper curs escolar 2016-2017 curse primer o segon d’Educació Primària rebrà cada un d’ells un Bono-Xec per valor de 160 euros com ajuda per la compra de llibres de text per al proper curs. Aquest xec es farà efectiu a les llibreries amb les que concerte la Conselleria de Educació.

Tot l’alumnat que actualment està cursant cinc anys rebrà un Bono-Xec per valor de 160 euros. L’alumnat que actualment està en primer de primària entregarà el seu lot sencer de llibres per a ser beneficiari de l’esmentat Bono-Xec. Si actualment cursa segon de primària entregarà el seu lot sencer de llibres per poder entrar a formar part del Banc de Llibres.

L’entrega dels llibres de text es farà als diferents tutors o tutores els dies 17 i 20 de juny de 13:00 a 14:30 hores i és imprescindible entregar els llibres dins d’una borsa de plàstic amb anses que durà escrita amb lletra clara i amb retolador permanent el nom i cognoms de l’ alumne que els deixa i un formulari per duplicat que les famílies es descarregaran d’internet. Donarem més informació de com cal descarregar-se’l.

Si necessita ajuda per descarregar-se el formulari, els mateixos dies i hores que es van a recollir els llibres, a la planta baixa de l’edifici de primària disposarà d’ordinadors i personal a la seua disposició.

No se arreplegarà cap llibre fora de l’horari establert i/o si no s’acompanya el formulari.

Una vegada creat el Banc de Llibres s’establirà altre calendari pel repartiment dels lots de llibres per al proper curs escolar 2016-2017.

L’equip directiu.