calendarioHui dia 10 de setembre hem encetat el nou curs escolar 2013-2014.Tot el nostre alumnat durà a casa un full informatiu on vos informem de:

L’horari de l’escola del mes de setembre i de juny. I de l’horari entre octubre i maig.
Les normes que rigen les entrades i les eixides.
Vos informem sobre el menjador i el seu funcionament. (Ampliarem aquesta informació properament).
Recordem que no hi està permés dur mòbil, aparells electrònics al centre ni balons, inclós també l’horari del menjador.
Vos informem de l’horari d’atenció tant en tutoria com del director, cap d’estudis i secretaria.
Vos informem igualment de quan es repartiran els butlletins informatius i del calendari escolar.

Esperem que aquesta informació us siga d’utilitat i respecteu les normes en elles incloses, ja que amb elles busquem el benefici de tot el nostre alumnat.
Rebeu una cordial salutació.