A3 VAL_CONSEJO ESCOLAREs recorda a tots els pares i mares de l’alumnat d’aquest Centre que el proper DIJOUS dia 28 de novembre de l’any 2013, des de les nou del matí i fins a les vuit de la vesprada en horari tot seguit es celebraran les eleccions a representants dels pares i mares d’alumnes al Consell Escolar del nostre Centre i que poden exercir el seu dret al vot bé per correu o de forma presencial davant la mesa electoral que es constituirà al seu efecte a la sala de docents del Centre.

LES PAPERETES JA HI SÓN A LA SEUA DISPOSICIÓ EN CONSERGERIA.

Poden emetre el seu vot per correu seguint les següents instruccions:

* Sobre remés a la mesa electoral.

* Per mitjà de correu, missatger, familiar o mandatari que entregue el sobre tancat a la mesa electoral.

* Doble sobre: en el de fora l’elector firmarà en la solapa i dins contindrà fotocòpia del NIF, NIE, passaport o permís de conduir i un altre sobre on contindrà el vot.

* Haurà de ser rebut per la mesa electoral abans de l’inici de l’escrutini.

Els/les candidats/ates presentats/ades són els següents:

García Galindo, Elisabet     AMPA Sanchis Almiñano

Rodríguez Coronel, Sandra     AMPA Sanchis Almiñano

Cuevas Martínez, Inés Mª     AMPA Sanchis Almiñano

Garde Oñate, Beatriz     AMPA Sanchis Almiñano

Navarro Argudo, Begoña     Independent

 Recorden la importància que tenen les eleccions així com la seva participació venint a votar.

Per a qualsevol aclariment quede a la vostra disposició. 

El President de la Mesa Electoral.

Gregorio García.