Els informem de qüestions bàsiques de cara al present curs escolar:

HORARI.

En els mesos de setembre i de juny les classes es desenvoluparan en jornada única de 09:00 a 13:00 hores. El menjador funcionarà de 13:00 a 15:30 hores.

D’octubre a maig les classes seran en dues sessions: MATÍ de 09:00 a 12:45 hores de dilluns a dijous, mentre que els divendres finalitzaran a les 13:00 hores. Per la VESPRADA de 15:30 a 17:00 hores de dilluns a dijous. El divendres no hi ha classe per la vesprada. El menjador funcionarà de 12:45 a 15:30 hores de dilluns a dijous i els divendres hi estarà obert de 13:15 a 15:30 hores.

 Segons acord del Consell Escolar de data 04 de juliol de 2012:

  1. Les portes del Centre s’obriran 5 minuts abans de l’hora d’entrada i quan sone la sirena musical tots els familiars abandonaran el recinte escolar. Una vegada tot l’alumnat haja entrat en l’edifici s’obrirà la porta del carrer de vianants perquè les famílies puguen realitzar gestions administratives, si ho necessiten. La porta que dóna accés des de la Puríssima només s’obrirà a l’hora d’entrada i eixida del centre. La porta d’accés junt l’Institut s’obrirà a les 09:00 i a les 17:00 hores, mentre hi ha servei de menjador hi serà tancada com a mesura de seguretat.
  2. Passats 10 minuts de l’hora d’entrada les portes es tancaran i cap alumne podrà accedir al Centre eixe matí o vesprada sense justificant mèdic. En aquests casos el xiquet o xiqueta accedirà a SOLES a la classe, el familiar no podrà accedir a l’edifici per no interrompre el normal desenvolupament de la classe.
  3. A la finalització de les classes l’alumnat serà arreplegat per l’adult encarregat de la seua custòdia llevat que els seus familiars directes hagen autoritzat que es pot anar a soles a casa per escrit.
  4. Si es produïren retards injustificats bé a l’entrada o l’eixida (recollida dels alumnes) i aquesta situació es repetira amb certa assiduïtat es donarà compte als Servicis Socials de l’Ajuntament.

La bústia del menjador estarà situada en la part exterior de la porta del carrer de vianants.

Si necessiten comentar-li qualsevol cosa a la tutora o tutor de la seua filla o fill utilitzen l’agenda.

Es recorda que l’alumnat NO PODRÀ dur telèfon mòbil ni altres aparells electrònics com són gravadores de veu o imatge, mp3… ni durà de casa balons o qualsevol altre material esportiu. Tampoc al temps del menjador escolar.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES.

L’hora de tutoria serà dilluns de 12:45 a 13:30 hores. (Al setembre i juny de 13:00 a 14:00 hores el mateix dia). És convenient parlar prèviament amb la mestra o mestre per a concretar l’entrevista.

Al llarg del curs es realitzaran diverses reunions amb els docents dels seus fills i filles, aquestes es realitzaran a partir de les 13:00 hores, perquè les famílies puguen deixar les seues filles o fills atesos.

 L’alumnat no podrà romandre en el recinte escolar ni en les reunions amb les famílies, si és que no es queden al menjador.

L’horari d’atenció del Director serà de 09:15 a 10:00 hores excepte dimarts; l’horari d’atenció de la Cap d’Estudis i del Secretari es concretarà al mes d’octubre.

BUTLLETINS INFORMATIUS A LES FAMÍLIES.

Els butlletins es repartiran tres vegades durant el curs, el 21 de desembre (1a avaluació); 29 de març (2a avaluació) i el 20 de juny (3a avaluació) .

CALENDARI ESCOLAR.

Les classes s’imparteixen des del 10 de setembre de 2018 fins el 20 de juny de 2019, ambdós inclosos.  

Seran festius els dies 09 i 12 d’octubre; 01 i 02 de novembre, 06 i 07 de desembre; el 18 i 19 de març i l’01de maig. Si la Generalitat atorga com festiu el 18 de març, serà no lectiu el 08 d’octubre. Si no donés  temps a publicar-lo, ho seria el 30 d’abril.

Les vacances de Nadal seran del 24 de desembre de 2018 al 04 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Les vacances de Pasqua seran del 18 al 29 d’abril, ambdós inclosos.

Esperem i agraïm la seua col·laboració.

Alaquàs, a 10 de setembre de l’any 2018.

L’equip directiu de l’escola