El menjador vos desitja passeu un molt bon estiu!!!

Us informem que hem enviat correu electrònic amb el rebut del menjador on vos informem de la quantitat a carregar-vos al vostre compte bancari el proper dia 25 de juny de 2019, o de la quantitat a retornar-vos, si procedeix.

Si al rebut s’indica que la quantitat a pagar és negativa són els diners que cal retornar-vos pels menús avisats no consumits al mes de juny.

Si la quantitat negativa és igual o superior a 30,00 euros vos la tornarem al vostre compte bancari per transferència entre els dies 25 i 28 de juny. Si la quantitat és menor a 30,00 euros vos la tornarem en metàl·lic al col·legi entre els dies 25 i 28 de juny de 09:00 a 11:00 hores.

SI NO POT PASSAR EL PARE O LA MARE DE L’ALUMNE A RECOLLIR ELS DINERS POT AUTORITZAR PER ESCRIT A QUALSEVOL PERSONA MAJOR D’EDAT PER A RETIRAR-LOS.

NO ES REALITZARÀ CAP DEVOLUCIÓ PASSADA LA DATA DE 28 DE JUNY DE 2019, JA QUE CAL TANCAR EL BALANÇ ECONÒMIC DEL MENJADOR AL PRESENT CURS.

Quedem a la vostra disposició el dia 21 de juny o responent al correu enviat per tal d’aclarir qualsevol dubte relacionat amb el rebut.

Atentament,

La Comissió del Menjador.