Si tingueres que accedir al centre cal complir les següents normes:

 

  Entre totes i tots eixirem!!!