Un mitjà que tenen les famílies per participar en la vida diària de la nostra escola és mitjançant la nostra Associació de Famílies del nostre alumnat.

De forma molt generosa i altruista un grup de persones, mares i pares del nostre alumnat, hi està darrere d’aquesta associació participant de forma activa al Consell Escolar del centre, col·laborant a les graduacions, festes que organitza l’escola com les falles, passacarrers… i altres festes per l’alumnat que les seues famílies són membres de l’associació, com és al Halloween, Nadal o final de curs.

També organitzen activitats extraescolars al migdia o per les vesprades, si és el cas, amb un preu especial per les famílies sòcies i tots els cursos hi reparteixen detalls per l’alumnat d’infantil i l’agenda escolar en primària per l’alumnat que les seues famílies són sòcis. 

Pertanyer a la nostra associació és molt fàcil, sols cal complimentes i entregues la fitxa que trobaràs seguidament i pagues la quantitat de 12 euros per família.

Animeu-vos a participar pel bé de la teua filla o fill!